Redactieblog

796 x bekeken

Nuttige bezoeken

Een goede excursie ondersteunt op een zinvolle manier de lessen. Naast mijn werk als veehouder ben ik een dag in de week werkzaam bij het onderwijsinstituut AOC Friesland. Daar maak ik deel uit van het team veehouderij.

Afgelopen maanden is er aandacht besteed aan organiseren, plannen, aansturen, zeg maar de logistiek op een bedrijf. Hoe je dat aanpakt, hoe je analyseert, hoe de aansturing kan zijn en de uitvoering. Eerst de jongelui een opdracht gegeven over tijdbesteding: zelf inventariseren, vergelijken met klasgenoten en zelfreflectie van de leerling. Van dit laatste leren ze misschien wel het meest.

Bij het nakijken van de verslagen voor mij ook best interessant hoe de jeugd de tijd besteedt. Keetbezoek in het weekend is een van de vaste componenten. Een tweede opdracht ging over het maken van bedrijfsprotocollen, de betekenis ervan en het leren overdraagbaar te maken van zinvolle informatie en wederom zelfreflectie.

Zo paste bij de lessen een bezoek aan een van Nederlands beste boeren. Hij presteert het om vijf inkomens te genereren van tachtig koeien. Als geen ander streeft hij naar kringloopbenadering van de bedrijfsvoering. Goede grond geeft een goed gewas, geeft gezonde koeien, waarvan de mest weer mooi in de kringloop past. Bodemvruchtbaarheid, de spil van zijn succesvolle bedrijfsvoering, biedt veel boeren handvatten.

Op 9 januari zijn we in het natte Nederland op stap geweest. Bij Jan Dirk konden we op schoenen het weiland in, waarbij hij de waarde van structuur, organische stof en bodemleven demonstreerde. Hij kent het belang van de afzonderlijke processen, zoals voeren, bemesten en diergezondheid, maar ook de samenhang, die de bedrijfsvitaliteit genereert .

’s Middags naar ‘s lands grootste geitenbedrijf in Brabant, waar 10.000 geiten lopen en gemolken wordt in een 170-stands buitenmelker. De benodigde technische logistiek vereist hoogstandjes van het management. Het melken wordt gedaan door Poolse medewerkers. Ook voor de leerlingen een beste dag, waar veel inventiviteit en creativiteit werd opgedaan in veel aspecten van de agrarische sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.