Redactieblog

343 x bekeken 7 reacties

LTO moet in retraite

LTO doet aan belangenbehartiging, de ene keer is dat ondernemers faciliteren en de andere keer betekent dat lobbyen voor de leden bij de politiek, lokaal, nationaal of internationaal.

Door de bank genomen doet ze het best goed, ook al zullen er altijd ontevreden leden blijven doordat de complexiteit van de materie, de verscheidenheid van de leden en de sectoren zodanig is dat je het gewoon niet iedereen naar de zin kunt doen. Menig andere groepering is jaloers op de organisatiestructuur van de landbouw en laten we koesteren dat we entree hebben bij veel bepalende bureaus.

Nu is LTO al weer flink wat jaren ook bezig met commerciële activiteiten. Het begon wat aarzelend met mobieltjes en wat boerderijbenodigdheden en niet te vergeten onroerend goed en advocatuur. Met de fusie tot LTO-Noord kwam daarbij ook verzekeringen vanuit het Westen. Ook brandstof en andere zaken werden aangeprezen omdat ze collectief aantrekkelijker aangeschaft kunnen worden. Dan slaat de hoogmoed toe en LTO biedt beleggingen aan met flink rendement, ja: het Hof van Saksen. Nu is elk individu verantwoordelijk voor eigen doen en laten en dat geldt ook voor de boerenbeleggers, die wanneer het meezit 15 procent van de 27 miljoen nog over hebben.

Maar LTO gaat niet vrij uit. LTO dient te beseffen, dat wanneer zij een beleggingsobject onder de aandacht van boeren brengt, een flink aantal blindelings vertrouwt op de 'safe' reputatie van de organisatie. Veel boeren zijn niet ervaren beleggers, het geld zit in het bedrijf. En als ze hun carrière beëindigen hebben ze 'x' ton en velen denken dan: bij de eigen club is het veiliger en doet het nog wat meer dan bij de bank. Nu hebben we heisa en dat straalt negatief af op LTO. De club moet zich maar eens goed gaan bezinnen op wat wel en niet. Veel commerciële activiteiten lijken profijtelijk voor lid en organisatie; onvoldoende professionaliteit bewerkstelligt het tegenovergestelde.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Helemaal mee eens , maar wat ik nog eens verder uitgezocht wil hebben ziijn de geruchten dat de directeur van wlto verzekeringen een flinke bonus heeft gekregen [vanhet bestuur]omdat hij dat betreffende jaar zoveel commissie heeft binnengehaald . Met zo een beloningsbeleid nodig je het zelf uit.
  Het bestuur zwijgt hierover in alle talen.

 • no-profile-image

  Ja, LTO moet zich enkel bezig houden met aktiviteiten waar zij voor bedoelt is.Dat is lobbyen voor een uurloon voor de primaire sector, met daar boven op een plus voor risico en voor geinvesteert kapitaal wat gelijk is aan wat de gemiddelde werknemer in dit land verdient. Hoewel het onder de aandacht brengen van beleggingen geen taak van LTO is ,is iedere ondernemer toch zelf aansprakelijk als zij daar aan deelnemen.

 • no-profile-image

  Jan van Weperen .Z.L.T.O. /L.T.O. Doet aan belangen behartiging
  Klopt , maar niet van de boeren, Ze hebben maar een belang en
  dat zijn hun multinationals. Zoals VION. Denk dat Jan dat wel weet,, maar niet wil durft of mag uitspreken,
  Ook nu weer. VION ingredients .Een van de multinationals in het
  bezit van onze belangenbehartigers. Die met dure juristen betaald
  met ons geld. Probeert de nieuw gebouwde fabriek in Wijnster. Noblesse .Die slachtafval wil verwerken .het
  opstarten onmogelijk te maken.Directeur Beerendonk van Vion
  vind het correct dat , lees Z.L.T.O. Bezwaar maakt tegen elk burger initiatief.Om zo de vrije markt onmogenlijk te maken.

 • no-profile-image

  MET WELK RECHT . Mag directeur Beerendonk van Vion Met
  Geld van zijn leden , Elk burger in statief om slachtafval te verwerken . Met dure juristen het onmogelijk maken een bedrijf te starten. Is dat het hoofdoel van onze belangenbehartigers.
  Het alleen recht behouden . Om zo de prijs van het verwerken va slachtafval en kadavers. onnodig, veel te hoog te houden.

 • no-profile-image

  Noblesse een fabriek in oprichting om slachtafval te verwerken
  tot honden en kattevoer ... Word tegen gewerkt door dure juristen
  betaald door VION . Een multinational in het bezit van Z.L.T.O.
  Directeur Beerendonk van VION vind het terecht dat dit burgerinstatief de grond ingeboord word..
  Om zo de prijs van het verwerken van kadavers en slachtafval in eigen hand te houden. Waarom word er door het AGD niets over
  vermeld.

 • no-profile-image

  Omdat het Agd niet onafhankelijk is Hamstra. Het Agd hoort bij het clubje LTO, LNV, WUR en CDA en alles wat daarmee samenhangt.

 • no-profile-image

  jan willem

  LTO heeft nog 750 leden
  wat doen ze er mee ?
  UITBUITE die laatsten

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.