Redactieblog

522 x bekeken

Kamer steunt wetsvoorstel compartimentering

Het wetsvoorsteloverleg over de herinvoering van compartimentering van dierrechten lijkt een beetje debat voor de bühne.

Het wetsvoorstel is met terugwerkende kracht ingegaan op 20 april 2010. Een kamermeerderheid staat mede vanwege de terugwerkende kracht en vanwege de wens van consistent beleid achter het wetsvoorstel, zo blijkt tijdens het wetgevingsoverleg, waar partijen via moties en amendementen toch nog proberen het wetsvoorstel bij te schaven.

De herinvoering van de compartimentering gebeurt met terugwerkende kracht.Toenmalig minister van landbouw Gerda Verburg (CDA) kondigde in april 2010 aan dat de productierechten opnieuw gebiedsgebonden zouden worden voor de regio Zuid, Oost en overig. Ze voerde hiermee een aangenomen motie van PvdA-kamerlid Harm Evert Waalkens uit.

Kamerleden staan achter het besluit voor herinvoering van de compartimentering. Al zou CDA-kamerlid Ger Koopmans liever een verdeling van West en Oost gehad hebben in plaats van het huidge voorstel van Zuid en Oost. Koopmans zag af van een motie, omdat hij ook begrijpt dat de veehouderij inmiddels is ingespeeld op de nu geldende regels en dat het vooral tot onrust zal leiden als deze weer zouden wijzigen.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren pleit naast de invoering van de compartimentering ook voor behoud van de dierrechten na 2015, om hiermee grenzen te kunnen stellen aan de veehouderij. Rundvee, schapen en geiten moeten volgens PvdD ook onder de dierrechten komen. "De vorige minister had een naïef optimisme dat mest het nieuwe goud zou worden en dat het dossier gesloten zou worden. Gerda Verbug heeft gezegd dat ze de laatste minister wilde zijn die met dit hoofdpijndossier bezig zou zijn. Het enige gelijk dat ze hierbij kreeg is dat ze de laatste minister was, omdat er nu een staatssecretaris over dit dossier gaat", zegt Ouwehand.

PVV-woordvoerder Jhim van Bemmel pleit eveneens voor compartimentering, omdat dit als middel tegen megastallen gebruikt kan worden. Van Bemmel pleit wel voor minder regels voor de veehouderij. "Agrariërs zijn keihard werkende helden die actief zijn in de meest milieuvriendelijke sector van Nederland. Ze hebben mineralenbalansen opgesteld en grote investeringen gedaan in luchtwassers, mestinjecteurs en vergistingsinstallaties", aldus Van Bemmel. Om innovatie in mestverwerking te stimuleren pleit de PVV in een amendement voor versoepeling van het compartimentingsbeleid voor ondernemers die mest verwerken op het bedrijf. CDA steunt dit amendement. D66 overweegt dit ook te steunen omdat het bijdraagt aan vergroening van de energie en vermindering van de milieudruk.

VVD is positief dat de compartimentering weer wordt ingevoerd, omdat hiermee een ongewenste verschuiving van de veehouderij kon worden tegen gegaan. Kamerlid Janneke Snijder is wel voor afschaffen van de rechten in 2015. "Dan moet de begrenzing van bedrijven gebeuren op basis van milieu, ruimtelijke ordening en dierenwelzijn", aldus het VVD-kamerlid. Lutz Jacobi van de PvdA is blij met de uitvoering van de motie van Waalkens, maar voorziet dat het milieu-effect van de compartimentering klein zal zijn. "Ik verwacht meer van het Plan Aanpak Stikstof", aldus Jacobi.

D66-kamerlid Stientje van Veldhoven staat achter het plan voor compartimentering, maar ze heeft wel moeite met het jojo-beleid hierin. "Daarom wil ik via een motie vragen om de compartimentering van de dierrechten in stand te houden tot het nieuwe plan van kracht wordt. Ook als dat nog niet klaar is op 1 januari 2015", aldus Van Veldhoven. Jacobi steunt haar hierbij.

Of registreer je om te kunnen reageren.