Commentaar

645 x bekeken 2 reacties

Turbulente tijden vragen om fusie boerenbonden

Tegenover wegvallende productschappen staat toenadering van belangenbehartigers.

Afgezet tegen de rest van de economie staat de landbouw er goed voor. Toch zijn het ook in de agrarische wereld turbulente en onzekere tijden. Tegenover een florerende akkerbouwmarkt staan hoge voerprijzen voor veehouders en onzekerheden over de toekomst van het Europese landbouwbeleid en het mestbeleid.
Eén trend is duidelijk én belangrijk: de Nederlandse overheid drukt steeds minder haar stempel op de sector. Een apart ministerie bestaat niet meer, binnenkort zijn de productschappen ook weg. Hiermee gaat veel kennis verloren, evenals geldstromen. Sommige taken van de schappen worden overgenomen, andere niet. Geldstromen voor onderzoek drogen op. Instellingen als Wageningen UR en Gezondheidsdienst voor Dieren gaan dat merken.
Tegelijk daalt het aantal boeren verder. Op zich geen ongezonde trend, want het schept ruimte voor groeiers. Het effect is wel dat nog een ander ‘instituut’ onder druk staat: de belangenbehartiging. De LTO’s staan voor drastische bezuinigingen, mede door een afkalvend ledental. Tegelijk neemt de macht van het grootwinkelbedrijf alleen nog maar toe.
Positief signaal is nu dat de akkerbouworganisaties VTA en NAV samen willen gaan en ook LTO Akkerbouw de hand reiken. Eerder al gingen in de varkenshouderij stemmen op voor meer samenwerking tussen de boerenorganisaties.
Er is alle reden om dit serieus op te pakken. Twintig jaar geleden was diversiteit in belangenbehartiging zinvol. Meningen lagen ver uit elkaar, zoals over de wenselijkheid van marktordening. Anno 2013 is dat heel anders. Meningsverschillen zijn er amper meer. Schaalvergroting en specialisatie bepalen het beeld. Nu is er behoefte aan een krachtige organisatie, aan de versnippering moet een einde komen.
Een stevig cluster van samenwerkende belangenorganisaties kan houvast bieden in roerige tijden met sterk schommelende markten, onzeker overheidsbeleid en afbrokkelende zekerheden. En fuseren is nog beter.

Laatste reacties

  • joannes

    Turburlente tijden vragen om samenwerking! Of er een fusie van komt lijkt me te snel geconcludeerd. Sinds dat besluit over de Productschappen en dat Ministerie is natuurlijk duidelijk dat de agrarische sector als alle andere sectoren zal worden behandeld. Tenminste dat is de bedoeling! Of dat gaat lukken lijkt mij moeilijk! Moeilijk omdat, ten eerste de landbouw voornamelijk grondgebonden is, en daarmee een enorme invloed heeft op millieu, waterbeheer, landschapsbeheer, fauna, enz, enz,.....en ten tweede de agrarische sector is intern, dankzij specialisatie, inmiddels zover uit elkaar gegroeid, dat het enigste verbindende deel is, dat men op enige manier met groeiende producten te maken heeft: of het nu varkens zijn of sierteelt is. Daarbij opgeteld, dat de marges nogal kunnen verschillen door weers en markt invloeden en we hebben een diversiteit die groter is in diepte en breedte dan de vele andere economische sectoren bij elkaar. Het is niet toevallig dat het LTO de grip verliest! De verschillende specialisaties voelen zich niet vertegenwoordigd door een generalist. Zij verwachten hun problemen bij de wetgever behandeld in de vorm van ondersteunende aandacht die vaak uitpakt in (uit)regelende aandacht; zie de nertsen fokkerij. Kortom een fusie lijkt me terug naar de goede tijden die niet meer terugkomen in de toekomst.

  • natuurboer

    En hoe moet binnen die samenwerking van boerenbonden dan een democratische besluitvorming plaatsvinden? De melkveehouders zijn in Nederland veruit in de meerderheid. Bij wel of geen fusie veranderd dat niet en behouden de melkveehouders bij standpunt bepaling en besluitvorming de democratische meerderheid. Dat veranderd alleen wanneer in landbouwend Nederland de democratie aan de kant wordt geschoven en er aangaande landbouwzaken alleen besluitvorming komt op basis van argumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.