Redactieblog

534 x bekeken

Lexit

De L is weg. Nadat eerder het eigen ministerie was afgeschaft, is nu ook het woord ‘landbouw’ verdwenen uit de departementale namen. Op een korte onderbreking na was er ruim een eeuw lang altijd een ministerie met ‘landbouw’ in de naam.

Of deze Lexit betekent dat de aandacht voor de landbouw verder afneemt, zal de tijd leren. De voortekenen stemmen niet hoopvol. Het nieuwe regeerakkoord - versie 29/10/12 - noemt de agrarische sector weliswaar een ‘belangrijke economische motor’, maar dat zegt niet veel. Zulke pluimstrijkerijen kom je overal tegen. Het woord ‘landbouw’ komt twee keer voor. De eerste keer als onderdeel van ‘landbouwbudget’; dat moet volgens het nieuwe kabinet omlaag.

De tweede keer als het gaat om steun bij samenwerking in de keten. Dat staat dan wel onder het kopje dierenwelzijn, waar het kabinet stevig op in gaat zetten. Het advies van de commissie-Van Doorn van september vorig jaar vormt daarbij het uitgangspunt. Dat advies was nogal ambitieus: in 2020 mag er alleen nog echt duurzaam geproduceerd vlees in de Nederlandse schappen liggen. Dat is een nobel streven, maar of het ook wat oplevert voor de veehouders, blijft de vraag. De prijs van agrarische producten wordt immers bepaald door vraag en aanbod. Meestal is dat niet de eerlijke prijs, waar de nieuwe staatssecretaris Verdaas naar zegt te streven.

Het woord ‘natuur’ komt in het regeerakkoord veel vaker dan het woord ‘landbouw’. Dat zegt iets over de prioriteiten van het nieuwe kabinet. Verdaas wil een brug slaan tussen landbouw en natuur. Dat zal niet meevallen, want er bestaat een fundamentele tegenstelling tussen die twee. Natuurbeheer gaat vrijwel altijd gepaard met beperkingen voor een (efficiënte) agrarische productie, bijvoorbeeld teeltvrije zones of late maaidatums. Dus moeten er keuzes gemaakt worden.

De vorige staatssecretaris Bleker koos bijna altijd voor de landbouw, met als gevolg dat hij bij de boeren bovenaan het waarderingslijstje kwam te staan, maar op het burgerlijstje onderaan bungelde. Als voor de nieuwe staatssecretaris maar niet het omgekeerde gaat gelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.