Redactieblog

883 x bekeken 12 reacties

Het boerenverstand van Ouwehand

“Er dreigt een groot gevaar”, zegt Hanna als ze een interview leest met Esther Ouwehand. “Je weet wel, dat Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Ze wil nu een totaalverbod op de bouw van megastallen.”

Ik frons mijn hoofd. Dat betekent weer veel gedonder. Na de overwinning met het verbod op onverdoofd ritueel slachten smaakt dit succes natuurlijk naar meer.

“We hebben er zelf schuld aan. Ouwehand is zo fanatiek geworden door de beelden van veetransporten, waarbij dieren ruw behandeld werden. Daar heeft ze een punt. In het streven naar een goed inkomen hebben we ons imago vergeten. We vergaten ook de nieuwe media. Een beeld van een zielig en slecht behandeld dier vliegt in de kortst mogelijke tijd de wereld over. We hebben de impact daarvan onderschat”, steekt Hanna de hand in eigen boezem.

Hoewel met moeite geef ik haar gelijk. Wij doen dingen met dieren, die de maatschappij niet wil. Dat zijn echter wel onze consumenten. We zijn te veel in ons zelf gekeerd.

“Dan lijken we op mevrouw Ouwehand”, zegt Hanna strijdvaardig. “Het is onvoorstelbaar hoe hardvochtig en eenzijdig ze opereert. Zonder nuances. Haar mening is de waarheid en een ieder die wat anders denkt, gebruikt zijn verstand niet. Ze zegt: ‘Iedereen met een beetje boerenverstand weet wel dat de weg van megastallen een doodlopende weg is’. En laat nu de boer met een goed verstand juist wel kiezen voor grotere stallen en schaalvergroting. Die hebben toch ook boerenverstand, Esther?”

Ze weet kennelijk niet dat er in Nederland bijna geen megastallen zijn. Vooral niet in de melkveehouderij. De grote bedrijven vind je net over de grens in Duitsland en in Denemarken. Dat zijn onze concurrenten. Maar dat past mevrouw Ouwehand niet om daar ook op te wijzen.

”Het is een echte farizeeër”, sneert Hanna tot slot. "Ze zegt vroom: 'ten diepste moet je geen kwaad doen. Als je door je gedrag een ander schaadt, moet je daar mee ophouden.'
En ondertussen gaat ze maar door de boeren kwaad te doen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, Esther”.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Esther Ouwehand is zich kenelijk niet bewust van de echte problemen die de wereld bedreigen. Zij heeft geen financieele crisis (Kamer salaris laat dat ook niet toe) en geen voedselnood of water tekort. Zij heeft alleen maar een >te veel< aan zielige landbouwhuisdieren. Aangeklede hondjes zijn voor haar niet zielig en worden volgens haar niet mishandeld net als grote honden 10 hoog en 2 x daags een blokje om. Hoe verkokerd kan iemand denken.

 • no-profile-image

  Jeroenvt

  Boeren zouden hun energie beter kunnen steken in het uitzoeken wat de consument wil en uitdragen wat ze zelf willen ipv op de boodschapper te schieten. Mevr. Ouwehand doet wat de consument (of liever de burger die meer is dan dat) wil. Het steeds in een anti-kramp schieten als er tot meer dierenwelzijn wordt opgeroepen leidt alleen maar tot meer weerzin bij in ieder geval een deel van de burgers. Laat liever zien dat dierenwelzijn bij boeren in goede handen is. Zorg er voor dat er dan ook niks aan te merken valt. Want als dat er wel is heeft Ouwehand een punt, boeren kwaad doen zal heus haar doel niet zijn. Laten zien dat je niet met je rug naar de samenleving staat. Het beeld van boeren die dieren slechts als product zijn wordt niet weggepoetst door een enkele boer die het anders doet en blijft bovendien veel langer hangen. Laat zien dat je het meent en dat een vrolijke kip niet alleen op de eierdoos staat. Imago is één ding, maar moet wel gebaseerd zijn op de realiteit, en de realiteit is dat boeren leveren aan klanten en dat die eisen kunnen stellen aan het product.

  Verdedig niet wat je hebt, maar luister naar de burger en denk mee in oplossingen. Dat horen we van veel te weinig boeren en al helemaal niet van degenen die boeren in organisaties en politieke partijen zeggen te vertegenwoordigen.

 • no-profile-image

  Waar gaat het bij Ester Ouwehand om? Is ze uit op eer als ze de hardwerkende boeren de nek om kan draaien! Er zijn veel mensen die leven in de grote steden in ons land. daar staan zeer grote flats waar veel mensen in wonen. De meeste van hun willen niet op het platte land wonen, want daar is voor hen niets te beleven. Dat die stadsmensen tegen grote stallen met vee zijn, is daarom onbegrijpelijk. Hoe goed dat de dieren het daain hebben begrijpen ze niet. Als ze willen dat ze nog meer ruimte nodig hebben en het ook terecht is dat het beter voor de dieren is, laat ze dat ook wat meer betalen voor de producten, zodat de boeren het ook kunnen betalen. De boeren willen niets anders dan dat het zeer goed gaat met hun dieren, dat is makkelijker en beter voor de portemonee. Het is verstandiger om is respect te hebben voor diegene die dag en nacht voor hun dieren klaar staan! De kloof tussen de hardwerkenden en die hun verantwoordelijk nemen en de schoppers die alles willen afbreken is ongeloofelijk groot. Het wordt is tijd dat iedereen gaat werken en ophoud met schoppen naar onschuldigen, anders zakt de hele economie in elkaar en komt er ongeloofelijke armoede! Want veel ondernemers zitten diep aan de grond!

 • no-profile-image

  jeroen, jij zegt dat "de consument" het wil
  dat is kort door de bocht want ik ken een heleboel consumenten die het prima vindt gaan, genieten van hun goedkope stukje vlees en hebben waardering voor diegene die daar voor zorgen
  jij bent echter Jeroen en moet dat vooral blijven maar realiseer je dat er ook andere meningen bestaan die ook recht van spreken hebben
  lees het sukje van Han nog maar eens goed door

 • no-profile-image

  Esther Ouwehand verheft het dier boven de mens. Daar hoort het in deze discussie over te gaan. Je mag een een dier geen kwaad doen, maar een mens wel. In di tgeval dus de boeren. Ik denk dat mevrouw Ouwehand helemaal niet door heeft dat ze boeren met haar houding en uitspraken in het hart raakt. Dat mag dus wel en goed voor een dier zorgen in een megastal niet.
  Elke logica in haar redenering ontbreekt dus. Verbazingwekkend dat ze zoveel volgelingen heeft, die klakkeloos haar voor de boer kwetsende uitspraken volgen.
  Stom ook van de boeren dat ze zich niet meer verzetten tegen deze verkeerde voorstelling van zaken.

 • no-profile-image

  Het probleem met het dieractivisme is dat dieren geïdentificeerd worden met kinderen. Denk maar aan een mevrouw die haar hondje roept:”Trixi kom eens bij mammie”. Of kijk eens naar dieractivisten tijdens demonstraties of manifestaties. Ze sjorren altijd kinderen met zich mee die verkleed zijn als het dier waar het op dat moment om gaat.
  Als milieuactivisten nu met kinderen gaan sjorren is nog te begrijpen. Zoals wij de aarde achter laten moeten onze kinderen er immers verder mee. Maar milieuactivisten sjorren nooit met kinderen. Die hangen aan een hoge brug of mast of varen met rubberbootjes over woeste golven voor een groot schip uit. Milieuactivisten suggereren met hun acties levensbedreiging.
  Alleen dieractivisten sjorren met kinderen terwijl er geen enkel reëel verband bestaat tussen kinderen en dieren. Het enige verband wat gelegd kan worden is dat dieren met kinderen geïdentificeerd worden.
  Het gevolg hiervan is dat dierwelzijn functioneert als uitlaatklep voor jeugdfrustraties. Het gemis uit de jeugd wordt geprojecteerd op dieren en het verwijt tegen de ouders wordt gericht tegen de boer.
  Ik heb hiermee niet gezegd dat dierwelzijn geen onderwerp van kritiek of beleid van de overheid kan zijn. Wat ik wel zeg is dat op dierwelzijn emoties worden geladen die niets met dierwelzijn te maken hebben.
  Verbaal voeren dieractivisten actie voor dierwelzijn, emotioneel zijn ze bezig met kinderwelzijn.

 • no-profile-image

  Het onderstaande artikel heb ik geschreven in 2003, een jaar na de moord op Pim Fortuyn. Ik vond het toevallig terug op mijn computer. Nu negen jaar na de moord heeft tot mijn verbazing nog steeds niemand in de gaten waarom Pim Fortuyn vermoord is. Hieronder het motief van Volkert van der G.


  Het motief van Volkert van der G.

  Waarom heeft Volkert van der G. Pim Fortuyn vermoordt? Het verbaast mij dat niemand de mogelijke psychische motieven van Volkert van de G. opmerkt. Ik wil in dit artikel laten zien wat het motief kan zijn geweest voor de moord op Pim Fortuyn.

  Ten eerste is het belangrijk op te merken dat veel mensen de neiging hebben om dieren met kinderen te identificeren. Enkele voorbeelden: een huisdier wordt vaak beleefd als een kind waar men voor zorgt. Bij protestacties van dieractivisten is het standaard om kleine kinderen uit te dossen als dieren.
  Het gevolg hiervan is dat het nogal eens voorkomt dat men jeugdproblemen op dieren projecteert en vervolgens via dieractivisme een uitlaatklep en compensatie zoekt voor de jeugdfrustraties. We kunnen beter over dierkinderwelzijnsactivisme spreken dan over dierwelzijnsactivisme.
  Dit betekend uiteraard niet dat dierwelzijn geen serieus onderwerp van discussie kan zijn. Aandacht voor dierwelzijn is belangrijk maar het is volstrekt irrieel om dierwelzijnsvraagstukken te beladen met emoties uit de jeugd die er niets mee te maken hebben. Wat moeten politici, boeren en anderen met de jeugdfrustraties van dieractivisten? Ook de dieren hebben hier geen baat bij.

  Volkert van der G. vertoont alle kenmerken van iemand met (ernstige) jeugdproblemen. Hij is op de eerste plaats obsessief met dieractivisme bezig. Op de tweede plaats blijkt dat hij geen afwijzing kan aanvaarden; toen hij in het verleden een relatie kwijtraakte sneed hij zichzelf de polsen door. Dit wijst op een onverwerkte afwijzing in de jeugd. Ten derde kan hij het vaderschap niet aan; hij raakte overspannen als gevolg van de komst van een kind. Een kind vraagt liefde, aandacht en zorg met als gevolg dat mensen die in hun eigen jeugd dit gemist hebben in botsing komen met hun eigen jeugdfrustraties en zelfs overspannen kunnen worden zoals met Volkert van der G. gebeurd is.

  Na de komst van het kind zat Volkert van der G. in een onmogelijk dil

 • no-profile-image

  tot twee keer toe heb ik geprobeerd een artikel te plaatsen maar beide keren werd het door de site maar gedeeltelijk gekopieerd.
  Is het misschien te lang?

 • no-profile-image

  Je moet het dan gewoon in 2 berichten plaatsen.

 • no-profile-image

  Ik denk niet dat Esther Ouwehand doelt op de melkveehouderijen. Ik dus ook niet als ik zeg dat er bij ons in de omgeving steeds meer megastallen komen. Dat zijn varkens en kippenbedrijven. Tegelijkertijd blijven er wel steeds minder boeren over. Maar dat handjevol boeren heeft wel een erg grote mond.

 • no-profile-image

  Als Esther Ouwehand gelijk wil krijgen zal de megastallen voor mensen, beter bekend onder de naam flats, ook niet mogen. Veel mensen in een klein hokje stoppen vindt de pvdd vanwegen het stemgedrag van de mensen dan maar wel goed, maar wanneer een kip op een gezonde wijze (batterij) gehouden wordt is het weer fout. Verdenk de pvdd ervan dat ze gesponserd worden door de geneesmiddellenindustrie

 • no-profile-image

  Jeugd trauma s of niet bij de dierenactivisten? Mevr. Ouwehand en haar vriendin zijn uit op één ding iedereen aan de Lupine burger van Jaap. Vlees eters de wereld uit althans Nederland uit, als dit de dames niet goedschiks lukt zullen ze het kwaadschiks niet afkeuren. Voor de boeren is het te hopen, dat de financiele crisis door dringt tot de gegoede burgerij, zodat die geen tijd meer heeft om zich druk te maken over de frustraties van de PvdDieren achterban en maar één ding wil een goede betalingsbalans en voldoende smakelijk eten, dat niet bestaat uit ongedefinieerde grond en smaakstoffen. Dus een (h)eerlijke sudderlapje gesneden door vader ook door de week.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.