216 x bekeken

'De wereld snakt naar voedsel, en actie'

Donderdag bereikten de landbouwministers van de G20 in Parijs een akkoord over de aanpak van prijsvolatiliteit op de agrarische markten. Afgesproken is dat er een systeem wordt opgezet dat inzicht biedt in vraag, aanbod en voorraden van producten. Een aantal reacties.

Bruno Le Maire (landbouwminister van Frankrijk en voorzitter de bijeenkomst):
”Ik ben erg blij dat we een overeenkomst hebben kunnen bereiken over een actieplan over prijsvolatiliteit in de agrarische sector. Dat is een enorme prestatie. Toen president Sarkozy vorig jaar zijn voorstellen lanceerde klonk er veel scepsis, maar hij heeft gelijk gekregen. Dit akkoord is een overwinning voor alle landen die zich hiervoor hebben ingezet, en met name voor diegenen die hun eigen belangen terzijde hebben geschoven. Het is ook een overwinning in de strijd tegen de honger in de wereld, en een overwinning voor alle boeren en agrarische partners. We nemen concrete, precieze en vergaande maatregelen. Het was onacceptabel geweest om genoegen te nemen met intentieverklaringen.”

Dacian Ciolos (eurocommissaris van landbouw, lid G20):
”Dit is een belangrijke stap in onze doelstelling om meer inzicht te geven aan onze boeren in de agrarische markten. In de context van een toenemende vraag naar voedsel en klimaatverandering moeten we meer investeren in landbouw en op wereldniveau de prijsvolatiliteit aanpakken. De Europese Commissie is dan ook blij met het Amis-project (informatiesysteem over vraag en aanbod van grondstoffen, red.) en zal zich inzetten het mogelijk te maken dat vanaf oktober verwachtingen voor de korte termijn kunnen worden gepubliceerd. De Commissie verhoogt ook het investeringsniveau voor onderzoek naar landbouw in ontwikkelingslanden met 50 procent.”

Robert Zoellick (president van de Wereldbank, lid G20):
”De G20 hebben overeenstemming bereikt over een maatregelenpakket dat een verschil zal maken. Uiteraard kunnen we niet alle problemen in de landbouw hier oplossen, maar dit is een belangrijke aanbetaling. We moeten nu voortgang boeken met weersverwachtingen en het monitoren van de productie. En we hebben meer onderzoek nodig, aangezien de landbouw 70 procent meer moet gaan produceren om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. De wereld snakt naar voedsel, maar ook naar actie. We hebben een goed begin gemaakt en ik feliciteer Bruno Le Maire en zijn team voor het mogelijk maken van dit akkoord.”

Henk Bleker (staatssecretaris van landbouw, geen lid G20):
”In de verklaring van de G20 wordt de hoogste prioriteit toegekend aan verhoging van de wereldwijde landbouwproductie om met succes in de komende decennia de voedselmarkten te stabiliseren. Dit sluit naadloos aan op de aanpak van Nederland om de voedselzekerheid te bevorderen. Wij werken al enkele jaren op dit terrein succesvol met Ethiopië samen. Deze vorm van bilaterale samenwerking, maar aansluitend op de internationale taakverdeling en regionale initiatieven wordt geïntensiveerd en uitgebreid met vijf andere Afrikaanse landen. Nederland is bereid input te leveren voor de verdere beleidsvorming van G20 op het gebied van versterking van de agrarische kennisinfrastructuur en verhoging van de landbouwproductiviteit.”

Tom van der Lee (directeur van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib):
”Het is natuurlijk een heel sterk verwaterd akkoord. Wij hadden op meer gehoopt en zijn dan ook teleurgesteld. De Verenigde Staten en een aantal opkomende industrieën die zwaar in de biobrandstoffen zitten, hebben een sterke lobby uitgeoefend. Maar wij leggen ons er niet bij neer, want dit probleem zal alleen maar groter worden. Wij gaan daarom nog druk uitoefenen op ministers van financiën van de G20, die later dit jaar bijeenkomen. Op een aantal onderdelen zijn er wel stappen vooruit gezet, bijvoorbeeld met dat informatiesysteem, maar de woorden van Le Maire over een historisch akkoord staan in sterk contrast met zijn eerdere uitspraken over de eeuw van de honger.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.