Redactieblog

443 x bekeken

Rekenkamer: niet terugvorderen subsidie in strijd met Europese regels

Den Haag – Het ministerie van landbouw had de 14,5 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies die te veel werd uitgekeerd, moeten terugvorderen bij boeren. Het ministerie heeft hiermee in strijd met Europese regelgeving gehandeld.

Dat zegt de Algemene Rekenkamer in reactie op de EU- lidstaatsverklaring waarin Nederland aan Europa rapporteert over de uitgaven van Europese gelden.

In Nederland werd in het afgelopen landbouwjaar 14,5 miljoen euro te veel aan landbouwsubsidies uitgekeerd vanwege fouten in de perceelsregistratie. De toenmalig minister Gerda Verburg besloot het geld niet terug te vorderen bij boeren, tenzij er overduidelijk sprake was van een opzettelijke fout. De minister besloot het bedrag uit eigen begroting te dekken en het niet te declareren in Brussel. De Tweede Kamer stemde hiermee in.

De Rekenkamer maakte bij de Europese Commissie geen melding van de fout, omdat het totaal van de onrechtmatigheden niet de door de Europese Commissie gehanteerde tolerantiegrens van 2 procent van de door Nederland gedeclareerde landbouwuitgaven overschrijdt. Dat is 21,8 miljoen euro, terwijl de Rekenkamer de fout berekende op maximaal 5,8 miljoen euro. Ook het volledige bedrag, 14,5 miljoen euro, komt niet boven de tolerantiegrens uit.

Het ministerie van landbouw is het niet eens met het commentaar van de Rekenkamer. ”Het gaat hier om een fout van een bevoegde autoriteit die landbouwers redelijkerwijs niet zelf had kunnen ontdekken”, aldus het landbouwministerie, dat benadrukt dat de onjuiste oppervlaktegegevens al jaren achtereen werden gebruikt. Dit was aanleiding om niet tot terugvordering over te gaan.

Het kabinet geeft volgens de Rekenkamer ook geen volledig beeld van de declaraties van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Subsidies die op basis van deze regeling worden uitgekeerd, moeten bijdragen aan de ontwikkeling van plattelandsregio’s. Als door de ontvanger van de subsidie een derde partij wordt ingeschakeld, moeten de lokale aanbestedingsregels worden nageleefd. De Algemene Rekenkamer constateert dat dit niet wordt gecontroleerd, waardoor onduidelijk is of de subsidies volgens de regels zijn verstrekt. Het kabinet spreekt van een incidentele fout.

Nederland heeft dit jaar 1,07 miljard euro Europees geld uitgegeven, waaronder 895,2 miljoen euro via het Landbouwgarantiefonds en 62,7 miljoen euro via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Over het geheel genomen is de Algemene Rekenkamer positief over de EU-lidstaatverklaring van Nederland. ”Het beheer, de controle en de verantwoording over Europees geld in Nederland is verbeterd”, concludeert de Rekenkamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.