Commentaar

3267 x bekeken

Grote inkomensverschillen tussen bedrijven en sectoren

Bankiers roepen het al jaren. Algemene cijfers zeggen niks over het individuele bedrijf.

Er zijn ondernemers die in goede jaren niks verdienen, en er zijn er die in slechte jaren toch zwarte cijfers schrijven. De ramingen over 2013 van LEI Wageningen UR geven geen ander beeld. De inkomensverschillen tussen de bedrijven binnen een sector verschillen enorm.

Natuurlijk speelt de prijsvorming een hoofdrol. De melkveehouderij boert in 2013 uitstekend dankzij de fors hogere melkprijs. De voerkosten stegen ook, wat het resultaat remt. De varkenshouderij ziet de iets hogere prijzen van biggen en vleesvarkens helemaal verdampen. Echt rampzalig is het jaar voor de legsector: het gemiddelde inkomen uit het bedrijf zakt met ruim twee ton naar 103.000 euro in het rood. Het herstel in 2012 is volledig teniet gedaan. De akkerbouw doet het iets minder, maar dat is na het topjaar 2012 niet verrassend.

Over het geheel doet de agrarische sector het goed. De brutoproductiewaarde steeg met 3,5 procent naar 27 miljard euro. De sector doet dit met opnieuw minder bedrijven. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven liep in 2013 met 2 procent terug ten opzichte van 2012. Vooral bij varkens- (6 procent) en glastuinbouwbedrijven (8) is de afname het grootst. Het aantal melkveebedrijven nam voor het eerst in jaren niet af. Wie zou er met deze prijzen ook stoppen?

Of registreer je om te kunnen reageren.