Commentaar

685 x bekeken

Klem in regelgeving

Geen maatregel zonder deadline, zonder sanctie. Logisch, want hoe wil je de betrokken partijen anders aanspreken en naleving handhaven?

Geen mens die dit systeem zal aanvechten. Er zit wel een kanttekening bij: de wet, regel of afspraak moet wel realistisch zijn, de norm haalbaar.

Een goede bestuurder houdt bij het opstellen van de regel of norm rekening met die haalbaarheid. En juist daar zit de crux. Want waar zit die grens precies? Waar krijgen de argumenten het karakter van tegenwerken? Welk perspectief houdt de bedrijfstak? En wiens belangen wegen het zwaarst?

Henk Bleker loopt in zijn nadagen als staatssecretaris nog tegen enkele heikele dossiers aan. Een dezer dagen stuurt hij zijn nieuwe natuurwet naar de Tweede Kamer. Onder druk van de Raad van State zijn de scherpe randjes er weliswaar vanaf, maar op applaus hoeft hij nog steeds niet te rekenen. In de Kamer is er geen draagvlak meer. Het wetsvoorstel verdwijnt in de la.

Heel anders ligt hij met de mestwetgeving. Voor zijn aanpak met verplichte mestverwerking is brede steun, zelfs in landbouwkringen. Maar hier spelen duidelijk andere zaken. De regelgeving is nog niet tot in detail bekend, terwijl de deadline al wel drukt. Voor veel initiatieven lijkt de termijn op voorhand te kort. Veel varkens- en veehouders hebben nu de centen niet om te investeren, nog los van de vraag in hoeverre banken in de plannen willen meegaan. Ook werkt de milieuregelgeving verlammend. Veel plannen dreigen te verzanden in ellenlange bezwaarprocedures.

De varkenssector klopte deze week ook in een ander dossier bij Bleker aan. Per 1 januari 2013 is groepshuisvesting voor zeugen verplicht. Nogal wat bedrijven hebben (langdurige) problemen met vergunningen. De staatssecretaris wil vooralsnog vasthouden aan de datum. Het klinkt stoer, en dat moet het waarschijnlijk ook om de druk op de ketel te houden. Maar een regeling voor échte knelgevallen, bedrijven die gedocumenteerd aantonen dat zij klem zitten in de regelgeving, is nog stoerder.

Of registreer je om te kunnen reageren.