Commentaar

871 x bekeken

Geen staartgroep meer in antibioticumklas

Nederland behoort niet meer tot de slechtste jongetjes in een slechte klas. Misschien valt het rapport van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over de verkopen van antibiotica in 2011 zo het best te omschrijven.

De Nederlandse veehouderij gebruikt in 2011 114 milligram per populatie-eenheid (PCU), een daling van 22 procent ten opzichte van 2010. Nederland 'daalt' daarmee van een vijfde naar een tiende plaats.

Niet direct een plek om trots op te zijn. Enige nuancering is op zijn plaats. De rangorde is op basis van populatie-eenheid. Lidstaten met relatief veel intensieve veehouderij scoren hoog. In deze sector ligt het gebruik van antibiotica hoger. Nederland houdt wel landen als Italië, Spanje, Duitsland en België achter zich.

De cijfers hebben betrekking op 2011. In de loop van dat jaar is het gebruik van met antibiotica gemedicineerd voer gestaakt; in 2012 zelfs verboden. In de Europese statistieken over 2011 werd nog ruim de helft van de middelen via koppelbehandeling toegediend.

De cijfers tonen aan dat de inspanningen in de veehouderijsector om het antibioticumgebruik terug te dringen, effect sorteren. Het verslagjaar is geen eindstation. Sindsdien zijn weer de nodige stappen gezet. Het niveau in de klas wordt ook steeds hoger.

Of registreer je om te kunnen reageren.