Commentaar

237 x bekeken 1 reactie

Vliegende start

De handel in melkquota lijkt elke economische logica te tarten. Melkveehouders steken nog fors geld in quota waarvan de houdbaarheidsdatum over drie jaar afloopt.

In 2015 wordt de Europese melkquotering opgeheven. De huidige prijzen voor koopmelk zijn ook dusdanig dat er zelfs met de huidige melkprijs nauwelijks op te verdienen valt.

In december leefde de handel weer op, blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel. Er was sprake van een verdubbeling ten opzichte van november. Het aantal transacties daarentegen daalde met een kwart. Minder veehouders kochten dus meer quotum. Gemiddeld bedroeg de quotumoverdracht in december 48.000 kilo; bijna 7.000 kilo meer dan in dezelfde maand in 2011.

Het zijn vooral de grotere veehouders met het vizier op de toekomst die rechten kopen. Zij hebben in 2011 stallen gebouwd, en willen die ruimte benutten. Een lege stal levert sowieso niks op. Zij willen melken. De huidige melkprijs, en het vertrouwen dat deze op niveau blijft, stimuleert hen in hun dadendrang om quota te kopen.

Het is niet alleen deze korte termijn tot 2015. Als de remmen er in april 2015 af gaan, willen zij een vliegende start maken. In de komende jaren brengen zij daarvoor de veestapel op peil. In die opzet kan de investering in melkquota een logische stap zijn. Hoe het uitpakt zal per individueel bedrijf verschillen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Hoezo valt er niets op te verdienen? Vergeet niet dat de fiscus een flink stuk van dit quotum meebetaalt. Pachters worden zodanig uitgeknepen dat zij gedwongen melkquotum van de hand doen en moeten daar flink belasting over betalen. De eigenaarsbedrijven schaffen dit quotum aan op de overwaarde van de grond en ktijgen daar de belastingvoordelen van. Maar om zoiets te snappen moet je nu eenmaal niet in dit land zijn. Het denkniveau is nogal laag.

Of registreer je om te kunnen reageren.