297 x bekeken

Poolse voorzitter landbouwraad geen bruggenbouwer

Begin dit jaar lag hij op ramkoers met de oude lidstaten. De Poolse landbouwminister Marek Sawicki beschuldigde Frankrijk, Duitsland en ook Nederland van behoudzucht en een gebrek aan politieke moed ten aanzien van de hervorming van het GLB. De komende zes maanden echter is het juist zijn taak om zijn EU-collega’s dichter bij elkaar te brengen.

Polen nam vrijdag het stokje over van Hongarije als voorzitter van de Europese Raad. Wat valt er van Sawicki te verwachten? Zal hij zijn toon matigen nu hij in een andere positie verkeert? Of blijft hij bij zijn standpunt?

Het voornaamste geschil tussen de oude en de nieuwe lidstaten is de verdeling van het budget. Op dit moment ontvangen boeren in West-Europa een veelvoud aan bedrijfstoeslag per hectare in vergelijking met agrariërs uit het Oosten. Polen vindt dat onterecht en eist een groter deel van de taart. Frankrijk en Duitsland zijn echter mordicus tegen een radicale herverdeling . ”Het wordt tijd dat we dit soort egoïsme loslaten en kijken naar de Europese markt als geheel”, zei Sawicki in januari in een gesprek met agd.media.

Even leken de twee kampen elkaar te zijn genaderd. Afgelopen april was staatssecretaris Henk Bleker naar Warschau afgereisd en had daar een goed gesprek met Sawicki. De twee zouden het nagenoeg met elkaar eens zijn over de toekomst van het GLB, stelde hij in een persbericht vast. Maar juist op dat ene heikele punt – het geld – slaagden de bewindslieden er niet in nader tot elkaar te komen.

De begrotingsvoorstellen die de Europese Commissie vorige week presenteerde, laten er geen twijfel over bestaan wie de voorlopige winnaar van die strijd is. Weliswaar wordt er gesproken over een herverdeling, maar deze is minimaal. Aan het einde van de komende budget- en GLB-perioden (in 2020) moeten alle lidstaten die nu minder dan 90 procent van het EU-gemiddelde ontvangen er eenderde bij hebben gekregen. In totaal is daar naar schatting een bescheiden 2,5 miljard voor nodig op een begroting van ruim 370 miljard.

De Sawicki van januari zou zich daar niet bij hebben neergelegd, en de Sawicki van juli doet dat evenmin. Tijdens zijn eerste persconferentie sinds de start van het Poolse voorzitterschap liet hij er geen twijfel over bestaan dat hij het afgelopen halfjaar niet van mening is veranderd. De landbouwminister sprak over een GLB dat niets meer gemeen heeft dan zijn naam en gaf aan een Europa van twee snelheden niet zullen accepteren. ”Het GLB kan niet meer zijn gebaseerd op cijfers uit de jaren 90, maar moet uitgaan van de verwachtingen voor na 2020”, zei hij. ”Wij hebben een stevige hervorming nodig. En vroeger of later zullen landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dat begrijpen.”

Dat er nog een flink robbertje moet worden gevochten over de concrete invulling van het landbouwbeleid na 2013 was bekend. Duidelijk is nu ook dat de nieuwe Poolse voorzitter zich niet echt zal inspannen om de strijdende partijen uit elkaar te houden. Integendeel, Sawicki wil meer geld voor Polen en de andere Oost-Europese lidstaten en is niet snel tevreden. Het wordt een spannend halfjaar.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.