Redactieblog

2576 x bekeken 19 reacties

Grote boeren niet meer coöperatief

"Het is jammer dat grotere boeren steeds minder coöperatief gaan denken", zegt Hanna met spijt in haar stem. "Ze denken groot op het eigen bedrijf en klein over alles wat verder in de keten gebeurt, zoals afzet en aankoop".

Inderdaad een zorgwekkend verschijnsel. Collega-columnist Jan van Weperen demonstreerde dat in zijn heldere en openhartige column "Blij met A-ware". Hij vindt het erg goed dat A-ware er is. Niet zozeer om er meteen naartoe te gaan, maar om FrieslandCampina wakker te schudden. Die luistert volgens hem nu beter naar de leden. Dat vindt hij de grote winst van de komst van A-ware.

"Het betekent twee dingen", constateert Hanna."Ten eerste dat grote boeren als Van Weperen niet meer geloven in de zeggenschap van boeren in hun coöperatie. Ze menen dat ze een concurrent, A-ware, nodig hebben om bestuur en directie van FrieslandCampina in beweging te krijgen. Ten tweede zien ze de coöperatie kennelijk niet meer als een verlengstuk van hun bedrijf. Het is grote afstandelijke derde geworden, die alleen maar moet zorgen voor de hoogste prijs als het de afzet betreft en de laagste prijs bij aankoop."

Hanna vat de koe bij de horens. Het oorspronkelijke coöperatieve gevoel is er niet meer. Jammer. Zowel boer als coöperatie voelt zich onafhankelijk. In goede tijden kan dat. In slechte tijden niet. Kijk maar om je heen in de maatschappij. Overal waar het individu in de markt niets kan bereiken wordt gezocht naar samenwerking. Er ontstaan weer kleine coöperaties. Net zoals onze voorouders dat meer dan honderd jaar geleden ook deden.

"Niet naar het verleden kijken, ouwe", mengt Hans zich in het gesprek. "Coöperaties moeten meegroeien met de boer. Dat hebben ze gedaan. Soms lopen ze voorop en dat is goed. Dat er keuze is voor de boer, vind ik prima. A-ware is er straks voor grote boeren, kent weinig regels en heeft maling aan weidegang. Heel geschikt voor bepaalde bedrijven, die de koeien binnen houden."

"Toch tonen grote boeren met deze opstelling een gebrek aan visie", sluit Hanna af.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  hoezo tonen de grote boeren gebrek aan visie, ik vind het blijk hebben van veel visie dat men de cooperatie de rug toekeert als deze teveel onzin erbij haalt en alleen oog heeft voor de vergoeding van de top

 • agratax2

  Vergaderboer. Ik denk niet dat Grote boeren het voordeel van de co-op niet zien of niet geloven in hun medezeggenschap (voor gekookte voorstellen die geen tegenspraak dulden). Ik denk dat de grote boer zijn geld liever zijn thuis investeert om nog groter te worden (nodig of niet) Dan dat hij dit geld op ledenrekening achter laat en maar moet hopen, dat het zoveel meer opbrengt dat zijn melkgeld inderdaad hoger is dan bij de concurent zuivelaar. Hier komt misschien nog wel een veel ergere ontwikkeling bij; 'het beleid en de uitstraling van de co-op zijn niet anders dan van de grote zuivel ondernemingen'. De directie van de zuivel co-op is net zo ver of misschien wel verder verwijderd van de melkput dat de boer hem niet meer als partner erkend, maar meer ziet als de afstandelijke betweter die ook nog zeggenschap wil over hoe de boer moet boeren en die speelt met boerengeld.

 • Mozes

  Het probleem met sommige boeren (vooral grote boeren) is dat ze zo gefixeerd zijn op melk produceren dat ze geen enkel benul hebben van melk vermarkten. Iedere aanwijzing waar op gelet moet worden in het belang van afzet wordt als ongewenste bemoeienis afgewezen.
  In feite is dit een krankzinnige manier van werken. Iedere producent, of hij nu kozijnen, auto's of stoelen produceert houdt rekening met de wensen van zijn klanten en het imago van zijn bedrijf en product. De grote boeren willen produceren zoals hun het uitkomt en hebben lak aan de klanten. Deze houding wordt veroorzaakt doordat men zelf geen contact met klanten heeft. Hun begrip van zuivelvermarkting rijkt niet verder dan hun erf groot is.
  Het zou misschien een oplossing zijn om jonge boeren (en grote boeren) een maand stage te laten lopen in een supermarkt.

 • Rip

  Mozes heeft de kern te pakken, die trouwens voor veel boeren geldt. Men produceert niet bewust voor de markt en, wat erger is, veel boeren zijn zich dat ook niet bewust. Dat kunnen we ons in deze maatschappij niet meer permitteren. We zien dat bij de bio-industrie en het dreigt nu in de melkveehouderij.
  We zijn gevaarlijk bezig.


 • Zuperboer

  @Mozes/Rip, Mozes heeft de kern helemaal niet te pakken. De melkveehouderij(melkveehouders groot en klein) hebben nog steeds een quotum waarbinnen ze produceren mogen. Voor alle quotumruimte die extra is verkregen moet een vergoeding worden betaald, die al dan niet bewust van de bedrijfsomzet afgaat. Wat de toekomst brengt is slechts gissen, maar jullie spreken tot 2015 nog voor jullie beurt heren. Daarna gaan de wetten van de markt maar ook die van license to produce gelden. Reken er maar op dat de mestwet straks veel gaat reguleren. Grond wordt het nieuwe quotum. Faillisementen ook bij de zgn. groten zullen het overdrukventiel van de nieuwe tijd gaan worden en dat schept weer produktieruimte voor anderen. Het lijkt het reguliere bedrijfsleven wel die landbouw van de toekomst.

 • melkveehouder .

  Zuperboer, je zit fout. Mozes heeft wel degelijk de kern te pakken. Marketing is emotie. De klant bepaald de productiemethode, en niet de producent.
  Ben door mensen genaderd met de vraag of de koeien het bij megastallen werkelijk zo goed hadden. Heb hen geantwoord dat bij de megastallen het de koeien aan niks ontbreekt, en de omstandigheden om te produceren optimaal waren. Vervolgens stelde ik hen de vraag of zij weidegang konden waarderen,en of ze er in de supermarkt extra voor wilden betalen. Ik vroeg of ze een bedrag van vijf eurocent per liter melk extra wilden betalen als ze de garantie hadden dat de melk die ze kochten, was geproduceerd door een koe die de vrijheid had naar de wei te gaan. Ik heb nog niet één persoon gesproken die niet bereid was dat extra bedrag te betalen. Voordat je over me heen kruipt met de opmerking dat het koopgedrag anders is dan wat de consument roept, geeft dit wel aan hoe de gedachte is. En kijk eens om je heen in marketingland; het meest geld c.q. de hoogste marge wordt bereikt met de verkoop van producten die doorspekt zijn met emotie.

 • gjcamps

  Juist melkveehouder, op water en frisdrank zit een hogere marge dan op melk, puur marketing. Dit kan een individuele boer niet alleen , een coöperatie zou dit moeten doen. Een commerciële verwerker denkt aan zichzelf en ziet de grote boer als goedkope levrrancier

 • drikhend

  Mensen laat me niet lachen de coöperaties die nog over zijn worden zo groot dat ze voor de leden niet meer te overzien zijn en onbeheersbaar worden voor bestuur en directie . Kijk maar wat bij VION gebeurt , wat bij Forfarmers gaat gebeuren . De een kocht alles en moet nu uitverkoop houden om broek op te houden . En de ander koopt nu bedrijven en wil naar de beurs om geld op te halen . Dit heeft niets meer met coöperatie te maken . En is zeker niet in belang van de boer . De reden dat deze bedrijven niet weg mogen vallen is dat de keuze voor de boer om zijn product te leveren of af te nemen te klein wordt . En dan zeker in de slachterij wereld . En de mengvoeder sector zal snel volgen .Daarom zie je inkoop combinaties ontstaan van groepjes boeren die gezamenlijk voer enz. inkopen . Dan is niet meer van belang wie voer maakt particulier of coöperatie . Want deze groepen zijn de opvolger van de coöperatie of een nieuwe vorm hiervan .

 • drikhend

  Vervolg van #8 . Ik ben het een heel stuk eens met Agratax en Schoenmakers 1 eens . De visie van de grote boer is anders dan van de kleine boer . En het emotie verhaal van de kopende klant en daarbij behorende marketing klopt natuurlijk wel . Maar als een particulier meer voor de melk of vlees wil en kan betalen dan de coöperatie heeft hij de marketing of productie kosten beter in de hand . En de emotie van de kleine boer kan ook een rol spelen om bij de coöperatie te blijven . Het gevoel dat men daar veilig zit kan rust geven . En als de coöperatie dan niet de hoogste prijs betaald . Heeft ze zijn marketing naar deze boeren toe goed voor elkaar . Maar emotie kan dan geld kosten . En de visie van de grote boer wordt niet door emotie beïnvloed .

 • Rip

  Wordt de visie van de grote boer niet door eigenwijsheid gevoed? Hij is een goede, grote boer, geslaagd op zijn eigen bedrijf en denkt verder niemand nodig te hebben. Hij kan zijn eigen boontjes wel doppen. Hij denkt niet aan samenwerking omdat hij meent de wijsheid in pacht te hebben. Hij heeft in zijn beleving andere boeren niet nodig. Hij bepaalt zelf zijn afzet en heeft daar geen collega's bij nodig.
  Een slecht vooruitzicht voor de coöperaties, want de grote boeren zullen overblijven. En die zoeken zelf hun partners in afzet en aankoop. De coöperatie kan ook niet anders dan de grote boeren koesteren.

 • kleitokkers

  Stage lopen in een supermarkt ? 3 inkoop partijen in nederland die leveranciers uit knijpen en consumenten uitwringen ?? Goed voorbeeld.

 • Mozes

  Drikhend #9, waarom zou een particulier meer betalen dan een coöperatie? Het gaat toch om zijn eigen winst en toch niet om de melkprijs van de boer.

 • John*

  dankzij de coöperaties worden de particulieren in toom gehouden. zie als particulier maar eens te concurreren tegen een partij die geen winstbelang heeft of alles uitkeert naar afnemers. dan moet je wel zeer lage kosten of een kwalitatief uitstekend product hebben. (bv tonnies)

 • drikhend

  Beste Mozes anders heeft hij geen grondstof voor zijn productie . En hij hoeft geen dure inkopers de boer op te sturen . En zo is hij zeker van grondstof tegen lage inkoop kosten .En zijn winst zal hij moeten halen door efficiënt te werken en bij verkoop eindproduct .Beste Jonh ik krijg op dit moment eerder het idee dat de coöperaties het in bepaalde sectoren moeilijk hebben om tegen de particulier op te kunnen . Dit blijkt gewoon uit de fusies die gebeuren en er nog aan zitten komen in mengvoederland . De vlees en zuivel wereld heeft deze al een heel eind achter de rug . Kijk hoe veel mogelijkheden heeft de leverancier hier nog . Erg weinig zie # 8 wat de gevolgen kunnen zijn .In mengvoederland is het sluimerend ook al sterk aan het krimpen . Er ontstaan hier ook grote onbeheersbare bedrijven die zich nog coöperatie noemen . Maar al veel verder in gedachte zijn met denken aan beursgang of ledercertificaten die verhandelbaar zijn . Is dit uw wens of verlangen en in uw belang . Want de directeur zal eerder aan zijn salaris denken dan aan uw inkomen . Want hij is in loondienst en beurt bij ter ziele gaan van bedrijf zijn geld elders wel . Maar particulier kan zijn boontjes zelf doppen en moet dus beter op zijn zaak passen en kan zich geen gekke dingen permitteren.

 • koestal

  heel logisch ,de prijs is doorslaggevend en verder geen onzin

 • agratax2

  De heeeel grooooote boer is op de wereldmarkt nog maar een spelde prik. Ik blijf van mening dat de grote boer net zo gebaat is bij een goede co-op dan de kleine boer van vroeger. Er zijn eenvoudig te veel boeren om als eenling een marktmacht te vormen. Co-op is en blijft voor groot en klein van levens belang, maar de leidng zal goed moeten communiceren met de leden over het te voeren beleid. Heden ten dage krijgen de leden het gevoel dat zij er voor de co-op zijn en niet anders om, je product mag je inleveren en mag hopen dat er een goede prijs uitrolt. Hier gaan de besturen van de co-op de fout in, zij zijn geen echte ondernemers, zij nemen geen risico, zij spelen met geld van hun leden, Leden die echt niet onmondig zijn en best weten wat er te koop is in de wereld en niet alles voor zoete koek aannemen.
  Leden dei hun democratisch recht willen doen gelden en mede de dienst willen uitmaken en niet geconfronteerd willen worden met voorgekookte plannen waar NEE stemmen bijna gelijk staat aan einde lidmaatschap.

 • polsbroek

  Op een ledenvergadering van Campina worden de voor stellen zo gebracht dat je alleen ja kan zeggen ,dat is wel jammer ;maar ze betalen wel goed Maar hebben wij de kennis om dit te over zien. En we moeten niet vergeten waarom de coop zijn op gericht

 • Mozes

  Veel voorstellen van tegenwoordig worden vooraf gegaan door een inspraakronde. Ook de regeling omtrent weidegang is uiteindelijk anders geworden dan bestuur en directie wilden.
  Inspraak door de leden heeft echter ook zijn beperkingen. Een voorbeeld: in het duurzaamheidsplan van FC staan een heel aantal punten waar boeren aan kunnen voldoen om bij te dragen aan een duurzame melkveehouderij. Ook natuuronderhoud staat er bij. Nu blijkt dat bestuur, directie en ledenraad dat geen van allen belangrijk vinden, toch staat het erin. De reden is dat een belangrijke afnemer (Unilever) dit wel belangrijk vindt in hun duurzaamheidsplan. Wij kunnen dus als boeren nog zoveel vinden en inspreken, als wij zoveel mogelijk willen beuren voor de melk zul je toch in moeten spelen op de wens van de klant. Omdat de directie de klant en zijn wensen beter kent dan de boer kun je met te veel boeren inspraak veel melkgeld verliezen.

 • agratax2

  Ik denk dat bij ieder voorstel van directie en bestuur je je als lid moet afvragen wat zijn de gevolgen op termijn. Vb. De directie stelt voor om vele miljoenen te investeren in het opkrikken van de zuivel productie in een land dat nu afnemer is, maar vooral politiek erg instabiel. Nu loopt het aldaar opgezette filiaal en de veehouderij perfect, wat is voor het Nederlandse lid van deze co-op het voordeel? krijgt hij extra winstuitkering als aandeelhouder van deze buitenlandse vestiging veelal niet, het zal gebruikt worden voor productie uitbreiding en 'ontwikkelingshulp' met als gevolg uiteindelijk minder afzet van zijn zuivel, omdat het land het zelf maakt. Ik weet dit is zwart wit maar moet volgens mij bij iedere stemming door het hoofd van het co-op lid gaan.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.