1006 x bekeken

Gulle bonus nodig voor mestvergisting

Christel Labee
Met pure mestvergisting heb je geen last van hoge prijzen van co-producten en verminder je toch de uitstoot van methaan. Duitsland stimuleert het al. Klaas de Jong pleit voor eenzelfde steunregeling in Nederland.

door Klaas de Jong

Uit mest komt het sterke broeikasgas methaan vrij. Bij mestvergisting produceer je duurzame energie, maar de grootste winst voor het milieu zit in de sterke vermindering van de emissie van dit broeikasgas.

In de steunregeling voor duurzame energie SDE+ vind je deze milieubijdrage niet terug. Dat is niet zo vreemd, want met deze regeling heeft het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (ELI) maar één doel. Dat is het halen van de afspraak met de EU van een aandeel van 14 procent duurzaam in het eindverbruik van energie in 2020. Vermindering van de emissie van broeikasgassen valt onder het ministerie van Infrastructuur & Milieu(I&M).

Minister Verhagen heeft een heldere en logische strategie om een Europese boete te voorkomen. Met het beschikbare budget voor duurzame energie probeert hij in de SDE+ een maximum aan duurzame energie binnen te halen. ECN en KEMA hebben voor ELI berekend dat groene warmte uit geothermie, grote houtketels en afvalenergiecentrales veel goedkoper is per eenheid energie dan groen gas en duurzame elektriciteit.

Aan het stoken van ruw biogas in een ketel of in een WKK zit voor ELI ook een aantrekkelijk prijskaartje, mits het biogas uit groente- en fruitafval of reststromen van de voedselindustrie komt. De kostprijs van biogas uit co-vergisting van mest is hoog. Dat wordt een probleem voor de agrarische sector vanwege nieuwe spelregels in de SDE+.

Een heel belangrijke spelregel in de SDE+ is de indiening in fasen. De goedkoopste opties mogen als eerste worden ingediend en maken meer kans op steun. Vanaf 2012 is de sturing op prijs nog scherper. Als het budget overtekend wordt, dan gaat Agentschap NL de aanvragen afhandelen in volgorde van kosten per eenheid energie.

Met deze spelregels maken aanvragen met mestvergisting weinig kans. Vanwege de hoge prijs van co-producten is het voor boeren ook niet verstandig om in een vrije categorie tegen een lagere vergoeding aan te vragen.

Met pure mestvergisting heb je geen last van hoge prijzen van co-producten maar er is toch behoorlijke steun nodig om de investering in de orde van een half miljoen euro terug te verdienen. Vanwege de grote milieuvoordelen is het ontzettend jammer als mestvergisting niet van de grond komt.

In Duitsland remt men gebruik van co-producten nu wat af maar stimuleert men pure mestvergisting. Voor mestvergisters met een WKK van maximaal 75 kW geldt een veel hogere vergoeding voor de elektriciteit dan voor grotere installaties. Er mag maximaal 20 procent aan co-producten worden toegevoegd aan de mest zodat wat reststromen van het eigen bedrijf nog zinvol ingezet kunnen worden.

Zou zo’n gulle mestbonus nu ook niet wat zijn voor Nederland? Het past niet in de SDE+ maar voor het ministerie van I&M is dit een mooi project om het broeikaseffect tegen te gaan. In plaats van rechten te kopen op vermindering van uitstoot van fluorgassen in China kun je ook rechten kopen van je eigen agrarische sector.

De regeling lijkt in Duitsland een groot succes te worden. Op de vakbeurs Biogas 2012 in Bremen waren vorige week al vijf bouwers van vergisters en verschillende fabrikanten van WKK ingesprongen op deze nieuwe markt.

Overigens is het Nederlandse bedrijf Host ook al actief op deze markt met de Microferm. De techniek is er, het belang voor het milieu is helder, wat nog ontbreekt is steun voor methaanreductie. De politiek is aan zet!

Klaas de Jong zit in de projectgroep Biomassa & WKK en is als adviseur technologie voor Essent betrokken bij verschillende biogasprojecten. Op 31 januari is hij spreker op een bijeenkomst over biogas in Apeldoorn (zie www.biowkk.eu).

Of registreer je om te kunnen reageren.