Redactieblog

409 x bekeken

DCF-berekening melkveehouder toegestaan

Den Bosch - Na een slepende rechtsgang wordt een melkveehouder in zijn gelijk gesteld. Volgens het gerechtshof in Den Bosch mag de – lagere – DCF-berekening als voorzettingswaarde gehanteerd worden. De aanslag successierechten valt hierdoor fors lager uit.

Kort samengevat is de uitspraak van het hof de volgende: tot de nalatenschap van X behoort een landbouwbedrijf. De inspecteur heeft de geconserveerde waarde vastgesteld op basis van een rekenmodel dat is gebaseerd op de DCF-methode. Bij de berekening van de voortzettingswaarde heeft de inspecteur geen rekening gehouden met de langlopende schulden. Na cassatie is nog de vraag aan de orde of de voortzettingswaarde mag worden berekend buiten het rekenmodel om met gebruikmaking van de DCF-methode.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 21 mei 2010, nummer 09-02715 naar het oordeel van het Hof niet beslist dat de DCF-methode niet buiten het rekenmodel mag worden gehanteerd. Het Hof oordeelt vervolgens dat indien de DCF-methode wordt gehanteerd er geen ruimte meer is voor het ook meenemen in de berekening van de restwaarde van een melkquotum. De inspecteur heeft geen berekening overgelegd van de voortzettingswaarde van de onderneming; het Hof volgt vervolgens de berekening van belanghebbende die het Hof niet onaannemelijk voorkomt. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.