Redactieblog

1617 x bekeken 17 reacties

Het diepere doel van coöperatie

"Het wezen van coöperatie wordt uitgehold", zegt Hanna. "Het doel is gezamenlijk voordeel te behalen. Nu staat het eigen ik steeds meer voorop. Dat kan de doodsteek van de coöperatie worden".

Ik kijk haar vragend aan:"Vanwaar deze wijsheid op dit moment?"

"Voorbeelden te over", verklaart Hanna."De coöperatie wordt in haar hart geraakt door boerenleiders, die kiezen voor eigenbelang. Vorige week Sieta van Keimpema van DDB nog. Ze was weer eens aan het demonstreren in Brussel. Zonder Nederlandse achterban, maar wel omringd door publiciteit. Op knullige wijze hadden ze met stro en plastic een soort zwembad gemaakt, met daarin melk. Om aan te tonen dat er door het EU beleid een te grote melkplas komt. Sieta kraaide dat het Europese beleid voor Nederland niet deugt omdat wij niet kunnen profiteren van de producentenverenigingen. 'Wij hebben immers coöperaties', zei ze neerbuigend".

Daar heeft Hanna een punt. Onze coöperaties zijn onze producentenvereniging. Die moeten onze melk tot de hoogste waarde brengen. Wij hebben de kennis op de boerderij. Zij die van de productie, verkoop en de markt van Zuivel. Zo heeft ieder zijn rol en zo moet je elkaar waarderen.

"Dat doet Sieta niet", vindt Hanna. "Die grijpt elke mogelijkheid aan om FrieslandCampina neer te sabelen. Dat doen ook de grote boeren, die zich verzetten tegen de weidegang. FrieslandCampina vindt dat de markt dat vraagt en moedigt dat aan met een – te lage – toeslag. Buiten de coöperatie om verzetten de grote boeren zich hiertegen. Niet democratisch en ze halen het gemeenschappelijke, diepere doel van de coöperatie: samenwerken om samen meer te verdienen onderuit. Kwalijk".

Zo is het. Het lijkt er op dat ze ook nog scoren. Voorzitter Piet Boer toonde zich in een interview in Melk een beetje bang voor de acties van grote boeren. Hij murmelde wat over duurzaamheid en melk van opstallers, speciaal voor ingrediënten.

Een slechte zaak. Leden moeten zich voegen naar het gezamenlijke belang van de coöperatie. En anders maar afscheid nemen.

Laatste reacties

 • poldes

  de zuivelverwerkers doen de verkoop van magere melkpoeders /boter etc.
  De markt bepaalt de vraag zullen we maar zeggen.
  Als de markt geen kaas of boter meer tegen (interventie of lager prijzen)meer kwijt kan ;dan wordt er meer verpoedert.
  Doordat dit wereldwijd door enkele tientallen grotere spelers die elkander en de markt goed kennen,bepalen deze voor een groot gedeelte de zogenaamde vraag.
  Misschien zijn deze ook wel de bepalers van de wereldmarkt in zuivel.
  Als er dan primaire producenten zijn die opkomen voor hun eigen belangen;dan zijn de verwerkers telkens met een soort afgeleide gekomen.
  En zo eisen deze via een niet kostendekkende vergoeding dat de boeren de koeien in het weiland moeten laten lopen.
  Ik heb nog nooit gehoord dat er op de wereldmarkt een prijs bestaat voor weideboter en echte boter .
  Ik heb ook nog niet vernomen dat er op de wereldmarkt vraag is naar melkpoeder van weidemelk en andere.
  men spreekt wel over magere melkpoeder.
  Gekker moet het niet worden .
  de melkveehouder produceert zoveel grondstof voor de zuivel van de beste kwaliteit ,en dan als er niets meer op de kwaliteit valt te zeggen en ook niet op de te lage uitbetaalde prijs;dan moet die boer zijn koeien in opdracht van de zuilbonds de koeien in een groen gazon laten lopen om het imago van die zuivelbondsen op te poetsen.te gek voor woorden.

 • joannes

  De vraag is of het gezamelijk belang in lijn is met dat van FC? Wanneer FC een poeder fabriek in Barneveld wil bouwen lijkt dat meer op gebrek aan ideeën. Of teveel aan melk in NL! Boeren willen een goede opbrengst prijs en daarvoor dient het imago en het product voordurend in lijn gebracht worden met klanten behoeften. Nu de vraag: wie zijn deze klanten?: De internationale bulk markt of de Westerse dichtbij consumenten die graag met diversiteit zuivel producten consumeert wanneer de dieren in hun ogen een diervriendelijk bestaan hebben?

 • joannes

  FC heeft 2 soorten leden: Diegene die met verdurende schaalvergroting profiteren van de relatief hoge uitbetaling (met internationale bulk markt) en de groep die niet aan schaalvergroting kan doen om wat voor reden dan ook. De laatste groep wordt uit de markt gedrukt door de eerste met een gelijke opbrengst prijs. Dit is geen cooperatie! Dit is vooral profiteren van cooperatie met 1 prijs voor 2 soorten melk: internationale bulk en de westerse consumenten markt met een divers hoogwaardig assortiment. Omdat alle overproductie op de internationale markt gesleten moet worden!

 • schoenmakers1

  ik snap er niet van, ten eerste niet dat er nog een grotere boer bij fc zit, en dat de weidegang eninge meerwaarde heeft, is het niet zo dat de koeien allemmaal de grootste tijd van hun leven op stal staan, en enkel degene die de stal niet goed in orde hebben ze noodgedwongen naar buiten doen om de beesten niet teveel te mishandelen, de boeren die de koeien noodgedwongen naar buiten doen zouden een verbod op het houden van dieren moeten krijgen

 • joannes

  Beste Schoenmakers1 je haalt 2 zaken door elkaar. De praktijk en de commercie! en misschien nog wel een 3e: dierenleed in oude slechte stallen. Oude slechte stallen krijg je wanneer boeren onvoldoende verdienen om te investeren! Commercieel: verkopen we nog steeds het beeld dat dieren in de wei lopen. En.. de praktijk: Nederland lijdt aan chronische overproductie die gestimuleerd met subsidies en schaalvergroting voordurend de prijzen onder druk zetten en de kleinere boeren de markt uitdrukken. Daarbij komt dat alle overproductie in de internationale bulkmarkt moet worden afgezet tegen minimum prijzen. En dat, omdat de overproductie moet concurreren met landen waar minder problemen zijn tav ruimte en overproductie. Kortom een visieuze circel die alleen VVD boeren laat verdienen aan schaalgrootte, en PvdA Boeren de armoede in jaagt.

 • poldes

  schoenmakers1 het zou zo maar kunnen.

 • agratax2

  Joannes nog erger we bedotten de consument met 'graskaas en weideboter' terwijl we niet eens weten of de koeien wel ooit gras en weide gezien hebben laat staan geproefd. Nu zijn er eindelijk boeren die deze producten willen leveren, komen de grootte boeren om deze eerlijke mensen neer te halen. Nu roept natuurlijk iedere stalboer, 'Dit is de reclame en die hoeft de lading niet te dekken. Denk aan omzet en niet aan een eerlijk product'.
  Voor mij is het feit dat onze coöperatie leden doorgaans voor 100 % verantwoordelijk zijn voor de buitenlandse vestigingen van hun coöperatie en dat de leveranciers aldaar van de ene dag op de anderen kunnen besluiten hun melk elders te leveren, als daar meer geld te vangen is. Mijn voorstel zou dan ook zijn, ieder filiaal waar ook ter wereld kan alleen melk ontvangen van leden, die net la de leden hier verantwoordelijk zijn voor de investeringen. In Nederland zijn we op een punt aangekomen waar we alle melk wel weer voor één en dezelfde prijs kunnen ophalen bij grote en kleine boeren, keuze van afnemers is er nauwelijks nog na alle fusies van de laatste jaren. is jouw probleem van groten die kleinen door allerlei voordelen om zeep helpen deels opgelost. Tevens komt het ten goede aan de coöperatieve gedachten 'één voor allen en allen voor één.

 • joannes

  Agratax, FC is gegijzeld door managers die een operationeel conflict hebben met hun business plan. In Nederland zetten ze allerlei etiketten op producten die de lading niet dekken en zelfs juridisch aangepakt kunnen worden ( zie http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2012/7/Muller-misleidt-consument-met-Alpenmelk-1040269W/) en het operationele conflict dat grote (schaal) boeren de kleinere er met capaciteits uitbreiding en kostprijsverlaging uitdrukken en wat je daar nog bij inbrengt is de 100% verantwoordlijkheid voor eventueel geknoei in het buitenland. Ik vraag me af, of in het strategische plan voor de Fusies al deze kosten voldoende aaandacht gekregen hebben? En... hoe ze het gaan opgaan lossen? Want ik kan me geen stalboer voorstellen die vertrekt om voor een goedkope kaas of melkpoeder fabrikant gaat melken!

 • Mozes

  Agratax, als buitenlandse leveranciers verantwoordelijk zijn voor de investering hebben ze ook zeggenschap en delen mee in de winst.
  Wat betreft de weidegang moet men accepteren dat er meerdere melkstromen zijn die een verschillende marktwaarde hebben. Ik kan zelf helaas geen koeien in de wei doen maar ik steun wel het weide beleid en heb er geen probleem mee dat weideboeren een halve cent extra krijgen.

 • jrboer

  Dat een opstaller voor een halve cent kan afkopen dat zijn koeien binnen staan is pas coöperatief. Alleen dringt dat nog niet echt door.
  Een fabriek met alleen maar opstallers kan op termijn alleen nog maar poeder verkopen en dat lijkt mij geen vetpot.

 • joannes

  Het enigste criteria in de cooperatieve hierarchie is volume en omzet zo lijkt het! Wanneer er aan kwaliteiten gerefereerd gaat worden zoals , weidemelk, diervriendelijk, medicijnvrij, enz, (alle verkoopargumenten die klanten trekken, melk speciaal maken, en in de reclameboodschappen worden verkondigd) mogen de boeren die dit werkelijk praktiseren blij zijn dat de melk opgehaald wordt! Want qua kostprijs is dit hobby boeren! De zeggenschap binnen FC is scheef gegroeid! En... het risico dat de klant FC ter verantwoording roept over de reclameboodschappen wordt met de dag groter! Zie het voorbeeld van Muller met zijn Alpen yoghurt

 • agratax2

  Mozes. Je opmerking over buitenlandse investeerders klopt. Maar waarom moeten onze boeren genoegen nemen met de wereldprijs voor melk, als de coöperatie op hetzelfde moment met de winst van de leden investeert in bv. Azië met alle risico van die. De lokale leveranciers krijgen ook een (wereld)markt conforme prijs uitbetaald zonder enig risico. Ik heb hier in de aardappelmeel al enkele voorbeelden van gezien, waarbij de leden in N-O Nederland met schades van 10 tallen miljoenen bleven zitten en de buitenlandse telers gewoon verder boerden. Een coöperatie kan en mag zich in mijn ogen niet gedragen als een particuliere, zelfstandige onderneming. Het is nl. het verlengstuk van de bedrijven van zijn leden, die zich verplichten hun product te leveren op straffe van royement en boetes. het ultieme doel is nooit geweest om zoveel mogelijk te verwerken tegen elke prijs. Nee het ultieme doel is altijd geweest de leden een zo hoog mogelijke prijs uit te keren, waarbij de winst nooit meer mag zijn dan het bedrag nodig voor nodige uitbreiding en modernisering. maar nu hoor je leden net praten als leveranciers van een private onderneming, er zijn 2 kampen fabriek en leveranciers. dit duidt aan dat er een niet coöperatieve gevoel bij directie en boeren heerst.

 • Mozes

  Om de melk van de leden maximaal te verwaarden moet je wereldwijd actief zijn. Je moet zo weinig mogelijk bulk maken en maximaal inovatief zijn. Dit kan alleen als je deze kosten over de hele wereld kunt terug verdienen.
  Je gaat ook voorbij aan het feit dat de prestatietoeslag vrijwel volledig uit het buitenland komt. De winst waar de prestatietoeslag van betaald wordt en die deels wordt gebruikt om te investeren is niet afkomstig van de ledenmelk.

 • agratax2

  Mozes jij praat alleen maar over melk, maar er zijn meer landbouw coöperaties die andere producten verwerken en die met hun buitenlandse uitstapjes behoorlijk de mist zijn ingegaan na ook hele goede te hebben gehad. Waarom kan dit met de melk niet gebeuren? Innovatief denken en handelen in de zuivel, ik ken nog geen echte innovatieve producten gemaakt van melk die de sector uit voedsel en medicijnen wereld heeft gehaald. Zolang de zuivel jongens nog spreken over hun 'Goddelijke product' melk zal er nooit echt onderzoek komen naar alternatieve toepassingen.

 • Mozes

  Het verhaal van Vergaderboer gaat alleen over de zuivelcooperatie.
  Innovatieve producten:de vet vervanger hypostar die uit wei gemaakt wordt. Als consument hoor of zie je hier niets van omdat dit product aan andere voedingsbedrijven geleverd wordt.
  Een ander voorbeeld is celvoeding. Entstoffen worden gemaakt met levende cellen. Die hebben voeding nodig, dus celvoeding. Hier hoor je als consument ook niets van omdat dit geleverd wordt aan farmaceutische bedrijven.
  Een innovatief consumentenproduct is Optimel. Zuivelproducten die geen vet bevatten en geen toegevoegde suikers en toch qua smaak nauwelijks onder doen voor de standaard zuivelproducten.

 • Rip

  Wat een geouwehoer over de verschillen in de coöperatie. Oud nieuws. Dat is begonnen met toeslagen voor grote boeren. Toen werd - 30 tot 40 jaar geleden - het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' afgeschaft. En daarmee de ongelijkheid van gelijke leden geaccepteerd.

 • agratax2

  Rip je opmerking is terecht. Het investeren in buitenlandse bedrijven is voor een co-op discutabel, je zet je e concurrent op het paard en moet daarna vechten tegen concurrerende prijzen van je dochter bedrijf. Zolang het speelveld niet gelijk is deze concurrentie voor de productie in het duurste gebied niet vol te houden.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.