Commentaar

776 x bekeken 2 reacties

Ganzen oeverloos verhaal

Het is een oeverloos verhaal met de ganzen. Jaar in jaar uit stijgen de aantallen van met name grauwe gans, en groeien de problemen die ze veroorzaken, maar er gebeurt weinig.

Onderzoek van LEI en CLM wijst uit dat de groei de komende jaren onverminderd doorgaat. De ganzen kosten Nederland nu 26 miljoen euro per jaar, dat gaat naar 38 miljoen. De aantallen ganzen stijgen ’s winters nog steeds, maar het grootste probleem is de stijging van de aantallen overzomerende ganzen.

Er liggen twee plannen. Een van de provincies en een van zeven organisaties op het gebied van natuur en platteland, de G-7. De verschillen zijn betrekkelijk klein. Toch verdient het laatstgenoemde de voorkeur omdat het op meer draagvlak bij boeren kan rekenen en bovendien Brussel laat meebetalen. Dat is een goed idee. Nederland beantwoordt immers aan een internationale verplichting door het opvangen van deze trekvogel.

Kern en tegelijk achilleshiel van de plannen is de benodigde drastische reductie van de populatie. ‘Men’ durft het niet aan om grote aantallen grauwe ganzen te doden. Hoewel er niks mis is met de oogst van ganzenvlees uit de natuur, accepteert de tere burgerziel dat niet. Toch moet linksom of rechtsom het aantal omlaag. Schieten of vergassen is het meest effectief. Als dat niet acceptabel is, doe dan desnoods net als de Zuid-Afrikanen met hun olifanten en beschiet de dieren met anticonceptiemiddelen. Maar doe iets. De gans gedijt hier zo goed dat hij erom vraagt.

Laatste reacties

 • sensia

  www.ganzenbescherming.nl
  lees hier de waarheid over de ganzen. dankzij de zgn. wbe's is de gans zo talrijk. jagers schieten vossen af, boeren halen koeien uit de wei, bij schiphol worden ganzenlok-gewassen verbouwd.

 • Rengers

  De Dierenbescherming was duidelijk inzake de oeverloosheid:

  * Op grond hiervan mag iedere grondeigenaar naar eigen inzicht ganzen van hun nest schieten.
  * De alternatieve, diervriendelijkere aanpak, ingediend door de Dierenbescherming, werd daarbij totaal genegeerd.
  * Dit terwijl de Tweede Kamer expliciet had gevraagd om ook de voorstellen van de Dierenbescherming door te rekenen!
  * Nu dat niet is gebeurd, weten we niet wat de financiële effecten zijn van diervriendelijker alternatieven, zoals
  - het plaatsen van rasters als scheiding tussen broedgebieden en agrarisch gebied,
  - het onderploegen van graanresten,
  - het telen van minder kwetsbare gewassen,
  - het toepassen van slimme afweermiddelen als de Agrilaser of ganzendraad om ganzen te weren uit productievelden en broedlocaties
  - en opgroeigebieden te verminderen

  Onbelemmerde toegang tot voedsel betekent onbelemmerde aantallen ganzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.