271 x bekeken 7 reacties

Bij ongewijzigd beleid gaat platteland verder achteruit

De SP hoopt dat het debat over megastallen leidt tot een keerpunt in de intensieve veehouderij. Als het zo doorgaat, gaat het de verkeerde kant op met het platteland, de mens en het dier, meent SP’er Henk van Gerven.

De SP maakt zich hard voor een mooi en leefbaar platteland met behoud van winkels, diensten en openbaar vervoer. We zien graag een veelzijdige plattelandseconomie, waarin boeren een kwaliteitsproduct met toegevoegde waarde leveren. Daarom zijn wij voor het familiebedrijf en tegen megastallen.

Volgens onderzoekers zal het totaal aantal pluimvee- en varkensbedrijven in Nederland bij ongewijzigd beleid binnen 35 jaar zijn gedaald tot slechts duizend bedrijven met 16.000 varkens of 220.000 kippen. Dat is slecht voor mens, dier en plattelandseconomie.
Door de Europese landbouwsubsidies worden schaalvergroting en industrialisatie van de landbouw bevorderd. Wij pleiten voor een eerlijke prijs voor boeren, door middel van prijsregulering, quotering en eerlijke handelspraktijken. Ook moeten boeren een vergoeding krijgen voor milieu- en waterbeheer.

Op die manier kunnen we de situatie van boeren in Nederland verbeteren. Het gaat namelijk niet best met veel boeren, net als het slecht gaat met zowel natuur als dierenwelzijn. Onder druk van Brussel en Den Haag wordt het platteland langzaam omgevormd tot een veredeld industrieterrein met dierfabrieken.

Ondanks de vele tientallen miljarden die Brussel elk jaar aan landbouwsubsidies spendeert, neemt de armoede bij boerengezinnen in Nederland toe. Op dit moment leeft bijna een kwart van de boerengezinnen van een inkomen van minder dan 22.000 euro per jaar. Elke week moeten vijftig boeren hun bedrijf op slot doen. Bij ongewijzigd beleid heeft een gemiddeld varkensbedrijf binnen 35 jaar tien keer zoveel dieren als nu en een kippenbedrijf gemiddeld zeven keer zoveel.

Toch komt van de winkelprijs maar een klein deel bij de boer terecht. In plaats van hier iets aan te doen spreekt CDA-staatssecretaris Bleker zich uit tegen quotering en weigert hij de tussen- en groothandel aan te pakken, waar het echte geld verdiend wordt. Ook zouden subsidies niet langer gericht moeten zijn op schaalvergroting en industrialisering, maar op goed natuur-, landschaps- en waterbeheer en voor plattelandsontwikkeling.

De maatschappelijke discussie over megastallen en het onbehagen over de doordenderende schaalvergroting vormen hopelijk een keerpunt in het denken over de intensieve veehouderij. Daarbij moet de trend van steeds meer dieren en minder boeren doorbroken worden. Ook de gezondheidsgevolgen van de intensieve veehouderij moeten bij deze discussie betrokken worden. Het is onacceptabel dat wij ziek worden door de manier waarop we ons voedsel produceren.
Het vreselijke verhaal van de Q-koorts die met name in Brabant huishield, had bij beter beleid niet zo geschreven hoeven worden.

Als het roer niet omgaat, zal de leefbaarheid van het platteland achteruit blijven gaan door schaalvergroting en bevolkingskrimp. Meer dieren en minder boeren leidt tot minder duurzaamheid en leefbaarheid.

Toch zijn er ook goede voorbeelden: boeren die natuur ontwikkelen of diervriendelijk en innovatief bezig zijn, gemeentes die investeren in leefbaarheid en boerencoöperaties die lokaal verwerkte hoge kwaliteitsproductie succesvol verkopen. Dat is de kant die de SP op wil. Dit kan door te investeren in een levendige plattelandseconomie, dierenwelzijn, natuur en een fatsoenlijk inkomen voor de boer.

Henk van Gerven is Tweede Kamerlid voor de SP

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Van Gerven heeft een goed verhaal neer gezet. Als deze droom eens werkelijkheid kon worden. Ja dan leefden we in de ideale wereld. Helaas de ideale wereld bestaat niet, dit hebben de communistishe landen ons laten zien. Ik vrees dan ook dat dit verhaal bedoelt is als klanten (stemmen) trekker en niet als een plan om uit te voeren anders dan ten gunste van de Regenten. En helaas die wonen niet op het platteland, maar in de steden waar alle voorzieningen aanwezig zijn en gekoesterd worden met financiele hulp van de plattelands bewoners.

 • no-profile-image

  Zo idealistisch is het verhaal van Van Gerven nu ook weer niet. Het is nog niet zo lang geleden dat de wereld er wèl zo uitzag. Maar de doorgeslagen privatisering maakt van het platteland inderdaad een vlakte met kille gebouwen. Het gekke is, dat de overige ruimte dan voor veel geld moet worden onderhouden. Dit kost vele malen meer dan de consumentenpremies die boeren ontvingen. Ben ik nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?

 • no-profile-image

  Als eens eerlijk zou gekeken worden naar de verhouding tussen de "apparaatskosten", dus de kosten om tot uitkering van de ons toekomende gelden te komen en de uitgekeerde bedragen, dan zakt de broek echt af. Daarom daag ik de Staat uit om eerlijke opening van zaken te geven, de WOB dus. En de LTO moet een keertje van de Staatsschoot afkomen en als de boerenwaakhond, die ze al jaaaaren niet meer zijn, maar die ze zouden moeten zijn, goed en met het wantrouwen dat de Staat verdient, hiernaar kijken. Zal erreg verhelderen en voor onze geliefde bestuurderen zeeeer genant uitpakken, maar ja, minlnv of hoe het nu genoemd wordt, is natuurkijk gewoon werkverschaffing voor overbodige ambtenaren. Dit geldt trouwens voor het gehele Staatsapparaat, dus ambtenaren in de breedste zin mogen zich dit aantrekken en niet alleen die op Landbouw. Ook de Schappen verdienen een "haircut", dus de bovenlaag goed kortzetten en alles wat eraf valt gewoon in het putje, net als bij de echte kapper!!!

 • no-profile-image

  De Sp ,de sociale partij voor de echte boeren (nieuwe CDA) Alweer zo'n bericht van hoop doet leven.Van Gerven doet het er goed aan om de landelijke publiciteit op te zoeken en dit eens breed uit te meten.Fatsoen kent men in de agri handelssector niet meer. Kleine boeren worden van alle kanten al jaren(stiekum en geleidelijk door de periferie kaalgeschoren(de grote boeren beginnen nu ook te jammeren en wacht hetzelfde lot.De wal moet eerst het schip keren.De stalletjes komen zo langzamerhand allemaal leeg al jaren.

 • no-profile-image

  We zouden ons eens moeten afvagen of de productie verhoging per man door enorme kapitaal inputs wel opweegt tegen minder intensieve productie. Om de huidige intensieve productie als boer te >mogen< doen is er langzamerhand een leger aan ambtenaren en bankiers ontstaan om de landbouw productie in goede banen te leiden. Als we al deze kosten eens afzetten tegen de voedsel productie door meer milieu en dier vriendelijke vormen, die tegelijk meer overeenkomen met de wensen van de consument / burger. Zou dan alle commotie over dierenwelzijn, mega stallen en mega loodsen niet overbodig zijn? Zouden dan alle kosten {productie + controle (belasting) + mestafvoer / verwerking etc.} samen niet lager zijn per kilogram eten dan nu? Ik heb hier nog nooit een berekening van gezien. In de voormalige Sovjet Republiek liepen al deze controleurs ook rond en stonden op de loonlijst van de boerderij en verhoogden zo de productie kosten onnodig. Wij noemden dit toen verborgen werkeloosheid. Wij in het Westen doen dit subtieler door deze mannen tot ambtenaar te bombarderen en ze deels uit de algemene middelen te betalen en de rest is voor rekening boer en handel / industrie. En dus gaan wij er van uit dat de huidige kapitaalsintensieve manier van boeren, waarbij de boer steeds meer MOET produceren per man aan de gemeenschap ten goede komt in de vorm van >goedkoop< voedsel. De boer profiteert niet meer van zijn steeds grotere inspanningen, zijn inkomen loopt al vele tientallen jaren achter vergeleken bij de rest van de bevolking. Alleen het leger dat rond de boer en de voedselketen huppelt met laptops en certificeringsprotocollen wordt elke dag groter. Dus worden ook de niets aan ons voedsel toevoegende kosten steeds hoger. Wie betaalt deze kosten, deels de belasting betaler en ander deels de boer via heffingen en door de handelaar / verwerker doorberekende (aankoop) kosten (dus de boer). Laten we overwegen of kleinschaliger zonder al deze toegevoegde kosten voor schijnveiligheid en andere bemoeizucht niet beter voor boer, burger en milieu zijn. Geen mest overschotten en andere milieu risico's, die opgelost c.q. voorkomen moeten worden levert de boer ook geld op.

 • no-profile-image

  En zo is het @Han en niet anders.Goed verwoordt,ben blij dat mijn eindje vastgehouden heb en naar mijn ouders geluisterd heb,maar in de praktijk is het wel afzien.Misschien kan ik het Karbonaatje aan de "wereldwinkel"keten verkopen.Werken ook met veel vrijwilligers etc.goede doelen.Goedkoop produceren doe ik nog wel maar de hete adem van de multinationals(controleurs) en overheid in NL maken het boeren onmogelijk(ze bedenken telkens wat).Ben een prakticus, mordicus tegen dit beleid is door de eerlijke boer(Soort Robin Hood) niet te snappen,maar ze worden gedwongen in het keurslijf en monddood gemaakt.Het grote belang dicteerd.

 • no-profile-image

  Guillaume zou je kans zien je karbonaatjes, worstjes, recepteur uit oma's tijd via een webwinkel als diepvries te vermarkten in een totaal pakket van levensmiddelen? Red Overaal is bezig met het opstarten van een dergelijke webwinkel voor in eerste instantie Rotterdam en omgeving (tray out).

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.