Commentaar

3354 x bekeken 13 reacties

Dijksma meet met twee maten

De mestbrief van Dijksma maakt duidelijk waar de Haagse sympathie ligt; niet bij de intensieve veehouderij, wel bij de melkveehouderij. Dus is er (heel) goed nieuws voor de koeienboeren.

Zij krijgen geen melkveerechten over zich heen na afschaffing van de quotering. Die zijn niet nodig, vindt de staatssecretaris, ook al zal de rundveestapel fors groeien en ook al zijn er grote twijfels of er tijdig voldoende mestverwerkingscapaciteit is. Dijksma heeft genoeg vertrouwen in andere manieren om een dreigend mestoverschot in te dammen. Zo nodig stelt ze de Kringloopwijzer verplicht. Dat die door Brussel nog niet is geaccepteerd, is geen belemmering.

Hulde voor dat deel van haar verhaal, en voor het vertrouwen dat ze de melkveehouderij geeft.

Maar dan. Dat vertrouwen ontbreekt totaal als het gaat om de intensieve veehouderij. In varkens- en pluimveehouderij wordt vanwege de economie géén groei verwacht. De fosfaatproductie zal er dus dalen. En toch vindt ze dierrechten hier wél nodig. Rara. De pluimveehouderij heeft nog de meeste reden om boos te zijn. Die verwerkt veel meer mest dan noodzakelijk voor oplossing van het eigen probleem. Maar de afhankelijkheid van energiesubsidie van de centrale in Moerdijk – die overigens wel tot 2018 is gegarandeerd – is reden om de gehate dierrechten toch niet los te laten.

Dit is meten met twee maten waarover de vertegenwoordigers van varkens- en pluimveehouderij met recht boos zijn.

Laatste reacties

 • Bussemakers

  Zo is het nog netjes verwoord!

 • probe14

  Pluimveesector is juist blij met handhaving dierrechten. 80% van pluimveebedrijven heeft voldoende rechten en worden zo beschermd tegen snelle groei van degene die standpunt van lto en nvp bepalen. Hulde en dank aan Dijksma!

 • boerkebrabant

  ik als varkenshouder ben ook blij met varkensrechten, maar dan niet tot 2018 maar voor een veel langere tijd, en de rechten moeten dan worden omgezet naar mestproductie rechten die dan voor elke diersoort gelden, en niet zoals nu voor de rundveeboeren niet, en voor het uitschot, zoals ik me als varkenshouder voel, wel! wat leven we toch in een klote land

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • melkveehouder .

  Helemaal eens met voorgaande spreker. Bijna 25 jaar warmde Boerderij, Stal en Akker etc. zich aan de inkomsten van de makelaardij. Artikelen en prognoses op bestelling.Over de rug van de melkveehouder. Ook de lokale afdelingen van LTO konden en de (adviseurs van) gerenommeerde accountantskantoren konden er wat van. Zum kotsen! Gelukkig komt hier nu hopelijk een einde aan.

 • Ik vind de onderbouwing wel vreemd. de pluimveesector staat juist voorop als het gaat om op de juiste wijze hun mestoverschot te verwerken.
  Daardoor zijn we zelf in staat om dit op de juiste wijze te doen.

  De uitspraak dat het goed zou zijn om de dierrechten te handhaven ivm te grote productie, heeft niets te maken met een regulering van de markt. Dat bepaalt vraag en aanbod, en niet de productierechten.

  De verhoging van kostprijs door rechten aan te schaffen/dan wel te leasen maakt onze kostprijs ten opzichte van collega pluimveehouders in europa alleen maar hoger.

  Ik zeg; afschaffen de pluimveerechten, en laat de markt van vraag en aanbod zijn werk maar doen, dat is een eerlijke/normale economische manier van je producten vermarkten.

 • evanderpasch1

  waarom niet alles mestrechten en uitbreiden door verwerking

 • kleitokkers

  Eigenlijk zegt dijksma ik heb geen vertrouwen in het moerdijk en we zullen wel zien op 2018. Dus na 2018 geen verbranding meer en dan weer heel veel mest er bij op de markt. Dan zullen de koeien rechten er als nog op moeten.

 • mbm

  Handige zet van Dijksma en haar LTO vrienden: gedwongen grondgebondenheid met dito gevolgen voor de grondprijzen die al ongezond zijn. Grond is en blijft schaars dus als deze gebondenheid een deel van de sector heeft uitgeschakeld ( de sterkste blijft) kunnen er alsnog dierrechten komen, bijkomend 'voordeel' is dat de overige veehouderij op kosten gejaagd blijft én de kosten van de mestverwerking voor de kiezen krijgt. Hoe was het ook weer, wereldwijd fosfaattekort en de winning van fosfaat uit rioolwater? Ik ben al geen LTO lid meer anders zou ik nu direct opzeggen!

 • j.verstraten1

  Het zal altijd zo zijn, en blijven, dat naar de beperkende factor het geld vloeit. Of dit nu ammoniak, quotum, dierrechten of grond is of een combinatie daarvan.
  Het is alleen vervelend als je net in het ene hebt geínvesteerd terwijl het juist het andere had moeten zijn.
  In het zuiden zal grond niet veel duurder worden aangezien de meeste dermate intensief zijn dat ze toch mest moeten verwerken ook al koopt men grond bij= dubbel investeren. Met extra grond hoef je dan wel minder mest af te zetten, het helpt niet om van verwerking af te komen als je toch al moet afvoeren. Het uitsparen van verplichte mestverwerking bespaart je omgerekend ongeveer 200 euro per ha.
  Het is een goede zaak de koeboeren nu mestverwerking aan de gang moeten krijgen wil men nog uitbreiden. In belgië heeft het ook gewerkt, uitbreiden koppelen aan mestverwerking, en heeft het geleid tot een daling van afzetkosten. En zo zou het best wel eens kunnen dat de varkenshouderij toch baat heeft bij het niet introduceren van koerechten.

 • eenvoudige boer

  Verstraten, misschien is die aanscherping van de gebruiksnormen ook wel gunstig, want dan moet er ook meer verwerkt worden wat dan leidt tot een daling van de afzetkosten. Dat is toch lariekoek.

 • melkveehouder .

  Tjonge Johan, wat heb jij lange teentjes. Een beetje kinderachtig om reactie 4 te verwijderen omdat jijzelf op de korrel genomen wordt. Het was beter geweest de kritiek met argumenten te pareren. Wat je nu doe is een zwaktebod!

 • richard3

  Wat ben jij een zielig ventje Johan om mijn reactie te verwijderen, precies zoals melkveehouder zegt. Wordt de waarheid een keer verteld en dan kun je er niet tegen, Boerderij verandert in een communistisch orgaan

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.