Commentaar

1340 x bekeken 1 reactie

Het grondwater wordt duur betaald

De compensatie voor droogteschade aan boeren in waterwingebieden is veel te laag.

Miljoenen kubieke meters grondwater pompen de grote waterleidingbedrijven jaarlijks uit de grond voor het maken van drinkwater. Volgens onderzoeksinstituut TNO staat het diepe grondwater tegenwoordig 30 centimeter lager dan in 1950. Dit komt vooral door fors gestegen grondwaterwinning om de groeiende dorst te lessen van zowel de industrie als de consument. Hierdoor staan de wortels van de landbouwgewassen steeds eerder droog, met als gevolg lagere kilo-opbrengsten.
Boeren hebben hiervoor wettelijk recht op compensatie, tegenwoordig via de zogenoemde Waterwet. Probleem is echter de vaststelling van de schade. De standaardmethodiek die hiervoor landelijk wordt toegepast, blijkt hopeloos achterhaald. Dat heeft diepgaand onderzoek van Boerderij boven water gehaald.
De methodiek waarmee de hoogte van de schadeuitkering aan de boeren wordt berekend, is gebaseerd op groeimodellen en teeltmethoden van meer dan 20 jaar oud. In die tijd konden gewassen nog vrijwel onbeperkt worden bemest, om maar eens wat te noemen. Tegelijk twijfelen deskundigen aan de juistheid van de grondwaterstanden, waarmee de rekenmodellen worden gevoed. Het komt er al met al op neer dat de financiële schade per hectare in werkelijkheid tien keer hoger is dan de waarschijnlijk driekwart van de grondgebonden boeren in Nederland krijgt uitgekeerd.
De onafhankelijke ACSG-commissie, die verantwoordelijk is voor de berekening van droogteschade, wast zijn handen in onschuld. De provincies, wettelijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van schade en tevens vaak de grootste aandeelhouders in de waterleidingbedrijven, houden zich begrijpelijk afzijdig. LTO is in deze de aangewezen partij die hier orde op zaken kan stellen, bijvoorbeeld door in overleg met de provincies zo snel mogelijk een onafhankelijke groep deskundigen aan te wijzen. Deze groep kan de huidige methodiek onder de loep nemen en inventariseren welke heikele punten er zijn.

Eén reactie

  • ikkethuis

    Hier komt dan nog bij, dat we in brabant ook nog moeten betalen voor het opgepompte water, en dit om de lagere grondwaterstand te compenseren, zoals in dit artikel staat. Op deze manier worden we dubbel genaait.

Of registreer je om te kunnen reageren.