1374 x bekeken 5 reacties

Kwetsbaarheid

Cees van Breuchem
Volgens Nieuwe Oogst heeft Andries-Jan de Boer van accountants- en adviesbureau Accon ongeveer anderhalve maand geleden gezegd dat de helft van de melkveehouders financieel moeilijk zit. Zo'n bericht komt niet uit de lucht vallen.

Op langere termijn gezien tekent zich een achteruitgang van de financiële positie van de melkveehouderij af. Volgens het LEI daalde het aandeel van het bedrijfsinkomen in de omzet in twintig jaar van gemiddeld circa 23 procent naar 18 procent. De marges zijn dus smaller geworden. Bovendien bestaat de helft van dit inkomen uit toeslagen. Het eigen vermogen bedraagt de laatste jaren minder dan 70 procent van het totale bedrijfsvermogen, terwijl dit aandeel jarenlang rond 75 procent schommelde.

Dat komt vooral door de enorme toename van leningen: rond 1990 werd gemiddeld zo'n 200.000 euro geleend (nog geen 60 cent per kilo melk), maar in 2010 bijna 1,1 miljoen euro (bijna €1,60 per kilo melk). Ondanks de sterke daling van de tarieven wordt nu dan ook ruim tweeënhalf keer zoveel rente betaald als twintig jaar geleden. De leningen zijn gebruikt voor investeringen; die beliepen rond 1990 ruim 35.000 euro per jaar, maar tegenwoordig een kleine 90.000 euro.

Een en ander wijst op een toegenomen kwetsbaarheid. Als er dan tegenvallers optreden, zoals hoge voerprijzen, ontstaan snel problemen. Bij de voerprijzen is sprake van een ongunstige omslag. Globaal genomen is de prijs van rundveekrachtvoer vanaf het eind van de jaren zeventig alsmaar gedaald ten opzichte van de melkprijs. Rond 2000 kwam de prijs van een liter melk overeen met 2,5 kilo voer, maar tegenwoordig beginnen voerprijs en melkprijs elkaar weer te naderen. Die slechtere prijsverhouding is waarschijnlijk deels structureel. De nadelen daarvan tikken harder door, naarmate de melkproductie sterker afhankelijk is van krachtvoer.

De gedachte dringt zich op dat veel melkveehouders de laatste jaren stevig zijn gaan lenen en investeren, mede onder invloed van het wenkend perspectief van een quotaloos tijdperk en allerlei optimistische verhalen over de zuivelmarkt en de Nederlandse concurrentiepositie. Als ze maar niet op het verkeerde been zijn gezet.

Laatste reacties

 • joannes

  Ondanks de relatief lage rendementen in vergelijking met ander bedrijfstakken blijven boeren produceren. De rendementen op eigen vermogen zijn minimaal of negatief vlgs een Rabo onderzoek: pagina 2 http://www.nvv.nl/dutchtopics/Trog/trog_189.pdf
  De motieven voor het lenen zijn bij boeren zijn niet dezelfde als bij bv een retail bedrijf: Het vergroten van het verdien vermogen van het eigen kapitaal. De motieven hebben vaak met overname en minimale bedrijfsgrootte temaken voor een ondernemers inkomen. Wanneer dan de marginale rendementen ivm de prijzen omslaan in verliezen is men natuurlijk dubbel kwetsbaar. Met het bedrijfsrendement en met het inkomen. En wanneer een bank lucht krijgt van een risicovolle lening wordt ze dubbel waakzaam! Met eigen vermogen kon je het een paar jaar uitzitten voordat er onvoldoende cash was maar de bank wil en zijn rente en de aflossingen!

 • agratax2

  Als ik goed lees, kon ik in 2000 2,5 kg krachtvoer geven om de laatste liter melk te vangen zonder verlies op de input. Bij de huidige krachtvoerprijs is deze verhouding van andere orde en dit betekent dat de meer opbrengst door extra krachtvoer minder snel rendabel is. Dus moet de boer op zoek naar een nieuw evenwicht tussen krachtvoer gift en melk opbrengst, vermoedelijke resultaat een lagere melk opbrengst om de opbrengsten minus krachtvoer kosten te optimaliseren.

 • frank mulder

  misschien wordt het tijd om met andere ogen naar het voer te gaan kijken.
  Wat krijgt U nou eigenlijk voor kwaliteit als krachtvoer ?
  Kent U het voetspoor waar komen de grondstoffen vandaan?
  Graag wil ik met geinteresseerden een dialoog aangaan.
  Als eerste verwijs ik U dan naar een site waar u kunt zien hoe u zelf kwalitatief hoogwaardig voer kan produceren.

 • poldes

  de voederconversie van melkvee kan van belang worden bij onze melkkoeien.

 • B bob

  De tijd dat je zonder na te denken voeder kon bestellen is voorbij voor de meeste Veehouders.
  Voer pompen in dieren die een laag financieel rendement opleveren kan alleen nog maar in landen waar de voederproductie op de eigen akkers kan plaatsvinden en de mestverwerking geen probleem is.
  Dat kunnen de adviseurs bij de Banken ook wel bedenken en ook de EU werkt mee aan het verplaatsen van de rendabele Veehouderij naar het oosten van Europa

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.