Commentaar

2238 x bekeken

Twee gezichten

Het jaar 2012 is toch vooral het jaar van de hoge prijzen. Hoge prijzen van graan, voer, rode diesel, aardappelen, varkens. Het spel van opbrengsten en kosten levert per bedrijfstak een uiteenlopend beeld op. 2012 kent daardoor twee gezichten.

Als gevolg van de droogte in de Verenigde Staten, en daarmee gepaard schrale oogst, stijgen de graanprijzen wereldwijd naar recordhoogtes. In juli doorbreekt mais op de termijnmarkt in Chicago de 8 dollargrens per bushel (€ 256 per ton). Het is goed nieuws voor de akkerbouwers. Graan is een spil in de prijsvorming van veel andere producten.

De prijsexplosie op de graanmarkt kent ook een keerzijde.  De voerprijzen stijgen mee. In augustus nadert de prijs van A-brok de € 26 per 100 kilo. Het oude record dateert uit 1984: € 25,90. Deze torenhoge voerprijzen zorgen ervoor dat de marges op veebedrijven schraal zijn, zelfs met een varkensprijs van € 1,93 per kilo geslacht gewicht.

Het LEI Wageningen UR becijfert over 2012 een gemiddeld totaal inkomen in de land- en tuinbouw op 78.000 euro per bedrijf, 16.000 euro meer dan in 2011. De verschillen zijn groot. Akkerbouwers, leghennen- en fokzeugenhouders verdienen meer; bloembollentelers, melkvee-, vleeskuiken- en vleesvarkenshouders staan onder de streep.

In 2012 deed ook de politiek van zich spreken, of misschien is hier beter: NIET van zich spreken. In april valt het wankele kabinet Rutte I nadat de PVV de steun intrekt. De Tweede Kamer verklaart een groot aantal dossiers 'controversieel'. Het dossier wordt aangehouden in afwachting van verkiezingen en vorming van een nieuw kabinet.  VVD en PvdA winnen die verkiezingen, en vinden elkaar na een snelle formatie. Te snel? Feit is dat na een periode 'met-de-handen-op-de-rug-gebonden' Henk Bleker, het circus- Co Verdaas al na 31 dagen voorbij is. Hij moet vanwege een declaratie-affaire in zijn tijd als Gelders gedeputeerde vertrekken. Een file aan dossiers wacht inmiddels op afhandeling: mestverwerking, stikstof, natuur, megastallen. Van de op de valreep van 2012 benoemde opvolgster Sharon Dijksma kan op korte termijn nog geen kordate aanpak worden verwacht. Zij is politiek zeer ervaren, maar een nitwit op het gebied van landbouw. Dat kan nog wel een slecht uitpakken in de Brusselse discussie over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2014.

Twee wapenfeiten gaan wél de boeken in: het doek valt definitief voor de Hedwige-polder.  En er gaat een streep door de nertsenfokkerij in Nederland.

In 2012 gleed Nederland verder af in de economische crisis. De agribusiness voelt de recessie inmiddels in de portemonnee. Het leidt tot forse saneringen en reorganisaties. Ook voor 2013 staat een straffe tegenwind. Grote delen van de primaire sector ontsprongen de dans dit jaar nog een beetje, maar blijft dat zo? Vaststaat is dat het weer een eigen koers volgt. En daarmee is eigenlijk alles weer mogelijk in een nieuw jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.