Redactieblog

242 x bekeken

Luctor maar nog geen Emergo voor Hedwigepolder

Voorzichtig blije Zeeuwen en boze Belgen en boze natuurorganisaties. Dat is samengevat de reactie op het behoud van de Hedwigepolder. Vraag is of er goedkeuring komt voor het plan.

De Tweede Kamer debatteert deze week over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Twee weken geleden kwam staatssecretaris Henk Bleker met goed nieuws voor de Zeeuwse tegenstanders van ontpoldering: de Hedwigepolder blijft gespaard en een deel van de compensatienatuur voor de verdieping van de Westerschelde wordt buitendijks aangelegd in de Westerschelde. Daarnaast worden twee polders bij Vlissingen, de Schorepolder en de Welzingepolder wel onder water gezet.

De laatste twee waren al aangewezen voor natuurcompensatie, voor het geval de Westerschelde Container Terminal verder wil uitbreiden. Het draagvlak voor ontpolderen van deze polders is iets groter dan voor de Hedwigepolder: de agrarische kwaliteit ervan is minder dan van de Hedwigepolder en de oppervlaktes zijn met 44 en 107 hectare ook beperkter dan de 300 hectare van de Hedwigepolder.

Tegelijkertijd is er kritiek. De Welzingepolder is een van de oudste Zeeuwse polders, gekenmerkt door het typische Zeeuwse landschap. Ook zouden de polders te diep gelegen zijn, waardoor er geen getijde-natuur kan komen: het gebied zal continu onder water staan.

Uit berekeningen blijkt dat in het alternatieve plan voor de ontpoldering minder hectares natuur worden aangelegd dan in de oorspronkelijke plannen. Daarnaast wordt in het plan zelfs Nederlandse natuurcompensatie aangelegd op Vlaams grondgebied, terwijl Vlaanderen haar eigen natuurcompensatie heeft. De ontpoldering van de Vlaamse Prosperpolder, tussen de Hedwigepolder en de Antwerpse Haven is in volle gang. Het niet ontpolderen van de Hedwigepolder kost de Vlamingen naar eigen zeggen miljoenen euro’s en Nederland komt haar afspraken die zes jaar geleden zijn gemaakt niet na. Dat is tegen het zere been van de Vlamingen.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw wijst de kritieken op zijn plannen af. ”We gaan in overleg met de zuiderburen, we komen er wel uit.” Op de kritiek dat de oppervlaktes onvoldoende zijn, verwijst Bleker naar recente uitspraken van Eurocommissaris Janez Potocnik van natuur, waarin hij zegt de natuurvraagstukken niet meer op de meter te willen beoordelen, maar naar kwaliteit van de natuur. Dat komt Bleker goed uit.

De kritieken komen het vertrouwen in de plannen niet ten goede. Ook Commissaris van de Koningin Karla Peijs van Zeeland is kritisch, vooral op het Deltares-rapport. Ze weigert een handtekening te zetten onder het rapport, waar volgens haar op het laatste moment een alinea in is gezet over de natuurkwaliteit van de Westerschelde. ”Dat is niet volgens afspraak. Ze zouden onderzoek doen naar alternatieven voor ontpoldering”, zegt Peijs.

Ze vindt ook dat de haven van Vlissingen niet beperkt moet worden in haar ontwikkeling, nu de compensatiegronden voor andere gebieden worden ingezet.

De afspraak tussen Nederland en België over vrije doorgang over de Westerschelde naar de haven van Antwerpen stamt uit 1839. Toch durft niemand dit akkoord open te breken. Ook niet nu zeeschepen aanzienlijk groter zijn dan de zeilschepen ten tijde van het verdrag. Het zal nog een zware dobber worden om internationale goedkeuring te krijgen voor het nieuwe plan. De eerste stap is binnenlands: De Tweede Kamer spreekt donderdag over het voorstel. De groene partijen hebben al laten weten niet enthousiast te zijn.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.