Commentaar

295 x bekeken

Niet nog meer commissies

Het is altijd goed om draagvlak te creëren voor besluiten of maatregelen. Nederland heeft daar als ’polderland’ bij uitstek een reputatie. Een commissie kan echter ook als excuus gelden voor gebrek aan daadkracht.

Daar lijkt het op bij het instellen van de Regiegroep verduurzaming land- en tuinbouw. Staatssecretaris Bleker wil onder deze noemer voor elke sector een commissie instellen om de doelstellingen uit het rapport-Van Doorn concreet te maken.

Een veehouderijcommissie zou een ’zwarte’ lijst moeten opstellen voor antibiotica. Het is een van de aanbevelingen van Van Doorn. Op de lijst moeten middelen staan die uit oogpunt van humane gezondheidszorg niet toegepast mogen worden in de dierhouderij. Maar die lijst is er al voor varkens. Derde en vierde generatie cefalosporinen en fluoroquinolonen zijn per 1 januari verboden. Cefalosporinen worden ook al niet meer gebruikt bij vleeskippen.

Wakker Dier en supermarktkoepel CBL merken terecht op geen behoefte aan nog meer commissies te hebben. De supermarkten lossen dit ’probleem’ zelf wel op door rechtstreeks afspraken te maken met leveranciers. Wakker Dier gebruikt het om gebrek aan daadkracht aan te tonen. Die kritiek is onterecht, maar komt wel telkens terug.

Het is goed dat de sector de vaart er zelf in houdt. En er bestaat al een organisatie waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd: IKB.

Of registreer je om te kunnen reageren.