Commentaar

698 x bekeken 1 reactie

Geen uitstel ganzenprobleem

Heel veel boeren zijn de vele ganzen op hun land spuugzat. Al jaren is hen beloofd dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing, maar het probleem groeit nog steeds.

De schade neemt toe. Onlangs berekende het CLM nog dat de kosten de komende jaren stijgen van de 26 miljoen euro die er nu al mee gemoeid zijn naar maar liefst 38 miljoen in 2018.
In tegenstelling tot de meeste andere weide- en akkervogels doen met name grauwe ganzen het zeer goed. De combinatie van veel nestgelegenheid in water- en rietrijk gebied en vlak daarbij vette weiden en akkers is ideaal. Van overwinteraar verandert de grauwe gans in hoog tempo in een standvogel en dat botst keihard met de landbouw.
De provincies en zeven organisaties op het gebied van platteland en natuur overleggen over een plan om de overlast aan te pakken. Dat overleg gaat erg stroef vanwege twee levensgrote problemen. Het eerste  is geld, het tweede de publieke opinie in verband met het doden van grote aantallen dieren.
Voor beide problemen geldt dat uitstel ze alleen maar groter maken. Hoe groter de ganzenpopulatie, hoe groter de schade en hoe meer dieren uiteindelijk toch afgemaakt moeten worden. Het is zaak dat de gedeputeerden deze hete aardappel doorslikken en dat vogelbeschermers hun sentiment opzij zetten. Het gaat niet om het uitroeiing van een bedreigde soort, maar om regulering van een te groot aantal.

Eén reactie

  • somporn

    Gezond verstand moet boven emotie uitkomen.
    Niemand wil ongevraagde bezoekers in zijn huis of op zijn het land.
    De grootste dieren activist dood ook een muis als die bij hem in zijn huis komt
    en ongevraagd alles aanvreet.

Of registreer je om te kunnen reageren.