Redactieblog

2374 x bekeken 5 reacties

ZLTO is het zat

De politiek grijpt zwaar in in de Brabantse landbouw. Dat was echter te verwachten.

De landbouw in Noord-Brabant staat zwaar onder druk van politieke besluiten. Staatssecretaris Dijksma wil de normen voor stikstof voor de zuidelijke zand- en lössgebieden aanscherpen. De werkingscoëfficiënt voor varkensdrijfmest gaat omhoog; dat betekent dat minder mest kan worden uitgereden. Ook gaat ze de stikstofgebruiksnorm verlagen. De aanscherpingen van Dijksma leiden ook nationaal tot een oplopend fosfaatoverschot, dat weer een extra verwerkingsslag vraagt.
De problemen waren aan te zien komen. Al een aantal jaren blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat een groot gedeelte van Nederland inmiddels aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water voldoet, maar de zuidelijke zandgebieden niet.
Ik volg het mestdossier al zo’n 30 jaar. Bij lezingen voor groepen boeren in Zuid- en Oost-Nederland had ik in de jaren tachtig altijd een briefje bij me met hoeveel welke diersoort poepte, in kilo’s mest en in kilo’s fosfaat. Want waar mijn verhaal ook over ging, na de pauze ging de discussie over mest. Het was de tijd dat minister Braks het mestvraagstuk op de agenda zette.
Ik vind het goed dat het mestbeleid een regionale invulling krijgt. Wat mij betreft was dat vanaf de jaren tachtig al gebeurd. Dat was niet leuk geweest voor gebieden met intensieve veehouderij, dat snap ik. Dat waren en zijn wel de gebieden waar het probleem zat en zit. Je moet problemen aanpakken op de schaal waar ze zich voordoen. Zo’n regionale aanpak was dankzij het CDA lang onmogelijk. In de loop der tijd is trouwens wel wat regionalisering ontstaan. Nu komt er specifiek beleid voor de nitraatprobleemgebieden. Voor zowel dierhouderij als akkerbouw en groenteteelt in die gebieden is dat niet mooi. Ik kan me daarom voorstellen dat iets bedacht wordt voor knelgevallen en voor teelten die veel mest vragen, zoals prei. Mits voorkomen wordt dat heel Zuid-Nederland met prei wordt ingeplant omdat daar zo veel mest op kan.
Nu komt er ook nog een bouwstop voor de intensieve veehouderij in Noord-Brabant bij. Ook dat was aan te zien komen. De bouwstop moet voorkomen dat nog massaal bouwvergunningen worden aangevraagd. Ik zag iemand beweren dat de Brabantse politiek de landbouw in die provincie klaarblijkelijk niet vertrouwde. Dat is ook niet zo gek, voor individuele boeren staat immers veel op het spel. ZLTO meldde dat de landbouw het zat is. De niet-landbouw in die provincie is het ook zat, zoals uit de maatschappelijke discussie van twee jaar geleden in Brabant bleek. Om de nationale omgeving van vandaag scherp te tekenen: ondanks dat de coalitie in de peilingen op minder dan veertig zetels staat, staat het CDA slechts op veertien.

Laatste reacties

 • Zents beheer

  Het was ook naïef en getuige van weinig visie om te denken dat bij het eventueel verdwijnen van dier rechten, er weer volop gebouwd kon worden.
  Nog meer produceren voor nog lagere prijzen. Maar de kostprijs zou dalen!

  Zouden ze bij Lto, Nvp en nvv nu echt nog denken dat je met een luchtwasser op het dak klaar zou zijn? Het zal nog wel eens zo kunnen worden dat wanneer je de mest hebt verwerkt, dier welzijn en duurzaam boven wettelijk geregeld hebt, en overeenstemming hebt met de GGD, brandweer , burgermeester en je buren. Dan ligt je kostprijs op een niveau waar helemaal geen markt meer voor is !

 • drientje

  Dirk, het is wel erg gemakkelijk om de gevonden nitaatgehalten van het grondwater als juist te waarderen en al zou dit waar zijn dan rijst de vraag, hoe ontstaat dit. Feit is wel dat de grondgebruiker er mee te maken krijgt zonder dat deze de bewezen veroorzaker is. Dat dit door de politiek zo besloten is komt door het feit dat we een democratie zijn, de helft plus een, weet je wel. Als Dirk zo graag een regionale aanpak wil, laten we dit dan ook maar doorvoeren bij het aantal uitkeringstrekkers.

 • Stammie

  Als ik kijk naar het verschil in grondgebruik en naar het verschil van ondernemersmentaliteit vind ik het niet verwondelijk dat in zuidelijk zandgebied hogere nitraat gehaltes worden gemeten dan in oosterlijk zandgebied. Ik heb dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de gevonden nitraatgehalten niet kloppen en het lijkt me dan ook volledig terecht dat in dit geval de vervuiler 'betaald'

 • info36

  De niet landbouw is overal tegen. Tegen windmolens, tegen zonnepanelen tegen biobrandstof tegen de buurman, tegen de buurvrouw enz. Als je naar de burgers gaat luisteren wordt Nederland snel een derde wereldland. Men is lui, wil niet werken en toch geld opstrijken. Vooral is men overal tegen!
  Dirk, ik vindt je column erg zwak. Het getuigt van weinig praktische kennis. Ik ben overigens een akkerbouwer.

 • BO(skabout)ER

  Ik vind dat Dirk de spijker op z'n kop slaat. Goed stukje!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.