232 x bekeken

Bestrijding fraude binnen EU wakkert scepsis nog verder aan

Burgers plaatsen steeds meer vraagtekens bij de legitimiteit van de Europese Unie. Brussel probeert zijn imago te verbeteren door fraude harder aan te pakken. Het is maar de vraag of dat veel helpt.

Project-Europa ligt onder vuur. Burgers en politici van de 27 lidstaten pleiten in toenemende mate voor een meer bescheiden opstelling van Brussel, dat te duur en te bemoeizuchtig zou zijn. Tot verrassing van velen is Nederland uitgegroeid tot één van de grootste criticasters. Mede onder invloed van de PVV is onze liefde voor de Europese Unie (EU) de afgelopen jaren flink bekoeld.

Commissie en Parlement vinden dat zij daardoor ten onrechte in de hoek worden gezet. Want heeft de EU niet voor meer welvaart gezorgd? En voor meer voedselzekerheid? Dergelijke argumenten vinden echter steeds minder weerklank en dus probeert Brussel met bezuinigingen op bureaucratie, de aanpak van fraude en streng toezicht op de implementatie van Europese regelgeving sceptici zoveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen.

Zo nam het Parlement woensdag een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot een hardere aanpak van landen die misbruik maken van subsidies. Directe aanleiding is een rapport van de Commissie over de besteding van Europese gelden.

Vooral met de steun uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is, ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren, nog veel mis. Spanje en Italië moeten volgens het Parlement voortaan nauwgezet in de gaten worden gehouden, omdat in die twee landen het aantal gemaakte fouten het grootst is. Oostenrijk, Finland, Nederland, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk dienen bovendien hun landbouwverslagen aan Brussel te verbeteren.

De parlementariërs zijn tevens bezorgd over de uitgaven van Bulgarije uit het Speciale Toetredingsprogramma voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, een fonds voor nieuwe lidstaten. Uit een eigen opgave van Sofia blijkt dat maar liefst in 20 procent van de gevallen sprake van fraude is. In rapporten van Tsjechië, Estland, Letland en Slovenië komt daarentegen geen enkele onregelmatigheid voor en dat vindt het Parlement evenzeer reden voor waakzaamheid.

De Commissie zelf deed deze week ook een duit in het zakje. Trots twitterde milieucommissaris Janez Potocnik dat hij een waslijst aan lidstaten voor het Hof van Justitie heeft gedaagd. Vooral België zal de komende tijd vaak in de rechtszaal moeten verschijnen, in elk geval wegens het niet naleven van luchtkwaliteitsregelgeving en het niet indienen van stroomgebiedsbeheersplannen. Hongarije krijgt twee weken om een begin te maken met het verwijderen van hoogspanningsleidingen uit een Natura 2000-gebied voordat een uitnodiging voor het Hof op de deurmat valt.

Zal dit kordate optreden de wal vormen die het schip doet keren? De EU is nu even niet populair en elk verhaal over fraude wordt door sceptische partijen gezien als het zoveelste bewijs dat project-Europa is mislukt. Bovendien willen veel lidstaten juist een soepeler omgang met bijvoorbeeld natuur- en milieuregels; een optreden zoals tegen Hongarije is volgens hen niets meer dan bemoeizucht. En daarmee lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een hardere aanpak van fraude alleen maar tot meer wantrouwen leidt. Of en hoe de EU uit die vicieuze cirkel zal geraken, is dan ook nog een groot vraagteken.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.