212 x bekeken 1 reactie

Bleker oogst applaus van sector in tumultueus parlementair jaar

Het parlementaire jaar zit er weer op en dat geeft de gelegenheid de balans op te maken. Heeft Bleker zijn beloften aan de sector kunnen waarmaken? En wat zijn de verwachtingen voor het volgende seizoen?

Lang had hij er niet voor nodig om te laten zien uit welk hout hij is gesneden. Krap tien dagen nadat bekend werd dat Henk Bleker (CDA) de nieuwe staatssecretaris van landbouw zou worden, zette hij het natuurbeleid stil: uitgaven uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) werden niet langer gecompenseerd. Een dag later dreigden de provincies hem al met schadeclaims.

Het afgelopen parlementaire jaar, dat vorige week werd afgesloten, was een tumultueus jaar. De eerste maanden stonden in het teken van de formatie van een nieuw kabinet, dat als gevolg van de winst van de PVV wat voeten in de aarde had. Pas half oktober stond de ministersploeg van premier Mark Rutte op het bordes. Het had meer tijd gekost dan gehoopt, erkende Rutte, maar het zou het wachten waard blijken.

Want Rutte & co zouden het allemaal anders gaan doen. Dat begon al met de reorganisatie van de ministeries. Departementen werden geschrapt of moesten fuseren, met als gevolg dat Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opging in het nieuwe Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Oud-minister Gerda Verburg had tot het laatste moment gevochten voor het overeind houden van LNV, maar moest zich gewonnen geven.

Als dank voor zijn optreden gedurende de formatie ging die laatste post naar CDA-voorzitter Bleker. Bij zijn aantreden wierp de nonchalante Groninger zich meteen op als hoeder van boeren en tuinders, terwijl hij de natuurlobby waarschuwde. ”Ik zal mij niet schamen om bikkelhard voor nationale agrarische belangen te vechten”, zei hij. EHS en Natura 2000 zouden op het tweede plan worden geschoven.

En Bleker hield woord. Met zijn voet op het gaspedaal schrapte hij de ontpoldering van de Hedwige, beperkte de EHS en ijverde in Brussel voor minder strenge natuurregels. Ook nam hij in de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid afstand van de plannen van Verburg. In combinatie met zijn televisie-optredens leverde hem dat veel krediet op bij de (agrarische) achterban.

Natuurliefhebbers hebben echter heel wat minder op met de cowboy uit Vlagtwedde. Zij klagen dat Bleker afspraken schendt en kapitaalvernietiging pleegt. Zowel binnen als buiten de Kamer leidt dit soms tot frontale botsingen. Zo heeft de Vogelbescherming een rechtszaak aangekondigd in verband met het ontpolderingsbesluit. Ook de onderhandelingen met de provincies over het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) zijn, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet opgelost. En zelfs bij zijn eigen Staatsbosbeheer, dat 50 procent aan bezuinigingen voor de kiezen kreeg, klinkt gemor.

Het afgelopen parlementaire seizoen heeft Bleker laten zien wat zijn plannen zijn en hoe hij die wil bereiken. Na het reces komt het erop aan daar gevolg aan te geven. Dit betekent tevens dat hij antwoord moet vinden op de storm van kritiek op zijn beleid, mogelijk ook in de rechtszaal, en dat zal stuurmanskunst vereisen. Met stoere uitspraken heeft Bleker de harten van boeren en tuinders veroverd; alleen als hij in de bochten net zo goed is als op het rechte eind zal hij erin slagen die te behouden.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bleker heeft niet alleen het hart van de agrarische ondernemers veroverd,maar hij voert ook het regeerakkoord uit. In het regeerakkoord staat dat er geen nieuwe ontpolderingsplannen worden gemaakt en bestaande plannen worden heroverwogen. Bovendien weet hij zich gesteund door een meerderheid in het parlement. Het is triest dat natuurliefhebbers dit democratisch tot stand gekomen nieuw beleid niet accepteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.