Redactieblog

282 x bekeken

Weer fleur op Friese grondmarkt

Na een rustig jaar is er nu weer wat fleur op de Friese grondmarkt. Dat zegt makelaar Eelke Turksta van LTO Vastgoed uit Drachten.

”Er komt weer meer belangstelling voor losse grond en complete bedrijven. Vorig jaar was een erg rustig jaar maar we zien dat in de eerste maanden van 2011 weer meer leven is op de vastgoedmarkt.”

Met name voor losse grond wordt veel gebeld, aldus LTO Vastgoed. ”We merken dat melkveehouders toch in onzekerheid zitten over de toekomst. Veel ondernemers verwachten dat er na 2015 een productiebeperking in de vorm van grondgebondenheid in de plaats van het melkquotum zal komen. Daardoor hebben melkveehouders toch belangstelling om grond te kopen”, legt Turkstra uit.

De belangstelling leidt niet direct tot hogere grondprijzen of snellere verkoop van grond. ”We zien wel dat percelen die te koop komen in regio’s waar meerdere bedrijven belangstelling hebben, snel verkocht worden. Daar geldt: als ik het niet koop, doet de buurman het.”

”De marktsituatie is niet zoals drie jaar terug, toen iedereen grond wilde kopen. De aankopen worden nu beter doordacht en ook de bank is kritischer.” De Friese grondmarkt wordt volledig bepaald door de landbouw. Aankopen voor natuur of infrastructuur liggen volledig stil.

De grondprijzen in de veehouderijgebieden in Friesland variëren van 25.000 tot 45.000 euro per hectare. De weidestreek met kleigrond in het gebied Leeuwarden, Sneek, Bolsward is het duurdere gebied. De gronden in de veengebieden bij Drachten en Heerenveen liggen aan de onderkant van de markt. Het prijsniveau voor de zandgronden in het zuidoosten van de Friesland ligt rond de 40.000 euro per hectare.

Voor de akkerbouwgronden is in Friesland afgelopen jaar weinig veranderd. ”Akkerbouwers hebben een goed jaar gehad en dat merk je wel. Er is in deze sector zeker animo om grond te kopen. Akkerbouwers hebben gunstige vooruitzichten, al zijn ze wel voorzichtig bij grondaankopen. De betere gronden worden wel goed verkocht.”

De akkerbouwgronden in de kleigebieden langs de Waddenzee worden voor prijzen tussen de 45.000 en 55.000 euro per hectare verkocht.

De markt voor complete bedrijven trekt ook iets aan. Het gaat dan vooral om schaalvergroting of het realiseren van een betere verkaveling. De inplaatsing van uitgekochte bedrijven van elders staat op een laag pitje.

Voor het komende jaar verwacht LTO Vastgoed een stabiele grondprijs met mogelijk een klein plusje.

Of registreer je om te kunnen reageren.