Redactieblog

1595 x bekeken 26 reacties

Leidt of lijdt bestuurder?

“Goed dat LTO Varkenshouderij en NVV gaan samenwerken”, vindt Hanna. “Een fris begin van het nieuwe jaar.”

Ik kijk haar aan. Samenwerken is prima, maar niet op de wijze zoals het nu gaat. Het zijn niet de besturen die het initiatief hebben genomen, maar de initiatiefgroep Eén varkensgeluid. Deze staat onder aanvoering van een dynamische jeugdige varkenshouder, Johnny Hogenkamp. Ook bekend als columnist in deze krant.

Hanna haalt de schouders op: “Het interesseert me niet hoe het tot stand komt als het maar gebeurt”.

Dat kan ik niet volgen. Ik leg haar uit dat het niet goed is dat de leden het bestuur leiden. Het bestuur moet luisteren naar de leden en op basis daarvan het beleid bepalen. Anders wordt het bestuur lijdend voorwerp, terwijl het leidend moet zijn.

Het ergste vind ik dat de nieuwe voorzitter van LTO Varkenshouderij, Maarten Rooijakkers, dit helemaal niet door heeft. Hij vindt het een sterk geluid dat dit plan uit de achterban komt. Hij wil het als bestuurder graag uitvoeren.

“Daar zijn bestuurders toch voor.” vindt Hanna.”Wat is er mis mee als een bestuur de wens van de leden uitvoert? We moeten blij zijn dat er zulke actieve leden zijn”.

“Je slaat de plank volkomen mis”, zeg ik boos.”Je moet bestuurders hebben die leiding geven aan de organisatie. Niet suf afwachten of er ook ideeën uit de leden komen, maar het voortouw nemen. Krachtige leiders wachten niet op wat de leden willen, maar vertalen de breed levende wensen in het beleid dat ze verdedigen. Niet andersom. Nu moet het bestuur zich straks verdedigen als de samenwerking tussen LTO en NVV niet lukt. En reken maar dat Johnny Hogenkamp niet zomaar met een kluitje in het riet kan worden gestuurd. Zijn initiatiefgroep stelt eisen: over twee maanden moet er een plan liggen en op 30 juni moet het samenwerkingsverband er staan.”

“Misschien heb je wel gelijk”, mompelt Hanna. “In feite zagen Johnny en zijn varkensvrienden aan de stoelpoten van toekomstig voorzitter Rooijakkers. Die maakt een slappe start”.

Daar ben ik het mee eens.

Laatste reacties

 • politiek

  De huidige bestuurder leidt en lijdt echt niet. Daarvoor zijn de bestuurs vergoedingen vaak te goed en presteerd men te weinig. Vergoedingen die vaak nog aangevuld worden met forse subsidies voor de bestuurders.! Dan regeld men het onderling wel eventjes en heeft men echt geen aandacht meer voor de achterban ( leden ). Wat ontspanningsreisjes vaak naar het buitenland , de zogenaamde studiereizen dus op kosten van de club of een grote agro-industrie zoals een bank, voerfabriek of een slachterij. Wat zieltjes winnen voor die grote agro-industrie. Mega en Bulk dus. Bestuurders die zichzelf maar op de schouder kloppen want de achterban doet het echt niet ! Echte onderwerpen zoals eerlijk, voedselveiligeid en duurzaam weet men geen raad mee. Gezinsbedrijven sneuvelen er namelijk teveel en de grotere mega-ondernemingen zijn echt niet meer zo cooperatief als het over de prijzen gaat. !. Vaak zitten er in de (Z)LTO besturen een meerderdeel aan rundveebestuurers en die hebben echt geen boodschap aan collega,s uit de intensieve veehouderij. Het zijn de bedreigers voor de eigen mestmarkt geworden. Nee , men moet weer gewoon aan de basis beginnen. Samenwerken gaat dat echt niet oplossen. Mega-Bulk wat niet durft te praten over eerlijk en duurzaam is gewoon voorbij in Nederland.

 • bankivahoen

  Wat een rare kronkel moet bovenstaande reagluurder in zijn bolletje hebben.Een ongeleid projectiel dat graag de hele mensheid naar de verdoemnis wil helpen ,want niets niets maar dan ook helemaal niets deugt er aan de rest van de bevolking in zijn ogen en zeker niet aan diegene die voedsel produceren. Het zegt veel over hoe serieus we met zijn gewouwel om moeten gaan!

 • politiek

  Beste bankivahoen
  Ik weet dat productie van eerlijke duurzame agrarische producten wat gevoelig ligt bij velen. Vaak begint men dan wat te schelden of wartaal uit te kramen. Helaas. Zoals ik aangeef zijn het ook moeilijke onderwerpen voor de huidige agrarische bestuurders waar ze geen raad mee weten. Helaas. Men behoort (nog) te denken in mega, massa en bulk.... Eerlijk en duurzaam , open en transparant zijn begrippen waar de nieuwe generatie bestuurders toch echt naar toe zullen moeten gaan. Men heeft al teveel slachtoffers gemaakt ! .

 • jordi 1455

  Politiek
  wij moeten wel uitbreiden om te kunnen overleven
  als wij niet weten met wat wij moeten doen, dan weten jullie het helemaal niet door gebrek van praktijkkennis in de agrarische sector.
  jullie maken al zat slachtoffers in de agrarische sector.

 • politiek

  Beste jordi 1455
  Ik zie dat toch anders. Ik denk dat er op (korte) termijn doodgewoon geen plaats meer is voor het mega-bulk gebeuren in Nederland. Dat kan men in het buitenland al beter ( goedkoper dus ) en vaak ook al duurzamer, opener en tansparanter. Veel grote agro ondernemingen zijn de markt ook al aan het verleggen naar het buitenland. Hopenlijk komt er dan meer die eerlijke boerderijmarkt terug waar de Nederlandse samenleving meer naar vraagt. Hopenlijk zijn er voor die data al niet teveel boerengezinsbedrijven gesneuveld.

 • Noordam2

  of Johnny Hogenkamp iets voor de sector betekend kan ik geen oordeel over geven als akkerbouwer, maar als vergaderboer het heeft over een jonge ondernemer denk ik eerder aan iemand van rond de dertig. Johnny is als ik het zo lees een door de wol geverfde ervaren ondernemer van 45 jaar. vanwaar de kwalificatie jonge ondernemer vergaderboer????

 • jordi 1455

  @ politiek

  jullie de overheid heeft die oneerlijke markt gecreerd met alle wetgeving zodat wij een in een ongunstige positie komen ten opzichte van het buitenland een groot voorbeeld is de afschaffing van de rode diesel.

 • koestal

  ze hebben toch uiteindelijk dezelfde belangen !

 • Rip

  Dit is wel een heel vreemde discussie. Ik denk dat wij onze handen mogen dichtknijpen als boeren. Wij hebben als boeren belangrijke fiscale voordelen en wat de rode diesel betreft: wat hebben we die lang mogen houden. Er was immers geen enkele deugdelijke redenering voor te bedenken. Er zijn wel erg veel ontevreden boeren. Ons imago dat we altijd klagen past helemaal bij ons.

 • schoenmakers1

  Rip#9, hoezo zouden we onze handen mogen dichtknijpen als boeren, misschien ben jij ook een bestuurder die altijd overal tussendoor glipt doordat je vriendjes ook dicht bij het vuur zitten, als je een normale boer bent heb je in dit land alleen maar plichten een zeer weinig rechten, en wat de rode diesel betreft in de ons omringende landen hebben ze deze nog steeds of wel een compensatie ervoor, en het is zelfs nog erger, een belg hoeft in nederland ook in 2013 niet met witte te rijden, hoe crimineel kunt je het bedenken?

 • joannes

  Rip, is waarschijnlijk geen boer maar geniet van een stelling in de discussie gooien die hem als burger beter past. Een stelling die, wanneer hij zich verdiept in het landbouw beleid en het rendement van de sector de grootste onzin is. De overheid heeft nu geld nodig en probeert met een stofkam allerlei regelingen terug te draaien of op te heffen. En er is een fractie die denkt dat boeren ook moeten bijdragen. Nu heeft men bedacht: de landbouwproducten zijn in prijs gestegen dus kunnen we die rode diesel wel aanpakken. Men vergeet dat alles relatief is en dat landbouw productprijzen vooral door weers invloeden, en de daarbij veroorzaakte tekorten of overschotten, worden bepaald. Boeren of de Agro hebben de laagste rendementen in de maatschappij, mogelijk dankzij de bescherming, er blijft namelijk te veel productie capaciteit dankzij bescherming in slechte jaren. Maar... met overheids beleid en de bestaande capaciteit zijn de marges flinterdun en rode diesel is daarmee een onderdeel dat niet zomaar afgeschaft kan worden zonder consequenties. Hierbij een citaat uit een LEI rapport: ¨Opnieuw¨blijkt duidelijk dat alle schakels in de keten een prima rendement behalen, behalve de primaire sector¨ Pag 2 http://www.nvv.nl/dutchtopics/Trog/trog_189.pdf

 • Noordam2

  rip heeft gelijk als hij stelt dat boeren altijd klagen op een paar uitzonderingen na
  zelf ben ik boer en klaag nooit, maar gebruik die energie om plannen te maken en uit te voeren. ik schrijf het wel meer, stop met klagen, gebruik de kansen die er zijn of stop anders met uw vak, want dat is ook ondernemen.
  kijk gerust eens op Novifarm.nl, misschien geeft het inspiratie

 • natuurboer

  De huidige bestuurders leiden niet meer. Dat ze zelf niet hoeven te lijden is het enigste waar ze voor zorgdragen.

 • schoenmakers1

  noordam2#12, lijkt toch wel een beetje op klagen hoor wat je nu hier doet, je klaagt namelijk dat andere teveel klagen, en dat de overheid niet voor een gelijk speelveld zorgt is zondermeer meer als erg, ambtenaren hebben geen enkele verantwoordelijkheid naar de fouten die ze maken en dat zijn er niet weinig, ze zouden net als boeren persoonlijk verantwoordelijk moeten zijn maar dat is allemaal netjes afgedekt met onze belastingcenten

 • Rip

  Ik ben zeker boer, Joannes, maar kijk wat anders tegen de wereld aan dan jij. Ik vind de fiscale maatregelen bij overdracht, de toeslagrechten en fiscale mogelijkheden voor de boer, die winst maakt, best aantrekkelijk. De afschaffing van de rode diesel stond er al jaren aan te komen. Dat is dan een tegenvaller, maar er zijn ook pluspunten. Ik voel mij als boer niet ongelukkig in de huidige crisis, die ons tot nog toe redelijk voorbij gaat.

 • Mozes

  Rip #9, je schrijft dat voor de rode diesel geen enkele deugdelijke redenering te bedenken was.
  Welnu: de prijs van witte diesel bestaat voor een belangrijk deel uit accijnzen die deels worden gebruikt voor wegenaanleg en onderhoud. Een deel van de prijs van witte diesel is dus in feite wegenbelasting. Het was onredelijk dat eigenaren van voertuigen of machines die niet of nauwelijks van de weg gebruik maken ook deze 'wegenbelasting' moesten betalen. Daarom was er rode diesel.
  Voortaan moeten we met het gebruik van tractoren,graafmachines, shovels, stroomagregaten, trilplaten en nog veel meer meebetalen voor de wegen die door anderen worden gebruikt.

 • Rip

  Zwakke argumenten, Mozes. Rijdt maar eens over onze plattelandswegen en zie hoe vaak je een trekker of ander werktuig tegenkomt. Loonwerkers moeten continu gebruik maken van openbare wegen. Let wel, ik betaal ook niet graag meer accijns, maar het extra voordeel voor rode diesel, ik kan er begrip voor opbrengen dat men die schrapt. We zullen wat zuiniger moeten gaan rijden.

 • Mozes

  Rip, auto's en vrachtwgens gebruiken ALLE brandstof op de weg. Tractoren en andere machines maar een fractie. Ook op rode diesel zit aczijns, maar lager. Het deel wat er op zit is meer dan voldoende om een bijdrage te leveren aan het beperkte gebruik van de weg.

 • schoenmakers1

  zou er eigenlijk nog wel geld naar het onderhoud van de wegen moeten gaan, elke keer als er bij ons een weg open is geweest voor groot onderhoud komt hij er slechter uit

 • politiek

  Die discussie over rode en witte diesel. Aczijnsen verschil en waar die voor dienen. Ik denk dat Mozes sterke argumenten heeft maar weten dat de bestuurders wel ???? Ook die flinterdunne marges wat joannes aanhaalt in de primaire sector van de agrarische sector en dan met name de gezinsbedrijven. Maar wat hebben ze , die bestuurders , er actief aan gedaan want daar ging tenslotte dit lijntje over. !

 • Mozes

  Ze hebben er alles aan gedaan wat ze konden maar ze zijn niet de baas. De politiek is de baas en als die anders beslissen houdt het op.

 • politiek

  Beste Mozes
  Ik vermoed dat u ook bestuurder bent omdat u (weer) zo geprikkeld reageerd. Als dat het geval is , geef dan eens aan wat u er ACTIEF aan gedaan heeft in plaats van hier en daar wat verwenselen uitkramen.
  Ik ben benieuwd of u leidt of lijdt ?

 • aarthamstra1

  Mozes , Je weet wel beter .De politiek heeft GEEN kennis van deze zaken . Die krijgen ze van ,de boerenbedrog organisaties .En van boeren haters .Als wakkerdier (ANTIE) Die ook hier hoger scoord.

 • Mozes

  politiek en anderen, ik vervul geen bestuursfunctie en heb ook nog nooit enige bestuursfunctie vervuld. Ik bekijk de besluitvorming alleen met rationaliteit en redelijkheid.

 • Mozes

  politiek, hoe komt u er bij dat ik geprikkeld reageer? Ik reageer alleen inhoudelijk op basis van feiten.
  U bent zelf degene die steeds met veel emoties reageert. Het lijkt wel alsof u uw eigen gedrag op anderen projecteert.

 • minasblunders1

  Zoals ik al eerder heb gezegd: de (Z)LTO zal nooit verder komen dan: we zijn het er niet mee eens. Daar blijft het bij. Dat komt omdat men met het ministerie van onkunde koehandel loopt te bedrijven. 'als jullie ons dit geven, dan geven jullie ons dat'. Nu zijn ze tot elkaar veroordeeld door al hun leugens. De hele zaak zit muurvast.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.