188 x bekeken

Debat ritueel slachten is kwestie dierenleed voorbij

Ze kwamen uit België, Frankrijk, Duitsland en zelfs zo ver als de Verenigde Staten. Zes rabbijnen en opperrabbijen verzamelden zich dinsdag in het Sheraton hotel op Schiphol voor een persconferentie over het dreigende verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Kern van hun boodschap: koosjer geproduceerd vlees brengt niet meer dierenleed met zich mee dan de gangbare variant. Inperking van de geloofsvrijheid, een grondrecht, is daarmee niet gerechtvaardigd. De Tweede Kamer is het daar niet mee eens. Een dag later vergaderde het parlement voor de tweede maal over het initiatiefwetsvoorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren).

Een ruime meerderheid is voorstander van het afschaffen van de uitzonderingspositie voor geloofsovertuigingen op de hoofdregel, die stelt dat er vóór het doden van productiedieren een verdoving moet worden toegediend. Toch leefden er, mede door het luide protest van joodse en in mindere mate islamitische organisaties, nog veel vragen. Eén daarvan betreft de omvang van het probleem. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde stelt dat er jaarlijks twee miljoen dieren onbedwelmd ritueel worden geslacht. Dat lijkt echter wat aan de hoge kant. Volgens staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) gaat het om maximaal 1,1 miljoen dieren, maar waarschijnlijk minder.

De tegenstanders van het wetsvoorstel – CDA, Christenunie en SGP – leiden daaruit af dat een verbod niet proportioneel is; immers, het totaal aantal dieren dat jaarlijks in Nederland wordt geslacht bedraagt zo’n 500 miljoen. Volgens Thieme is dat geen valide argument, want ’elk dier telt’.

Fundamenteler is de vraag die ook de rabbijnen hebben opgeworpen: is er bij het niet-bedwelmen sprake van extra dierenleed zoals Thieme stelt? De drie genoemde partijen betwisten dat. Volgens hen bestaat daar geen wetenschappelijke concensus over, waarmee de basis onder het wetsvoorstel vervalt. Bovendien kunnen strengere voorschriften en scherper toezicht het welzijn verbeteren. Thieme kreeg op dit punt steun uit onverwachte hoek. Volgens Bleker leidt onbedwelmd slachten wel degelijk tot ’extra en onaanvaardbaar; dierenleed. Daarover nog discussie voeren, is volgens hem zinloos. Wel maakte hij de aantekening dat de mate van leed verschilt per diersoort; zo hebben runderen meer te lijden dan schapen.

Betekent dit dat Bleker het wetsvoorstel onderschrijft? Dat is niet gezegd. Weliswaar is het onderwerp dierenleed een gepasseerd station, maar de kwestie van de inperking van de geloofsvrijheid nog niet. Nederland kent een lange traditie van religieuze tolerantie en daar mag niet lichtzinnig mee worden omgesprongen, vindt de staatssecretaris. Aan welk aspect hij het meeste belang hecht, wilde Bleker (nog) niet zeggen.

De behandeling van het wetsvoorstel is nu geschorst. Eerst houdt de Kamer op verzoek van de tegenstanders in mei nog een hoorzitting met religieuze organisaties om juist de kwestie van de inperking van de godsdienstvrijheid uit te diepen. Het valt te betwijfelen of zij daar iets mee opschieten. Want alle partijen, inclusief PvdA en VVD (vóór), hebben nu hun standpunt bepaald; zelfs de speciaal ingevlogen opperrabbijnen hebben daar niets aan kunnen veranderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.