Redactieblog

728 x bekeken 1 reactielaatste update:7 mei 2012

Trendbreuk of hobbel?

Landbouwvriendelijke maatregelen blijven nog wel even, ook na het kabinet-Rutte.

De mensen waarmee ik veel te maken heb, reageerden met opluchting op de val van het kabinet. Niet vanwege het kabinet, maar vanwege de macht van Wilders. Zijn gescheld op alles wat redelijk is, werd met afschuw aangehoord. Een poosje geleden liet hij onderzoek doen naar de kosten van de euro. Er zijn inmiddels veel redenen om onderzoek te doen naar de kosten van Wilders.

Exportland-Nederland is de dupe van het geruzie met Europa en met het buitenland in het algemeen. We hebben vanwege Wilders al maanden geen ambassadeur in Roemenië, een land waarin de Nederlandse agrosector veel investeert. Polen is net zo'n land, het is vlakbij en we hebben er intensieve economische relaties mee. Het uitstellen van allerlei hervormingen, doet de landbouw evenmin goed.

Toch wordt het kabinet-Rutte als landbouwvriendelijk gezien. Of dat ook zo geweest was na uitvoering van het bezuinigingspakket waar men het bijna over eens was, is trouwens de vraag. In dat pakket zat ook de afschaffing van de rode diesel. En veel algemene maatregelen hebben ook gevolgen voor boerengezinnen.

Men is bang dat een deel van de maatregelen door een volgend kabinet worden teruggedraaid. Voor sommige zaken zal dat zo zijn. Een gematigd kabinet zal enkele symboolmaatregelen weer afschaffen. Maar de maatregelen die ook bezuinigingen waren, blijven. Natuurbeleid, stroomlijnen van vergunningen, samenvoegen van ministeries, decentralisaties, een volgende regering heeft helemaal geen geld om die zaken terug te draaien. Ze moet eerst nog €14 miljard extra vinden. En vanwege de vertraging nu misschien wel €16 miljard.

Het lijkt me beter dat de landbouw de maatschappelijke trends in de gaten houdt. Het platteland is al lang een consumptieruimte geworden. Over een aantal jaren zullen we zien dat dit kabinet geen trendbreuk was, maar een tijdelijke hobbel in de trend.

Eén reactie

  • agratax1

    Dirk bezuinigingen zoals ze heten zijn doorgaans voor de burger lasten verhogingen kun jij als econoom uitleggen waarom dit soort lasten verhogingen steevast bezuinigingen heten in Den Haag? Kun je ons ook eens uitleggen waarom Gastarbeiders en eigen volk werkeloos beter voor de economie is, dan zelf werken. Of heb ik het niet begrepen, zijn onze werkelozen niet werkeloos maar werken ze even niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.