Commentaar

3031 x bekeken 18 reacties

Akkerbouw helpt veehouder

Het klinkt bijna filantropisch. De akkerbouw helpt de collega's in de dierhouderij met de afzet van bewerkte mest(producten). Het mes snijdt aan twee kanten. Akkerbouwers krijgen meer mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. En de mestverwerkers hebben eindelijk een afzetmarkt. Het wordt tijd. Zonder verwerking krijgen ook rundveehouders te maken met dierrechten. Politiek Den Haag heeft de veehouderij het mes op de keel gezet.

LTO-akkerbouwvoorman Jaap Haanstra neemt met zijn voorstel een voorschot op het nieuwe actieprogramma nitraatrichtlijn. Het vierde programma loopt dit jaar af. Akkerbouwers gebruiken onder dit regiem steeds minder dierlijke mest. De bodemvruchtbaarheid holt als gevolg van een lager organisch stofgehalte schrikbarend achteruit, met negatieve gevolgen voor opbrengst en inzet van gewasbeschermingsmiddelen.

Haanstra pleit voor meer vrijheid, en levert daarvoor de zomermaanden als uitrijseizoen in. Na 1 juli wordt er geen onbewerkte dierlijke mest meer uitgereden. De winst zit in het najaar, als de telers wel de bewerkte producten kunnen inzetten als bodemverbeteraar. Bijkomstig voordeel is dat de uitspoeling van nitraat daalt.

Uitrijden tot 1 juli zal in eerste aanleg op verzet stuiten in de veehouderij. De opslagcapaciteit is niet toereikend. Daartegenover staat dat een toekomst zonder mestverwerking, én een afzet, niet rooskleurig is. Akkerbouw en veehouderij kunnen hier samen optrekken.

Laatste reacties

 • pieterfranken1

  Dat zou inhouden dat ik mijn mest niet meer bij mijn buurman akkerbouwer mag afzetten na het graan waar deze mest direkt wordt benut door groenbemester. Ook bij mij zelf zou dat niet meer mogen. Ook na mijn graszaadoogst kan ik dan geen dierlijke mest meer uitrijden voor een goede snede gras voor mijn koeien. Dit zou van de zotte zijn. Dan moet ik daar kunsmest voor aankopen anders krijg ik helemaal geen gras. Deze bemesting voor groenbemester of eigen gras is juist zeer effectief. In augustus kan die goed worden gebruikt voor omzetting naar nog meer organische stof. Ook als akkerbouwers stro laten liggen is gewoon mest het best om zo snel mogelijk stro te verteren en om te zetten in o.s. Dit is ook een soort van mestverwerking. Waarom moet alles zo duur gemaakt worden. Afzet is hier altijd goed te regelen.

 • joannes

  ¨Politiek heeft de veehouderij het mes op de keel gezet¨ lees je dan en dat de veehouderij voor een belangrijk deel van de akkerbouw afhankelijk is voor de oplossing. In mijn optiek is dit een strategy van ¨de veroorzaker betaalt¨ en dan is het logisch dat vervolgens het hele oplossings proces verlamt. De veehouderij zit niet op extra kosten te wachten en heeft geen verstand van ¨mest raffinaderij¨ of verwerking. De techneuten circelen met mooie oplossingen die grote initiële investeringen en risico´s vragen. De akkerbouwers hopen dat deze beker aan hun voorbij gaat vwb verplichtingen en extra kosten. En daarboven dreigt een overheid met de termijnen om maar vooral druk op de ketel te houden. Een beter senario voor verlamming kan je je niet voorstellen. En wanneer je dan ook nog realiseert dat binnen de veehouderij de koeienboeren relatief nieuwkomers zijn die het overschot vooral door de varkensboeren veroorzaakt zien, zal het trachten te ontwijken nog langer duren. Coördinatie en inzicht in alternatieven is wat er nodig is anders weet geen partij waar we over praten, laat staan dat er de beste oplossing uit dit proces verwacht kan worden. Nu, voor Coördinatie zijn er ook ontwijkingsprocessen: Het LTO heeft een vertrouwens crisis, Het NVV is slechts voor varkensboeren, de Overheid ziet het niet als haar probleem en de Rabo bank is ook niet meer te porren voor initiatieven ivm vertrouwen en problemen met VION. Het is wat dat mest probleem?

 • kiepel

  Na 2de snede injekteren is altijd voor 1 juli! Na 3de snede mest brengen is zonde (uitspoeling) . Pieter je maakt mij niet wijs dat jij na 3de snede nog mest mag brengen. Wanneer je 3 snedes bemest hebt zit je al aan 100M3/Ha.
  Jou verhaal klopt niet!

 • Sjaak

  @pieterfranken1
  Je hebt helemaal gelijk, zo zou het moeten zijn en dat zouden we na moeten streven....mestproduktie in balans met het aantal ha land!

  Aangezien de akkerbouw schijnbaar behoefte heeft aan bodemverbeteraars, zullen ze daar ook wel een prijs voor over hebben. Nu maar hopen, dat die hoog genoeg is om mesterverwerking/bodemverbeteraars te realiseren, want zoals het er nu voor staat loont mestverwerking niet om mest te produceren en kunnen we de veestapel beter saneren....
  Akkerbouwers, de bal ligt bij jullie!:)

 • hilko.bos1

  Volgens mij is met een goede groenbemester na een graanteelt het organische stofgehalte van de bodem prima op peil te houden. Die groenbemester doet het niet alleen prima op kunstmest, maar ook op onbewerkte (!) drijfmest of kippenmest. Waarom moeten dit inleveren? Zet de bewerkte mest er als alternatief naast, desnoods met wat extra rechten/opties/voordeeltjes ten opzichte van onbewerkte mest. Nu wordt het hier neergezet alsof de akkerbouw niet zonder de bewerkte mest vanuit de veehouderij kan. Dat vind ik wel wat boud gesteld. Natuurlijk is de dikke fractie een goed middel om aan je organische stof te werken, maar het is lang niet het enige middel. Ik snap niet dat de akkerbouw in deze hoek gemanoevreerd wordt. Geef de akkerbouwer keuzevrijheid, in plaats van te stellen dat hij afhankelijk is van de veehouder. Samenwerken prima, maar dan voordeel voor beide partijen. Zeker voor de afnemer van al dan niet bewerkte mest. Uiteindelijk is het de veehouderij die met het mestprobleem zit, niet de akkerbouwer. En tot slot nog even over het nitraatgehalte in het grondwater, die is tussen 1992 en 2010 al meer dan gehalveerd. Dus daarmee zitten we ook al aardig op de goede weg. Zie http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/10/04/nitraatgehalte-grondwater-door-landbouw-meer-dan-gehalveerd.html.

 • agratax2

  Ik kan me niet voorstellen, dat de rundveedrijfmest bij de matige hoeveelheden die toegestaan zijn het organische stof gehalte in de bodem kan redden, laat staan de bodemvruchtbaarheid op een hoger plan kan brengen. Om de afbraak van organisch materiaal te compenseren is echt meer nodig dan er met dat dat beetje toegestane mest wordt gegeven.

 • alco1

  Wat eigenlijk uitdrukkingen: 'Mes op de keel'
  Zolang beleid uitgestippeld wordt door de stuurlui aan wal, zonder enig kennis van zaken, zal het altijd een zooitje blijven.

 • gdeb

  stro hakselen kuikenmest dr op en groenbemester inzaaien ,dat draagt pas bij aan het bodemleven

 • Mels

  Steun inleveren en je middelvinger opsteken,doen wat je denkt dat goed is en niet overdrijven want dan schiet je jezelf in je voet.Ik ga es kijken of ik ook beboet wordt als ik er overheen ga of dat ik alleen gekort wordt op mijn rechten die ik niet heb.....

 • Noordam2

  als akkerbouwer wil ik best een één op één samenwerking aangaan met een veehouder om zo aan beide kanten kosten te besparen
  toen ik dat eerder eens voorstelde op een soortgelijke site kwamen er alleen maar vervelend negatieve reacties volgens mij kan het wel met als resultaat een een win win situatie
  ben benieuwd of er nu positievere reacties komen

 • Mels

  Noordam2,Ik geef je groot gelijk.Mais land ruilen tegen aardappelland en je granen bemest met RDM.Wat wil je nog meer.Het probleem is vaak dat die veehouder er weer geld voor moet hebben en het niet kan aanzien dat je er ook maar een beetje voordeel bij hebt,hij wil namelijk zijn eigen voordeel niet zien,wel zijn nadeel.Volgens mij moet er maar een van zijn poep af,en das niet de akkerbouwer.Sorry,ik scheer ze wel over een kam,maar dat is natuurlijk cynisch,eye openener,natuurlijk.En wie hier boos op wordt voelt zich aangesproken.....

 • Noordam2

  het blijft nog stil Mels, de nood is waarschijnlijk niet hoog

 • pieterfranken1

  Even raegeren op kiepel reactie 3. Jij hebt het over puur grasland voor maaien. Dan is na 1 juli je meeste ruimte al wel gebruikt inderdaad de 3e snede is dan net geoogst ongeveer. Waar ik het over heb is bijvoorbeeld mijn graszaadteelt. Deze wordbegin julie ongeveer gemaaid voor zaadwinning. Ik kies altijd een zaadtype die wordt gebruikt voor veevoeding. Deze keuze neem ik omdat ik dan na de graszaadwinning nog twee snedes kan maaien voor de koeien. Na zaadwinning is de voorraad stikstof vrij laag. Het is voor de voeding van het gras veel beter om een deel in rundveemest te verstrekken i.p.v. alleen stikstof uit kunstmest. Milieutechnis is dit ook veel duurzamer. Ander voorbeeld. Mijn buurman verhakselt stro op land en wil groenbemester zaaien. De stro gebruikt om te verteren stikstof. Ook de groenbemester heeft die nodig. Drijfmest is perfekt hiervoor geschikt. Hierdoor wordt stro momgezet naar os. Ik moet eerlijk toegeven dat varkensdrijfmest hiervoor geschikter is omdat de stikstof sneller vrijkomt. Op mijn eigen tarwepercelen haal ik wel het stro weg. Maar daar wil ik door alleen drijfmest te gebruiken de groenbemester laten groeien. Dat kan ook prima. Hierdoor kunnen we kunstmestgebruik laag houden. Je verwacht toch niet dat ik hiervoor bewerkte mest ga aanvoeren als ik al een deel van mijn rundveemest naar de buurman afvoer. De meeste pluimveemest van mij gaat overigens naar het buitenland en soms in Nederland tot verwerking van korrels.

 • pieterfranken1

  Reactie op Mels en Noordam. Samenwerking met akkerbouwer is een hele goede oplossing. Biedt voor beidde partijen voordelen anders moet je er ook niet aan beginnen. Zo gaat het bij mij ook. Alleen de overheid zou die mogelijkheden moeten uitbreiden. Dit zou veel kunnen besparen. Nu moet ik omdat ik een overschotbedrijf ben al mijn mest naar mijn buurman bemonsteren en wegen. Dit zijn veel extra kosten. Ook milieutechnies is dit niet duurzaam. Er komt een vrachtwagen tussen die dit moet doen. Terwijl de mest allemaal binnen een straal van 2 km van de stal uitgereden word. Het dichtsbijzijnde perceel ligt op ongeveer 100 meter van de stal.Het moest toch met een contact of iets derg op te lossen zijn. Van mijn part meld ik 1 dag voor het uitrijden wanner we gaan uitrijden zodat de NVWA eventueel kan controleren

 • Noordam2

  helemaal eens met jouw verhaal Pieter

 • Timpelsteed

  helaas wordt mest nog steeds gezien als bodemverbeteraar. Dit is zeker het geval bij vaste mest maar zeker niet bij drijfmest. Zeker het kan heel goed gebruikt worden als unstmestvervanger maar de akkerbouwer die zoekt naar bodemverbeteraar kan weinig met rundveemest en boert achteruit met varkensmest.

  Vaste mest, groenbemesting, gewasresten achterlaten op je land, vruchtwisseling kunstmest/gewasbescherming vermijden zijn de pijlers voor goede organische stofvoorziening.

  De bal ligt dus weer bij de veehouder......

 • pieterfranken1

  Vaste mest is zeker goed voor je grond. Maar drijfmest op je grond brengen is totaal wat anders dan kunstmest. Drijfmest kan zeker een bodemverbeteraar zijn maar je moet hem wel voor de juiste doeleinden toepassen en in de juiste hoeveelheden. De digistaat van een vergister is wel redelijk te vergelijken met kunstmest. Dat is ook het grote probleem van digistaat geen bodemverbeteraar. Nu kun je wel bewerkte mest op je grond willen brengen als bodemverbeteraar. Maar wees dan zo sterk dat je besluit echte vaste mest aan te wenden. Zoals bijvoorbeeld eendemest of geitemest. Zorg dan dat je als akkerbouwer samen afspraken maak met de eendenhouder of geiten boer dat hij het stro afneemt en weer in vaste mest teruglevert. Dan zorgt de veehouder voor de omzetting van stro door middel van mest naar os. zonder dat het de akkerbouwer stikstof en stikstofruimte kost en de akkerbouwer heeft een heel goed produkt.

 • Mels

  Pieter,jij hebt het dus wel begrepen en vindt het zeker niet erg dat aan jou verdiensten voortvloeiend uit de mestafspraken ook een ander wat verdiend,helaas kan niet iedereen zo denken en ik kan niet bedenken waarom niet.Je zal toch op de goedkoopst mogelijke manier je teveel aan mest kwijt willen lijkt mij,dat je daarvoor moet investeren in een relatie op het zakelijke vlak,ja dat is iets wat in deze tijd thuishoort.
  Denk dat hier op de scholen wel eens wat te winnen kon zijn??? Wie kan daar wat over zeggen??
  O ja en dan die digestaat,ik vindt het neppoep en vertrouw het niks.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.