306 x bekeken

Dierenpartij wil boeren gelukkiger maken

De Eerste Kamerverkiezingen hebben de coalitie nét geen meerderheid opgeleverd. Maar met gedoogsteun van de SGP kan het kabinet-Rutte best verder, zo lijkt het. Dit betekent dat het huidige landbouw- en natuurbeleid zal worden voortgezet. De twee senatoren, één vertrekkend en één blijvend, geven hun visie daar op.

Interview

Geart Benedictus (CDA): vertrekt

Hoe beoordeelt u de uitslag?
“De Eerste Kamer is steeds meer aan het politiseren en dat vind ik geen goede zaak. Het afgelopen halfjaar is dat toegenomen, omdat de coalitie- en gedoogpartijen geen meerderheid hadden. Dit leidde ertoe dat het politieke spel, dat eigenlijk in de Tweede Kamer moet worden gespeeld, hier nog eens werd overgedaan. Met deze uitslag heeft de coalitie nog steeds geen meerderheid, maar met steun van de SGP wel. Ik verwacht daarom dat die politisering zich niet doorzet, althans, dat hoop ik.”

Wat betekenen de nieuwe verhoudingen voor het landbouw- en natuurbeleid?
“In deze situatie is daar een meerderheid voor in de Eerste Kamer. Maar we zullen nog wel een aantal lastige discussies krijgen, omdat de PVV zich in sommige discussies achter de linkse oppositie schaart. Wat dat betreft ben ik heel benieuwd hoe het debat over het verbod op de nertsenhouderij zal uitpakken. ”

Er is veel kritiek op de Eerste Kamer. Welk nut heeft de Senaat?
“De Eerste Kamer heeft niet het recht van initiatief (wetsvoorstellen indienen, red.), maar kan bepaalde dingen wel bijbuigen. En in het meest ernstige geval, zoals bij het elektronische patiëntendossier, kunnen we nee zeggen. Bij de discussies over de Wet dieren hebben wij ervoor kunnen zorgen dat het begrip intrinsieke waarde van het dier blijft beperkt tot die wet, en zich dus niet uitstrekt tot bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening. Onze kracht is op de achtergrond wetten inhoudelijk beoordelen. Als wij echter het werk van de Tweede Kamer gaan overdoen, kun je de Senaat beter afschaffen. Ook vind ik het belangrijk dat de Eerste Kamer niet te gefragmenteerd raakt door de komst van eenmansfracties. Om de hoeveelheid wetten dat hier wordt verstouwd aan te kunnen, heb je omvang en specialismen nodig. Ik zit wel eens aan een kiesdrempel te denken.”

Niko Koffeman (PvdD): blijft

Hoe beoordeelt u de uitslag?
“Als een heel krampachtige. De coalitie is echt Spaans benauwd geweest en heeft va bank gespeeld door dingen te doen die nauwelijks verantwoord zijn. Het was een soort carrousel: CDA kon geen PVV stemmen, PVV geen VVD, VVD geen SGP en SGP geen CDA. En dus hebben ze de hete aardappel doorgeschoven. Het geeft aan hoe desperaat de regeringspartijen waren om een meerderheid te halen. Dat is uiteindelijke niet gelukt met als gevolg dat de VVD nu wordt gegijzeld door de verdedigers van lange rokken en verbieders van hoofddoekjes. Ik denk overigens dat de PVV op zoek gaat naar een goed moment om de coalitie te laten knappen.”

Wat betekenen de nieuwe verhoudingen voor het landbouw- en natuurbeleid?
“Het is een grote geruststelling dat het CDA veel kleiner is geworden. Dat betekent dat VVD en PVV een grotere stem hebben in de coalitie en ik denk dat die er wat betreft de landbouw frisser in staan; zij zijn in elk geval niet slaafs aan de bio-industrie. Beide partijen hebben een broertje dood aan landbouwsubsidies, net als wij. Dat biedt kansen. Maar ter geruststelling van uw lezers: wij zijn ook de partij voor de boeren. Wij gaan gezinsbedrijven helpen door hogere inkomsten en dus een meer gezonde bedrijfsvoering te garanderen. Ook willen wij de biologische landbouw stimuleren via accijnsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat biologische boeren gelukkiger zijn; ons streven is dan ook om boeren gelukkig te maken. Wat betreft het natuurbeleid ligt het natuurlijk anders; dat zal er in deze verhoudingen juist op achteruit gaan.”

Er is veel kritiek op de Eerste Kamer. Welk nut heeft de Senaat?
“De Eerste Kamer kijkt meer naar de inhoud. Een voorbeeld. Ik heb een voorstel ingediend om de verantwoordelijkheid voor dierziektebestrijding, voor zover die de volksgezondheid raakt, volledig bij VWS te leggen. Daar hebben alle partijen hier voor gestemd, inclusief CDA, VVD en SGP. Ik verwacht dat dit effect de komende jaren sterker zal worden. Als we kijken naar de landbouw valt op dat het kabinet, uitgezonderd het CDA, weinig affiniteit heeft met het onderwerp. Nu die partij kleiner is geworden, bestaat er voor VVD en PVV veel meer ruimte om voorstellen op hun merites te beoordelen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.