Redactieblog

1032 x bekeken 20 reacties

Keuze voor kille sanering

Zo, we hebben gekozen. Het CDA de deur uit en de PVV verwisseld voor VVD. En misschien een beetje PvdA. Dat is het beeld van de plattelandsgemeenten. Ook de onze. Het CDA was altijd de grootste. Nu is het een kleintje geworden. De VVD verreweg de grootste. De kiezer heeft gekozen en de kiezer is de baas.

Ook boeren hebben massaal gekozen voor de VVD, zo blijkt uit de analyses. We kunnen dus tevreden zijn. Deze partij is de grootste geworden in ons land en gaat vermoedelijk met de PvdA regeren. Misschien D66 er nog bij, maar dat is een partij met van alles een beetje. En zonder gevoel voor de landbouw, want in hun programma komt de boer praktisch niet voor.

Deze partijen bepalen straks mede onze toekomst. Die wordt anders, niet beter. In het CDA heerste nog wat gevoel voor de boer. Dat hebben deze partijen niet. De VVD wil een concurrerende landbouw op wereldschaal op een gelijk speelveld. Dat betekent dat vele Europese subsidies kunnen verdwijnen. Alleen vergoedingen voor maatschappelijke diensten. Rutte wil ook minder betalen aan Europa. Dat kan dan in mindering komen op het Landbouwbudget. Daar heeft hij ook geen bezwaar tegen. Een ondernemer moet zijn eigen broek ophouden. Pluspunt is dat hij minder regels wil.

De PvdA wil ook af van de Brusselse steun. Die wil duurzamer, regionale ketens en ruimte voor biologische landbouw. Intensieve veehouderij moet worden geweerd.

Zo staan de zaken er bij. Hiervoor hebben we gekozen.

De toekomst? Sterke groei van het aantal grote bedrijven, dat voor wereldmarktprijzen kan produceren en de steun uit Brussel kan missen. Voortploeteren op bedrijven, die te klein zijn en afhankelijk van de toeslagen uit Brussel. Schaalvergroting van biologische bedrijven, die het anders zonder steun ook niet zullen redden.

En vooral: veel teleurgestelde boeren, die het niet kunnen bolwerken en moeten stoppen. De kille sanering gaat versneld door. Sieta van Keimpema krijgt het druk.

Laatste reacties

 • joannes

  Wanneer maar 10% van de boeren bij de grote bedrijven horen en 50% onder de gemiddelde bedrijfsgrootte scoren snap ik niet wat die boeren bezield heeft om op de VVD te stemmen. Ze stemmen voor hun eigen armoede en ondergang! Het zal de ideologische droom zijn van vele slecht geinfomeerde gezinsbedrijven die ´s avonds naar Boer zoekt Vrouw kijken. Een romantische droom die zodirekt met een koude natte vloermat abrupt uiteenspat.

 • HvdR

  VVD zet terecht zwaar in op verlaging van de belastingdruk met een krimpende overheid. Wat goed is voor de economie en het land is ook goed voor de boer. Elke vorm van instandhouden van het kleine bedrijf zoals Joannes wil is Oude Politiek waar zelfs zijn PVDA niet meer aan wil. Terecht alle energie richten op economisch herstel!

 • hansipansi

  Misschien is zo'n sanering wel nodig en is Nederland als landbouwland wel te klein.
  Het zou pas echt een ommekeer zijn geweest als alle agrariers op de Partij voor de Dieren hadden gestemd. Uiteindelijk moeten we toch naar een echt duurzame landbouw en stoppen met roofbouw op flora en fauna

 • ikkethuis

  hoe je het ook wend of keert, we gaan naar grote bedrijven zoals in het vroegere rusland van Stalin. Banken of andere grote geldschieters, bedrijfsleiders en verzorgers. in het begin nog zijn deze medewerkers sterk betrokken bij het bedrijf en draait het redelijk. Maar als we daarna weer 40 jaar verder zijn en de medewerkers denken, het zal mijn tijd wel duren, krijgen we problemen met de voedselvoorziening. Ik heb geen glazen bol, maar een andere weg is er in mijn ogen niet, en we zijn al ver. Over een paar jaar is er geen boerenzoon of dochter die een modern boeren bedrijf nog kan financieren.

 • Mozes

  De VVD heeft Rutte die van Unilever komt. De PvdA heeft Samson die van Greenpeace komt. Het CDA heeft Buma die uit een ambtelijke functie komt. De eerdere lijstrekkers van het CDA kwamen ook uit een ambtelijke functie. Het CDA is geworden tot de Christen Democratische Ambtenaren partij. Als Mona Keijzer lijsttrekker was geworden was het niets beter afgelopen. Het zijn allemaal ambtenaren. BUMA kwam totaal niet over. Hij had het over moraal in de samenleving maar maakte nergens duidelijk hoe dat beleidsmatig ingevuld zou worden. Het bleef een niets zeggend verhaal vertelt met een zeurderige stem. Dat zelfs de trouwste kiezers beginnen af te haken kan ik mij goed voorstellen.

 • HvdR

  ikkethuis, je schetst het beeld van de failliete planeconomie van Rusland. Het verschil is dat we hier de markt veel meer vrije teugels (gaan) geven. Dat betekent dat er direct gereageerd wordt op (dreigende) voedselschaarste itt jouw schrikbeeld van de centraal geleide economie. En het zijn niet de boerenzonen die financieren maar banken en daar zijn ze ook voor. Dat doen ze nu ook al lang.

 • politiek

  HvdR, Ben maar gerust dat men in den Haag ook kan rekenen. De zorgkosten stijgen monenteel met miljarden euro,s per jaar in Nederland !. Dat is mijn inziens zorgpunt nr. 1 daar . In Nederland de afvalproducten van de wereld verzamelen en die weer exporteren als vlees, melk en eieren naar verre landen , omdat de eigen bevolking ze niet wil ! .( gezondheidsgevaar ! ) Naar verre landen omdat de eigen bevolking ze niet wil eten. . Hier alle ellende achterlaten wat betreft milieu. Verkeer om al die afval te transporteren ! . Je kunt er inderdaad een aantal buitenlandse chauffeurs mee aan het werk houden op onze snelwegen. Overigens heb ik nergens kunnen lezen dat Joannes enkel voor kleine bedrijven is. Mijn inziens is hij voor het gezonde gezins boerenbedrijf met een gezinsinkomen , wat de maatschappij ook wil, maar ongetwijfeld kan hij dat zelf ook verwoorden. Nee, economisch herstel is zeer beslist niet die mega bulk industrie met buitenlandse wernemers in die industrien. Boerderijen zullen dan vedwijnen in Holland , besef dat wel. Een verschraling van natuur en het platteland met dorpen. Ook daar zal duurzaamheid een flinke tik krijgen. Maar goed , de regering moet nog gevormd worden , maar of veel boerenstemmen verstandig waren ??

 • HvdR

  politiek, de sanering van kleine bedrijven is al 60 jaar aan de gang, daar doet geen enkel politiek beleid iets aan af. De rest van je betoog schetst een beeld wat totaal niet strookt met de werkelijkheid. Puur emotie en onderbuik zoals gewoonlijk.

 • politiek

  HvdR , dus u denkt dat Rutte en Samson de alsmaar stijgende zorgkosten in Nederland niet serieus nemen? en geen werkelijkheid is. ? .

 • HvdR

  politiek, waaruit zou blijken dat ze de stijgende zorgkosten niet serieus zouden nemen? (Zoals gewoonlijk is je logica weerzinwekkend en stuitend.)

 • politiek

  HvdR , In # 7 geef ik aan dat de zorgkosten met miljarden euro,s stijgen per jaar ( bij eenzelfde voortgaand beleid ) en u reageerd dat dit totaaal niet strookt met de werkelijkheid in # 8 . Misschien verstandig als u eens naar de begroting kijkt bij de diverse varianten van ,,bedrijf,, Nederland. Voor mijn beleving neemt u zelf die zorgkosten Nederland niet serieus.

 • HvdR

  politiek, dat zorgkosten stijgen is ongeveer het enige dat feitelijk juist is in dat leuterbericht. Het is aan de politiek om daar pijnlijke keuzes te maken. Maar wat dat met het onderhavige onderwerp (sanering) te maken heeft ontgaat me.

 • politiek

  Beste HvdR, u wilt me toch niet doen geloven dat u niet op de hoogte bent van al die problemen met MRSA, ESBL , antibiotca in veehouderij , Q koorts, de hormooonproblemen , in relatie met de stijgenden zorgkosten ? Omdat de huidige veehouderij in Nederland niet beheersbaar is zal het terugmoeten denk ik om miljarden euro,s te bezuinigen in de humane zorgkosten die de afgelopen jaren vele miljarden euro,s gestegen zijn. ( dit nog even buiten het menselijk leed) Je kan nu kiezen waar gaan we saneren. Doen we dat op de bedrijven die vooral schuldig zijn /waren aan deze ontwikkelingen of straffen we de boeren gezinsbedijven maar weer af in bestaansrecht. ( die hier mijn inziens duidelijk minder schuldig in zijn/waren. ) Tevens heb je nog het voordeel dat met behoud van gezinsbedrijven je meer tegemoet komt aan de wens van de maatschappij en je het plattteland en dorp duurzamer en leefbaarder houdt. Beste HvdR, ik hoop dat ik wat duidelijker ben met mijn visie. Nu weer de uwe hoop ik.

 • ikkethuis

  Beste Hvdr, wat is het verschil tussen failliete planeconomie van rusland, of een failliete democratische economie waarbij de concurrentie strijd zover is doorgevoerd, dat er enkele retail bedrijven, enkele cooperaties(onder het mom van cooperatie, maar de direktie krijgt dikke bonussen en bepaalt wat er gebeurt) en enkele geldschieters samen bepalen wat er gebeurt?

 • ikkethuis

  De prijs wordt in bepaald door vraag en aanbod, maar de vraag is zo veel gebundeld, dat dit dus maar door weinigen wordt geregeld, Wat krijg je dan voor eerlijke prijs?

 • HvdR

  ikkethuis, een vrije economie zoals wij die (voornamelijk) kennen biedt volop kansen om als individu op de markt te reageren en zo je voordeel te behalen. Bij een planeconomie ontbreekt de beloning voor individueel ondernemerschap en ben je gewoon werknemer met een hongerloontje met lege schappen voor de consument, want een overheid kan nu eenmaal nooit van bovenaf op een rendabele manier de voedselproductie plannen.

 • joannes

  HvdR in een vrije economie gaat iedereen ervanuit dat die vrij is maar dat blijkt niet in bovenstaande reacties. Dat is het gevolg van de instituten en grote bedrijven. Zij zijn in staat de regels op te stellen en daar mee de condities vast te leggen. In het geval van boeren, diegene die nog ¨vrij¨ zijn zijn diegene die niet (recent) mee gedaan hebben in het lenen voor meer productie capaciteit en daarmee meer inkomen. In het begin van deze race hadden zij echter de verdiencapaciteit en daar is het rolmodel van de huidige boerenstand op gevestigd. De winnaars die onvoldoende verdiend hebben in de opgaande trend zullen nu in de dalende trend achter blijven en vallen omdat ze allang niet meer vrij zijn. De enkele banken samen met hun vrienden bij provincie en staat regelen de productie capaciteit naar gelang zij believen. Kortom de plan economie bestaat, misschien onbedoeld, ook in deze democratie.

 • HvdR

  joannes, in een vrije economie moet de overheid marktmeester zijn en voorkomen dat een enkel bedrijf de markt bepaalt. Daar hebben we de NMA voor. Als die z'n werk niet goed kan doen moet de politiek zorgen dat ze dat wel kan. Planeconomie heb je als de overheid de productie aanstuurt, hoe je ons systeem daarmee kunt vergelijken is me een raadsel. Dat gaat alleen op als je praat over quotering. In mijn ideale wereld bestaat dat niet.

 • joannes

  HvdR een ideale wereld bestaat niet en dat gaat ook niet lukken. Het zijn idealen die met elkaar de competitie aangaan en uiteindelijk van moment tot moment een compromis opleveren waar we het mee moeten doen. De huidige compromis is er een waarin het groot bedrijf samen werkt met aktiegroepen en samen de consument of kiezer proberen te winnen. Het mooie voorbeeld is Rutte (Unilever) met Samsom ( Greenpeace). Samen gaan zij de regels weer interpreteren en omdat de middenstand en het gemiddelde boeren gezinsbedrijf daar maar een hele kleine stem hebben zullen die weer 4 jaar moeten ploeteren in verhoogde belastingdruk, meer regelgeving en vooral minder bescherming tegen het groot bedrijf.

 • Rip

  Een duidelijke politieke keuze. Grote boeren kunnen groter worden en de kleine verdwijnen. Jammer , maar we hebben zelf gekozen en dat geeft duidelijkheid. Heel goed.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.