Redactieblog

350 x bekeken

Aanpassingen acitivteitenbesluit gunstig voor tuinder

Vanaf 1 juli 2012 wordt het activiteitenbesluit van kracht. In dit besluit worden milieuregels verzameld in één wet, met als doel het realiseren van lastenverlichting voor ondernemers. Voor veel agrarische bedrijven betekent het activiteitenbesluit dat ze geen milieuvergunning meer hoeven aanvragen voor hun bedrijf, een melding is voldoende. Voor grootschalige bedrijven blijft de vergunningplicht wel van kracht.

De Tweede Kamer heeft in juni nog uitgebreid gedebatteerd over het activiteitenbesluit. Het besluit pakt door aangenomen moties van de Tweede Kamer minder nadelig uit dan aanvankelijk leek. Met name voor tuinders zijn de aanpassingen een duidelijke verlichting van de lasten.

Kamerlid Ger Koopmans diende over het activiteitenbesluit een extreem lange motie in. De motie telde ruimt twee kantjes aanvullingen en wijzigingen van het activiteitenbesluit. De motie werd aangenomen. Hierdoor hoeven tuinders niet direct nieuwe opslagtanks aan te schaffen voor vloeibare kunstmeststoffen. Ze kunnen de bestaande tanks langer gebruiken.

In de motie is ook vastgelegd dat dieseltanks die op agrarische bedrijven na 2000 zijn geïnstalleerd gebruikt mogen worden volgens de bestaande regels. Dat betekent dat de tanks niet vervangen hoeven worden en dat het huidige systeem met een lekbak toegestaan blijft. Ook hoeven de tanks geen man-gat te hebben voor controle, zoals eerder wel in het activiteitenbesluit was opgenomen. Dat geldt ook voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Hier blijven de regels als gevolg van de motie ook zoals ze nu zijn voor agrarische bedrijven. Hierdoor hoeven boeren tuinders niet fors te investeren in opslagmethoden zoals die ook gelden voor opslagen in andere bedrijfstakken die via vergelijkbare regelgeving als in het activiteitenbesluit vallen.

Via een motie heeft de Kamer ook verzocht om kleine kassen, die als neventak op een bedrijf staan, buiten de normen van het activiteitenbesluit te houden.

Later dit jaar zal de Eerste Kamer een besluit nemen over het activiteitenbesluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.