Redactieblog

2647 x bekeken 7 reacties

Geen dierrechten!

De varkensrechten en de pluimveerechten blijven bestaan. Of de varkenshouders en pluimveehouders daar blij mee zijn? Ik denk het niet. Maar: er komen geen dierrechten voor rundvee. De rundveeboeren zijn daar heel blij mee. Het melkquotum vervalt en er komen geen dierrechten, dus de weg naar grote uitbreidingen ligt open. De wereldmarkt zit bovendien te springen om onze melk, dus gouden tijden breken aan voor de melkveehouders.

Velen hebben daar al op voorgesorteerd door te investeren, boeren in stallen en meer koeien, en afnemers in verwerkingscapaciteit. Verwacht wordt dat er zo'n 800.000 koeien bij zullen komen. Dat zijn er nogal wat en bij het vervallen van grenzen komen onmiddellijk andere grenzen in beeld: waar moeten we met de mest heen, hoe komen we aan voer, levert al die extra melk wel een goede prijs op?

De term "grondgebondenheid" is ook gevallen. De regering heeft het erover, maar ook grote melkcoöperaties willen alleen nog maar melk afnemen van grondgebonden bedrijven. Dit begrip is natuurlijk voor velerlei invulling vatbaar. Gaat het om de mestafzet? De regering lijkt tevreden met een bedrijf dat de mest die het niet op eigen grond kwijt kan in de mestverwerking gooit. Gaat het over voer? Dat je het voer voor al die extra dieren van de eigen grond kunt halen? Of is het simpelweg een aantal dieren per hectare?

En misschien ligt er wel een grens bij de emissie van ammoniak dan wel methaan, of bij de depositie van ammoniak op natuurterreinen. Of zijn er grenzen aan wat de omgeving van de boer wenst te verdragen.  In ieder geval: onbekommerd schaalvergroten zal nooit aan de orde zijn. Het zou er nog wel eens op kunnen uitdraaien dat een eenvoudig systeem – melkquotum of dierrechten – achteraf te prefereren zou zijn geweest.

Laten we tenslotte niet vergeten dat het melkquotum een zegen is geweest voor de melkveehouderij. Daar werd in 1984 anders over gedacht. Maar als wij over enkele jaren tot de conclusie komen dat de euforie over "geen dierrechten" ten onrechte was, is het te laat.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  beste willem, het melkquotum heeft enkel de zegen gebracht voor de stoppers, voor de blijvens heeft het gewoon een hele smak geld gekost

 • simpel boerke

  Schoenmakers, zo is het maar net. Veel boeren hebben er meer in geïnvesteerd dan een gewone burger in heel z'n leven bij elkaar verdient, en nu is het niets meer waard. Wat niet wil zeggen dat het verkeerd is geweest, maar het blijft gebakken lucht. Al dat geld kan nu in innovatie en ontwikkeling gestoken worden, waarmee we ons van de rest van de wereld kunnen onderscheiden.

 • alco1

  Bruil snapt er ook al niets van.
  Varkenshouders en Pluimveehouders vinden het helemaal niets interessant of hun dierrechten blijven bestaan, maar zitten er over in dat de rundveesector hun, doordat deze geen rechten krijgt, grote concurrentie kan bieden op de mestmarkt.
  Ook is het zoals Schoenmakers zegt dat quotum alleen maar voor de stoppers en handelaren zegen heeft gebracht.
  Quotum is altijd zo geweest dat het consumptiepakket voor de consument niet te duur mocht worden en ook totaal niet mee fluctueerde met het vraag en aanbod verschillen door marktinvloeden door droogte e.d.

 • Broederijbrok

  Het melkquotum is Europees. Varkens & Pluimveerechten zijn nationaal.
  Van Pluimveehouders wordt geen uitbreiding verwacht, en mestoverschot is opgelost met verbranding en export. Toch moeten hier de rechten blijven. Alles gedaan niets gekregen. Alle pluimvee wordt gehouden zoals EU dit wil. De laagste uitstoot naar het milieu. Veel stallen gebouwd volgens de maatlat veehouderij. Het laagste antibiotica gebruik van EU enz. Is dit de kerst gedachte om over na te denken? Iedereen die dit leest prettige feestdagen en een gezond 2014

 • melkveehouder .

  Graag zou ik de relevantie van dit artikel door mr Bruil toegelicht zien. Hoezo melkquotum een zegen? Inderdaad een zegen voor de makelaars, accountants, adviseurs, juristen en vooral de stoppers. Een vermogen hebben ze verdiend over de rug van de hardwerkende melkveehouder. Een kwelling voor de opvolgers. Zelf de ervaring met adviseurs van gerenommeerde kantoren die 's middags boeren adviseerden te stoppen met melken en 's avonds de bevriende makelaar belden. Links lullen en rechts de zakken vullen.
  Maar even terug naar de relevantie, Willem. Het melkquotum wat een Europese maatregel om de melkproductie te beteugelen. Het door jou bewierookte dierrechtensysteem is een Nationale maatregel om het aantal te houden koeien in Nederland in te perken. Nog even los van de wetenschap dat er vanaf 1984 alleen maar krimp in de melkveestapel heeft plaatsgevonden, en dus die door jou genoemde uitbreiding een wassen neus is, mag jij me op dit forum eens uitleggen wat nou jouw bedoeling is om deze column te schrijven. Even kort; welk voordeel heeft het opleggen van een Nationale productiebeperking als in de rest van Europa volop gemolken mag worden? Hoewel je ooit hebt gemaild dat je geen tijd had te reageren op dit forum, vraag ik je nu een uitzondering te maken in het belang van melkveehoudend Nederland. Groet, Melkveehouder

 • Gerjo-Kompier1

  Of het melkquotum wel of geen zegen is geweest, kan je pas over ca 5 jaar zeggen. Alles heeft met marktevenwicht te maken: als ergens (veel) geld aan besteed wordt, kan dit geld niet aan iets anders uitgegeven worden. Voor de stoppers is het een sigaar uit eigen doos: wat hij/zij ontving voor quotum, ging van de grondprijs af. Voor snelle groeiers (met te weinig grond) was het duur quotum kopen en het ruwvoer kwam er voor een habbekrats achteraan, dus een soort compensatie. De afschaffing van het melkquotum in combinatie met nieuwe / andere remmende overheidsmaatregelen zullen voor een nieuw marktevenwicht zorgen. Hoe deze eruit gaat zien, weet nog niemand.

 • melkveehouder .

  Jammer dat een openlijk discussie met de schrijver niet mogelijk blijkt te zijn. Geen tijd of geen prioriteit is de vraag die blijft hangen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.