Redactieblog

886 x bekeken

Kaartje voor Kroes

Het akkoord over de EU-begroting ligt in lijn met de verwachtingen; veel hangt af van de invulling ervan.

De Europese regeringsleiders bereikten begin deze maand een akkoord over de meerjarenbegroting van de EU. De omvang van de begroting tot en met 2020 is 3,5 procent lager dan in de voorgaande periode. De voor de landbouw belangrijke onderdelen, marktondersteuning en directe betalingen, gaan aanzienlijk meer terug, namelijk 17,5 procent. In jaarlijkse stapjes, dat wel. Daar komt bij dat een groter deel van het geld naar Oost-Europa gaat. De uitkomsten voor landbouw liggen in lijn met wat was verwacht. Veel hangt af van de invulling van de begroting.
Het akkoord is 48 bladzijden dik. Het webadres is al net zo ingewikkeld als het document zelf: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf. Het is allemaal nog voorlopig, want het Europees Parlement moet ermee instemmen en dat zal tot aanpassingen leiden. Ik ga ervan uit dat het parlement er her en der een paar miljard bij gaat praten, maar dat de hoofdlijn vastligt.
Veel politici roepen dat het doel van het nieuwe meerjarenakkoord is om tot modernisering en innovatie te komen. Het is grappig om te zien dat in paragraaf 61 de oorspronkelijke doelen van het landbouwbeleid, uit het 55 jaar oude Verdrag van Rome, bijna letterlijk worden herhaald. Vervolgens wordt het budget voor landbouw met 12 procent verlaagd.
In het akkoord staat dat er een crisispot komt van bijna €3 miljard, om ellende zoals met de Ehec te kunnen compenseren. Die pot wordt gevuld door een korting op de directe betalingen. Een sigaar uit eigen doos dus, maar zoals iemand recent opmerkte, het is al heel wat als blijkt dat de sigaar nog in de doos zit. In tijden van bezuinigingen wordt die er vaak stiekem uitgehaald om tekorten elders te dekken.
Over de verplichte vergroening zijn de teksten vaag. Het gaat dan om de grond die elk bedrijf moet inzetten voor vergroting van de biodiversiteit. In de voorstellen van landbouwcommissaris Ciolos ging het om 7 procent van de bedrijfsoppervlakte. In het akkoord staat geen percentage. In paragraaf 67 staat wel dat de grond niet uit productie hoeft en dat er geen onredelijk inkomensverlies mag ontstaan.
De budgetverlaging beperkt zich niet tot de landbouw. Europees commissaris Neelie Kroes raakt in één klap vrijwel al het geld voor de digitale agenda kwijt. Het budget voor aanleg van snel internet op het platteland gaat van €9 miljard naar €1 miljard. Het Europees Parlement zal er wel een miljard bijpraten, maar dan nog. Dat betekent dat u voorlopig de Europese begroting nog niet volledig kunt downloaden, want daarvoor is uw internet waarschijnlijk te langzaam. Hoezo modernisering? Stuur mevrouw Kroes een e-mail – of postkaart – om haar en uzelf te steunen.

Of registreer je om te kunnen reageren.