Commentaar

1060 x bekeken

Mededinging telt even niet

De overname van Friesland Bank door Rabobank maakt duidelijk hoe wankel de economische situatie in Nederland is.

De Rabo was niet op overnamepad, maar is mogelijk door de Nederlandsche Bank gevraagd om de rol van vangnet op zich te nemen. De financiële basis onder de kleine regionale bank was te smal, vooral door een moeilijk te verkopen aandeel in Van Lanschot.

De Friesland Bank is in het Noorden niet onbetekenend op de agrarische markt. De overname door de Rabo betekent dat er voor boeren minder te kiezen valt. De Rabobank wordt nog dominanter in de Nederlandse financiële wereld. Het snelle fiat dat de mededingingsautoriteiten gaven is dan ook opmerkelijk. Via een spoedprocedure is groen licht gegeven voor de overname van de voormalige Coöperatieve Zuivelbank.

Hoe anders was dat nog maar kort geleden bij de - later mislukte - fusie van ABN Amro en Fortis. De Europese Commissie eiste toen dat ABN afstand deed van een deel van de zakenmarkt, waardoor duizend agrarische klanten bij Deutsche Bank terechtkwamen. Ook Friesland en Campina moesten delen afstoten, wat de komst van Arla in Nederland inluidde. De NMA heeft de angst voor een omvallende bank zwaarder laten wegen dan die voor een dominante grootbank. Terecht, gezien de enorme effecten die onrust in de bankwereld geeft in de hele economie. Maar het werpt wel een ander licht op de opstelling in andere dossiers. Waren die eisen niet nodeloos zwaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.