Commentaar

445 x bekeken

Controversieel ruim begrip

De Tweede Kamer houdt vrijwel alle grote landbouwonderwerpen op de agenda. In een procedurevergadering oordeelden de partijen dat vergaderingen over politiek gevoelige onderwerpen als diergezondheid, megastallen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mestbeleid en natuur 'gewoon' doorgaan.

Voor de landbouw is dit goed nieuws. Wachten tot na de verkiezingen in september, en mogelijk lange formatie, houdt het debat nodeloos op. Op een aantal terreinen begint de tijd ook te dringen, zoals in het mestbeleid. De veehouders willen wel een keer duidelijkheid. Op andere onderwerpen is op hoofdlijnen politieke consensus, en speelt de discussie op details af.

Over het natuurbeleid zijn in het Lenteakkoord al afspraken gemaakt. Het ligt voor de hand dat de Kamer deze gaat uitwerken. Interessant is wel in hoeverre de partijen in dit dossier elkaar punten gunnen. Groenlinks claimt wel heel nadrukkelijk het schrappen van bezuinigingen op natuur in het Lenteakkoord. In de verkiezingenstrijd kan dit wel eens tot irritatie leiden.

Opmerkelijk is ook waarom het politiek gevoelig dossier over megastallen niet op de lijst met controversiële onderwerpen staat. Het debat gaat verder. Dat is goed, zeker ook omdat binnenkort het rapport over de gezondheidsaspecten komt. Toch is de vraag of dit kabinet in de verkiezingsstrijd die harde grens aan bouwblok, aantal dieren of productie wil stellen. En daarmee is meteen de waarde van de (niet-)controversieelverklaring helder. De Kamer kan op elk moment de status aanpassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.