Boerenblog

668 x bekeken 53 reacties

Megastallen ja! GroenLinks Nee!

GroenLinks vindt dat Nederland moet worden verlost van vervuilende megastallen, maar heeft geen idee van de economische consequenties. Daar stem ik dus niet op.

GroenLinks trekt de acties tegen megastallen in Noord-Brabant. Ze vindt dat dieren daar als producten behandeld worden. Bacteriën en ziekten hebben er volgens de politici van deze partij vrij spel. Daarom diende GL-Tweede Kamerlid Rik Grashoff vorige week een motie in om te stoppen met de bouw van megastallen. De Kamer heeft die aangenomen en nu zal staatssecretaris Henk Bleker deze in een of andere vorm uitvoeren. Grashof stelde tijdens het debat dat Nederland klaar is voor een groenere, duurzamer en diervriendelijker landbouw. ,,Een meerderheid van de bevolking wil af van megastallen, daar gaan deze verkiezingen ook over." En ook: ,,Varkens moeten wroeten, koeien grazen en kippen scharrelen. Ik wil een toekomst met gezondere dieren, beter en gezonder vlees en een mooier landschap".

Basisgedachte is goed

Op zich zal geen boer bezwaar hebben tegen de twee laatste opmerkingen van Grashoff. Helaas kent ook iedere boer de gevaren voor het milieu en de dier- en volksgezondheid als we grote getallen dieren maar buiten aan hun lot overlaten. Denk maar aan de sterfte van konikspaarden en heckrunderen afgelopen winters in de Oostvaardersplassen.
Ten tijde van onze grootouders was de diersterfte procentueel zeker niet lager dan nu. Ik denk zelfs dat ze toen eerder hoger was vanwege de primitieve huisvesting. Hier heeft GroenLinks echter geen oog voor.
Ik denk niet dat GroenLinks terug wil naar ‘achter ieder huis een varken voor de winter’. Wel wil ze dat de mensen duurzaam het eigen keukenafval verwerken tot mest voor het tuintje.

Ook melkveehouderij in grote problemen.

Dit zijn maar kleine punten. Mijn grootste bedenking is wat het de BV Nederland gaat kosten. Is de wetgever bereid om de kostenverhoging, die extensivering en productie op kleinere schaal met zich meebrengt, door te berekenen tot in het schap? Heeft de politiek de macht en de lust om de goedkope producten van de wereldmarkt van onze supermarktschappen te weren? Zo niet dan betekent Grashoffs wetsvoorstel de dood voor de intensieve veehouderij en krijgt ook de melkveehouderij het moeilijk.

Duidelijk antwoord op mijn vragen

Om de consequentie helder te krijgen heb ik de heer Grashoff, en daarmee GroenLinks, gevraagd mij een idee te geven wat de invoering van dit wetsvoorstel gaat betekenen voor de Nederlandse schatkist en voor de duurzaamheid van de bedrijfstak. Ik kreeg gistermorgen (28 februari) antwoord. ,,U stelt een terechte vraag. Maar ook een vraag waar ik in alle eerlijkheid nu geen pasklaar antwoord op heb. Veel hangt af van de zorgvuldigheid bij de verdere uitwerking.’’
Voor mij is hiermee duidelijk dat Nederland met de invoering van een maximale bedrijfsgrootte de slag op de wereldmarkt verliest met alle bijkomende negatieve gevolgen. Als GroenLinks en met haar de andere linkse partijen hun zin krijgen, gaat Nederland aan schoonheid ten onder.

Grashoff gaat in zijn beantwoording van mijn vraag nog verder. ,,Mits zorgvuldig ingevoerd, zal deze wet op ‘vrije uitloop’ zeker niet het einde betekenen van de dierhouderij in Nederland. Wel zal (in een aantal jaren) een verschuiving plaatsvinden naar een (wellicht wat kleinere) sector die vooral concurreert op kwaliteit en diervriendelijkheid. Dat betekent ook een hogere toegevoegde waarde. Dit zijn kenmerken waarvoor de consument bereid is meer te betalen voor zijn product, zo blijkt reeds uit de praktijk.’’

Ik kan wel zeggen dat Grashoffs laatste bewering haaks staat op de ervaring van de boeren. Voor dure, schone producten is maar een zeer beperkte markt. Laag geprijsde bulk gaat massaal langs de kassa.

Laat één ding duidelijk zijn. Zolang ik geen duidelijk antwoord heb van GroenLinks, stem ik niet op een anti-landbouw(huisdieren) partij.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Sybren

  Het is verkiezingstijd en dan komen ze met mooie beloftes over dingen die populair zijn en mooi klinken. Oveigens was deze partij alwel tegen "mega"stallen, maar ze komen nooit met een consekwent plan op tafel. Idd. zoals je schrijft zullen de meeste consumenten niet meer betalen voor een "duurzaam" product, vooral in tijden wanneer voedsel duurder wordt.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, de BV nederland gaat voor de centen en Groen links voor de principes. Feit is dat tot nu toe de NL boeren voor de BV Nederland aan het werk zijn (geweest) en kunnen ze de kop niet boven water houden. De schaal vergrotig wil de BV nederland doorzetten, wat inhoud dat er na 2015 nog maar 30% vd boeren over is. Waarom dan niet de BV Nederland opdoeken en alleen voor de interne gereguleerde NL markt produceren, net zoals de Canadesen, dat kan nu ook met 30% van de boeren. De BV Nederland heeft allang verloren, qua kwaliteit, qua duurzaamheid en qua diervriendelijkheid en die boeren die toch voor de BV Nederland willen werken zijn gehersenspoelde werkrobots.

 • no-profile-image

  onno

  Goed zo Han! Ik denk dat we een andere term moeten bedenken voor megastallen. Zoiets als inpandige weilanden!
  @Hans, je vergeet even dat Agri Bv Nederland zo'n beetje voor de helft van het handelsoverschot staat. Dat de boeren bijna het hoofdje onder water hebben, heeft te maken met minder geslaagde segmenten in de samenleving, die een part-time baan hebben en dus niets anders te doen hebben als onzin uitkramen. En een partijtje co-ops die even vergeten zijn wie de eigenaar is. En dat hier een puntje van waarheid in zit, blijkt wel uit het gegeven dat Brussel 'producent verenigingen' niet toelaat. Verdeel en heers..

 • no-profile-image

  Han

  @Hans. Jouw plan om alleen voor een interne markt te gaan, kan ik onderschrijven. Hier is één voorwaarde aan verbonden de grens gaat op slot voor alles wat we zelf kunnen produceren ookal zijn de kosten voor inlands product vele malen hoger. Zo Onno al opmerkte zal dat een aderlating betekenen voor de betalingsbalans. Uit eindelijk zal het resulteren in een verarming van Nederland en een te kort an deviezen. De Linkse politiek wil deze zaken niet zien en denkt die wel weg te poetsen met >kennis economie< helaas zit er geen opkomende macht te wachten op onze kennis en zeker voor onze prijs.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wel megastallen of geen megastallen. In beide gevallen kan dat herleid worden naar de omzet/saldo per ha landbouwgrond. Iets waar GroenLinks dus helemaal niet aan gedacht heeft. Laat staan er een berekening van gemaakt heeft. Meegaan met de wereldmarkt zal er toe leiden dat de omzet/saldo per ha landbouwgrond in Nederland gaat dalen. En welke consequenties zal dat hebben voor de Nederlandse grondprijzen?. De laatste pakweg 50 jaar zijn de grondprijzen opgebouwd vanuit de beschermde EU landbouwmarkten. En als gevolg van diezelfde beschermde markt zijn daarmee de grondprijzen in Nederland op het huidige (hoge) niveau gekomen . Nu het allemaal naar wereldmarktprijzen gaat en marktbescherming wegvalt zal dat ook de nodige invleod op de Nederlandse grondprijzen gaan hebben. Vooral ook als de toeslagen gaan verdwijnen en de omzet per ha landbouwgrond volledig van de wereldmarkt gaat afhangen. Zie het verschileens. Vlak na WOII was de omzet per ha landbouwgrond hoger dan de waarde van diezelfde ha landbouwgrond. Kom daar nu eens mee. Vandaag de dag is in Nederland de gemiddelde agrarische waarde pakweg € 35.000 per ha. En dat bij een jaarlijkse omzet van pakweg gemiddeld € 4000 voor de melkveehouder, € 3500 voor de akkerbouwer en € 2500 voor de varkenshouder. Heel andere bedragen dan € 35000 omzet per ha wanneer je in financiële termen denkt zoals in de tijd vlak na WOII. Ik heb de kostprijs ontwikkeling niet eens meegenomen. Maar in het verband tussen wereldmarktprijzen en Nederlandse grondprijzen zullen de varkenshouders zeker en wellicht ook de akkerbouwers letterlijk het veld moeten ruimen. En zal het boer zijn in Nederland alleen nog weggelegd zijn voor melkveehouders. Omdat die de binnen de Nederlandse sectoren de hoogste gemiddelde omzet/saldo per ha halen. Zoals het er nu uitziet komen er in Nederland dan alleen nog maar megastallen voor melkveehouders. Of we dat in Nederland willen is een ander verhaal. Maar grondprijzen en omzet/saldo per ha gaan bij een vrije wereldmarkt bepalen waar het met landbouwend Nederland naar toe gaat. En zal het verder niks uitmaken op welke politieke partij je dan morgen je stem uitbrengt.

 • no-profile-image

  monique

  Teleurstellend om wèèr via de Boerderij ( een blad.. voor en door boeren...) het woord megastallen te lezen. Jaren geleden stond de boerderij garant voor een prachtig stuk tekst over en door de woordvoerdster en oprichtster van het actiecomité 'Megastallen Nee' . Ongegronde informatie die niet nagetrokken was, en dus de doelgroep van de Boerderij (als blad) even een klap tegen hun oren gaf. Ervaring leert dus dat de journalistiek doet wat hij wil, en vaak meer kapot maakt dan ons lief is!
  Laten we de bedrijven noemen zoals ze zijn. Gewoon gezinsbedrijven, zoals het onze.... en ook die van anderen die in hetzelfde schuitje varen als wij. Zeseneenhalve jaar duurt de discussie nu voort met ons als lijdend voorwerp. Ongewild. Laat een blad als de Boerderij nou eens gegronde informatie verschaffen.. of stop er helemaal mee en ga een dames of roddelblaadje verkopen.

 • no-profile-image

  E. Visscher

  De BV Nederland moet het hebben van toegevoegde waarde. Concurreren op prijs in bulkvlees is voor Nederland zinloos gezien de hoge arbeidskosten, grondkosten en torenhoge mestafzetkosten vergeleken bij Thailand of Brazilie. Ondanks de crisis zien we de vraag naar anders dan gangbaar vlees langzaam toenemen. Daar ligt voor de Nederlandse landbouw een kans.

 • no-profile-image

  Han

  @Monique, Ulicoten. ik weet niet in welke hoedanigheid jij je reactie schrijft. Ik weet wel wat ik wou bereiken met mijn Mail aan GroenLinks, het gegin van dit blog, nl. achterhalen of ze de gevolgen van hun anti (meg)stal duidelijk voor ogen hadden. Dit bleek niet zo te zijn en vind het dan ook absurd, dat mensen die de burger van allerlei leuke dingen voorspiegelen zich niet bewust zijn van de gevolgen voor die zelfde burgers. Als ik binnen mijn bedrijf beslissingen neem heb ik zo goed mogelijk alle mogelijke gevolgen op een rij gezet en op haalbaarheid getoetst. Dit schijnt op het Binnenhof niet te gelden. Een ieder die morgen stemt op GL weet dat die niet de gevolgen van hun beloofde beleid kunnen overzien. De oude Grieken zeiden het al: "De mensheid wil bedrogen worden, ergo bedrieg haar".
  Geheel in deze lijn handelen de meeste Haagse heren, doen ze dit niet dan is hen een kort politiek leven beschoren.

 • no-profile-image

  Han

  @Visscher, Groningen. Dat de BV Nederland het moet hebben van toegevoegde waarde accoord. Maar dan zullen we eerst iets moeten hebben om waarde aan toe te voegen. Is je landbouwproductie al duurder dan dat van een ander, maakt toevoegen het alleen nog maar duurder en dus oninteressant voor de gebruiker.

 • no-profile-image

  koetje

  Han,ik kom uit een CDA-nest en nog nooit links gestemd.Maar rechts houdt zichzelf wel gigantisch voor de gek.Het GLB-beleid is een rechtstreeks voortvloeisel uit de oorspronkelijke Mansholt-gedachte:Alle boeren in dienst van de staat.Stiekem zijn we dat al jaren,maar we willen het niet toegeven.

 • no-profile-image

  monique

  @ Han.. als gedupeerde in deze...
  De mail met jouw blog kwam als spam binnen,omdat ik alles wat met de boerderij te maken heeft heb geblokt... Maar goed ergens is dit tussendoor gepiept en de titel is momenteel aan de orde van de dag... Ik kon het niet laten.. Misschien word het eens tijd om ook in de media te duiken.
  De Boerderij zelfs als media plaatst helaas alleen onzin, dus dat is niet de weg!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Alle Boeren in dienst van de Staat'', schrijft @Koetje Boe, helaas is dat de volle Waarheid!!!... Om het nog leuk te houden krijgen wij af en toe nog een beetje Subsidie, daarmee kunnen wij dan de Rekeningen betalen!!!... Ach @Han ge weet maar nooit wat voor gouden bergen Groen-Links nog gaat beloven. Maar zin en oog voor de realiteit heb ik bij de groenen nog niet ontdekt!!!... Dat is ook waar.

 • no-profile-image

  Hans

  Han, het gaat erom voor wie je schrijft. Voor de boeren en hun gezinnen, of voor de BV Nederland. De meeste commentaren die door redacteuren en boeren geschreven worden, probeert men altijd de kool en de geit te sparen. Het is een pure duidelijk zichtbare tweespalt. Tot nu toe is de dienst altijd uitgemaakt door de BV Nederland met zijn uitermate ambitieuze boeren, die altijd maar tegen de klippen opgroeiden, en met het argument van de wereld voeden vele malen meer produceerden dan wat NL zelf op kan. We produceren voor de driehoek Londen-Parijs-Berlijn en als we nog meer kunnen produceren, dan buiten die driehoek ook. Iedereen moet de NL kost door de strot gedrukt worden en wee de gebeente als je het niet lekker vindt. Louter en alleen dit is de economische reden om megastallen in NL toe te staan. Alles puur en alleen om de centen. De BV Nederland Han, weet donders goed dat het een aflopende zaak is, zelfs de voormannen van ZLTO geven dat openlijk en in de media toe. Daarom beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Kies nu eens voor de boeren en hun gezinnen Han, Waarom in NL zoveel biggen produceren die contiu de markt, in bewuste driehoek en daarbuiten, verzieken? Zelfs de BV Nederland schiet hier niets mee op. En dit alles ook nog onder de nodige markt beschermings maatregelen, haal die maar is weg, dan is het nog eerder afgelopen. Collega's Nederlandse Boeren (met hoofdletter) jullie avontuur op de wereldmarkt heeft 50 jaar geduurd en is voorbij...... Wie van jullie in het groot wil boeren, zit in het verkeerde land. Diegene die voor de NL consument wil produceren, moeten de koppen bij elkaar steken, en met de politiek afspraken maken over productie methodes die zo ambachtelijk, zo diervriendelijk, zo burger-"minded", zo Ot en Sien-achtig, zo moeder-met-kleine-kind-achtig, zo "weet ik veel wat", dat alles "niche" wordt. Maak daar afspraken over, pas marktbescherming toe, verbied export, en als jullie dat goed doen is er voor die 30 tot 40% boeren die er overblijft een boterham te verdienen, niet ruim belegd, maar een redelijke boterham. Deze boeren zouden mi. rustig op groen links kunnen stemmen. Met wat ik hier schrijf, strijk ik een hoop mensen tegen het haar in, niks kwaad of verkeerd bedoeld, maar denk er maar is over na.

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet goed om van je te horen. Alles goed daar in het Oosten. Jij zou alleen maar profijt kunnen hebben van de GroenLinks bedenkselen. Piet ik vond dat het wel nodig was de twijfelende boeren terug te halen in het kamp. GL heeft best goede ideën m.b.t. tot milieu, natuur en dierwelzijn alleen ze zijn niet gestoeld op financiele realiteit of rekening houdend met de bevolkingsgroei en dat wou ik maar eens uit hun toetsenblok ontvangen en gelukt. Alle boeren in dienst van de Staat klopt geen snars van Piet, waren ze ambtenaar hadden ze geen risico meer en verdienden ze een leuk salaris, elke laatste van de maand op de huishoud rekening. Nee het is ne tzo slinks als in het oude Rusland, eigen broek op houden, zo werkte het binnen de Kolchozes (waren co-op's van arbeiders) Gaat alles mis komt / kwam er een ondersteuning (1998 water overlast laatste) nu de schatkist moeilijk zit, is dat ook voorbij en is het dus echt zelf bretels en broekriem kopen of blote kont. De huidige goede prijzen zullen van korte duur zijn, ze maken overheids ingrijpen nodig om voedselpakket niet (te) duur te maken zodat de luxe voor de burger in de klem komt. Het grootkapitaal zal dit zowel Links als Recht aanraden om hun handel op peil te houden.

 • no-profile-image

  Han

  Monique helaas is je mail adres niet bekend bij de server. Is dit bewust?

 • no-profile-image

  Jeroen

  Han als alles van boerderij geblokkeerd was, kwam dit echt niet in de inbox. Misschien voor de mindere computer mensen geloofwaardig. Hans ik weet het nog niet, elke land heeft de wil om te groeien, dus de prijs gaat echt niet stijgen. Zelfs niet met het ot en sien verhaal. (40 koeien, 7.000 * 0.5=140.000 euro en dan even de kosten eraf) Snap jij ook wel dat er niks overblijft met de grondprijzen etc in NL.

 • no-profile-image

  onno

  @Hans, ik snap eigenlijk niet zo goed wat je nu allemaal schrijft. Ik wil jou wel eens horen als men in Brazilie gaat vertellen dat je niet meer dan 150 ha grond mag bezitten voor soja teelt.
  In principe heeft de Nederlandse landbouw absoluut niets verkeerds gedaan. Ze heeft uitgebreid hier en daar. So what. Rotterdam haven ook,
  Dat men nu zo in de problemen zit, komt omdat de agriers worden vertegenwoordigd door sneuneuzen die zelf geen lijn kunnen trekken. Een Rabobank die per definitie de landbouw verkoopt voor eigen belang. Zie maar eens wat de heer Wijffels nu allemaal uitkraamt. Er moeten eens duidelijke lijnen gesteld worden vanuit de landbouw zelf. Maar dat gezwalk binnen eigen gelederen is bespottelijk.
  Ik ben het met Han eens, het gepraat over toegevoegde waarde helpt je geen snars als er geen grondstof tegen een fatsoenlijke prijs geproduceerd MAG worden. Is iets anders dan niet kunnen.
  Nogmaals, in Brussel snapt men ook drommels goed dat de agri sector aan het veranderen is, en daarom het gezeur over mega, giga stal. Daarnaast het verbod op producent verenigingen en het is weer een cocktail klaar voor disaster.. En Agri Nl slaapt lekker door. Zonde.

 • no-profile-image

  Han

  @Onno. Ik ben blij dat dhr. Grashoff mij op de valreep nog het GL antwoord stuurde, hij hoopte nog een stem te winnen. Nee dus net als het CDA met mannen als Wijffels, Veerman, die van landbouw productie naar natuur zwalken. Onbetrouwbare figuren, die bij de kiezers een hoog aanzien genieten. Moet het weer eens met je eens zijn Landbouw toont geen moed, ze laten geen route beschrijving zien voor de komende 10 of meer jaren, nee ze zwalken met boven genoemde heren mee. Mijn voorstel is en blijft, maak van Nederland een park landschap met financieel zwaar gesteunde boeren. Wie dat niet wil kan dan vertrekken naar elders om daar in de gure wind van de wereldmarkt te gaan staan. Wie wel wil "geniet" van het beleid >voor iets, hoort iets<. Dertig jaar geleden hebben we de neusopgehaald voor de boeren met zoogkoetjes, nu zijn zij de natuurbeheerders voor de overheid en krijgen per BEK per week betaalt en houden (natuur)vlees over, voor de toegevoegde waarde bij de "warme" slager. Eén ding moet duidelijk zijn, de boeren moeten weten waar het heen gaat, wat het beleid is. Dan kan de boer ook echt ondernemer zijn en mee gaan of op stappen.

 • no-profile-image

  koetje

  Wie is hier nu aan het zwalken?

 • no-profile-image

  onno

  @Han. Ik ben bang dat je gelijk krijgt. Eeuwig zonde, maar desalniettemin.
  Ik snap helemaal niets van LTO en aanverwante dienders. Mevr Tia Hermans ( geloof ik) van WUR heeft in Friesland zoiets al eens geopperd. Veehouderij weg uit Nederland, grasland laten beheren door schotse hooglanders etc, en daar een subsidie voor geven. Kompleet mesjogge, maar 0 en niks reactie van de LTO..In de vredesnaam, wordt toch eens wakker!
  Het zou me eigenlijk een rotzorg moeten zijn, maar als ik dan weer even terug ben op het ouderlijk stekje in Friesland slaat de schrik me om het hart en moet ik vol ongeloof zien hoe alles aftakelt.

 • no-profile-image

  monique

  zonder emailadres achter te laten kun je niet reageren. En ik heb de mail van Boederij bij ongewenst geplaatst.. en toch is er ergens mijn oog opgevallen...

  over computers gesproken.

 • no-profile-image

  Realist

  Groenlinksplannen zijn economisch niet haalbaar. Slechter voor het milieu en sociaal onverantwoord!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Hoi Han, het is waar, mijn extensieve manier van boeren past bij de GroenLinks-idealen. De intensivering in NL is zeer intensief en door de schaalvergroting nu opvallend geworden. Het is ook gebruikelijk van GroenLinks het ene of het andere te bekritiseren, ze hebben nu de Mega-stallen op het oog. Gelukkig heb je een paar doelgerichte vragen gesteld Han, schud ze maar lekker wakker!!!... En zodra zij merken dat hun manier van boeren niet te betalen is in NL,zullen zij wel weer mak worden !!!... groeten uit het Oosten.

 • no-profile-image

  Han

  @Realist. Ik ben het met u eens, laat dat duidelijk zijn. Helaas is er niemand in dit land die dat de mensen voorrekent. De hele Linkse kliek hoopt vanavond als winnaar uit de bus te komen. Als dat gebeurt hebben ze gewonnen door angst te zaaien voor Rechts, maar ze hebben de kiezer niet gewonnen met >overtuigende< argumenten, hoe het anders kan, zonder dat de te korten hoger worden en de belastingen en heffingen niet moeten stijgen. Ze hebben hooguit wat aanbiedingen gedaan, die niet leverbaar zullen blijken te zijn op termijn of alleen maar tegen (te) hoge kosten. Eén ding hebben ze bereikt en ongebreidelde groei van de PVV met alle gevolgen van dien.

 • no-profile-image

  student

  megastallen zijn het monster van loch ness : iedereen heeft het erover en niemand heeft ze ooit gezien

 • no-profile-image

  Han

  @Frits. Ik heb nergens geschreven dat ik voor Mega stallen ben. De kop is gemaakt door koppesnellers. Ik weet niet eens waar de grens ligt tussen een >normale< en een >mega< stal. Er bestaan nog steeds geen stallen met >honderdenmiljoenen< dieren. In heel Nederland lopen niet zoveel landbouwhuishoud dieren rond. Laten we even uitgaan van de GL utopie, weg met de intensieve veehouderij, betekent dit niet dat iedere burger nu alleen planten eet. Het gevolg is vleesproductie in een verweg land zonder enige betrouwbare controle. Denk maar niet dat kippen daar buitenscharrelen en insecten pikken, nee die zitten met nog meer in een hok dan in Nederland ooit mogelijk was / is. In mijn optiek moeten de GL politici zich de ogen uit de kop schamen, omdat ze geen idee hebben van de gevolgen van hun verleidelijke voorstellen.

 • no-profile-image

  Han

  Rectivicatie. Sorry Jan Eerbeek ik heb een verkeerde naam ingetypt. Komt vermoedelijk door de ff .

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet. Je hebt gelijk dat als het mis gaat ze wel bij trekken. helaas zal afbreken op de Linkse manier sneller gaan dan opbouwen, ongeacht welke manier. Het hele experiment zal heel veel geld kosten en heel veel boeren. In principe heeft de politiek de meeste macht over de boeren, als ze Mega boerderijen toestaan. Reken maar uit hoeveel bedrijven van jouw grootte er in Nederland passen als Natura 2000 een feit is geworden. Dan beslaat Nederland al geen 2.000.000 ha meer, dus grond gebonden ca. 1500 bedrijven en de intensieveveehouderij kan dan ook niet meer groeien (mest afzet en product afzet). Neem daar ook nog eens 1000 stuks voor. Wat hebben 2500 - 3000 gezinnen politiek nog in te brengen in de Haagse burelen. NIETS. Het schijnt dat de boeren dit zelf graag willen. De enige oplossing is, maak één groot Europa zonder nationaal sociaal en economisch beleid. Maak van de afzonderlijks staten deelstaten die beleid uitvoeren en hooguit nog wat Provinciaal beleid hebben. Doen we dit niet komt de Nederlandse boer klem te zitten tussen de grote wereld en de grachtengordel. Naar mijn idee moeten de boeren mondiaal gaan denken, niet alleen op afzet gebied, maar ook waar het productie betreft. Daar produceren waar het rendabel is en anders je nog 3 x bedenken of je door gaat.

 • no-profile-image

  Han

  @Het geweten van, NL. kunt u mij aangeven wat de omvang is van een Mega bedrijf? Hoeveel koeien, kippen, varkens of wat dan ook. Tot nu toe heb ik het idee dat u maar wat schreeuwt zonder te waar het exact over gaat. u gebruikt grootte woorden als MIShandelen van dieren, dit is wat u doet met hardwerkende boeren en hun gezinnen. Het ergste is dat u dit alles onder schuilnamen doet en met steeds wijzigende mailadressen. Hoe laf kun je zijn!!!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Het geweten van Nederland lijdt aan welvaardsziekte. Hoewel al de varkens in mijn stal ooit op iemands bord zullen belanden hebben ze allemaal stuk voor stuk een beter leven gehad dan jij zult hebben als personen als Koffeman in Nederland wat te vertellen zouden krijgen. Verdiep je eerst maar eens in Zimbabwe voor je je stem aan Grashoff of koffeman geeft. Van het succesverhaal van Afrika naar een hongerend land waar anno 2010 door de inflatie alleen goud kan worden gebruikt als betaalmiddel.

 • no-profile-image

  Han

  @Grevink. Je bent nog erg aardig voor Nederland. Ik heb wel eens het gevoel; " Het bestuur van Nederland heeft geen geweten meer". Ze zijn stuk voor stuk bezig hun EGO op te poetsen en vergeten dat waarom de kiezers ze op het pluche heeft gezet.

 • no-profile-image

  onno

  @Geweten.. honderden miljoenen? Dit is dus het intelligentie niveau waar we als landbouw tegen moeten praten. IN het russisch heet dat absolutno debilism.. In het nederlands lijkt me dat ook wel duidelijk.

 • no-profile-image

  het geweten van

  Onno uit Kiev: eerst lezen, dan denken. Lukt dat denk je? Ik wil je wel helpen hoor; in Nederland zitten totaal 450 miljoen dieren in de bio-industrie. Heb je vandaag ook weer wat geleerd. Nu nog onthouden he. Succes.

 • no-profile-image

  ben jarig

  ik vind gewoon dat de mega stallen gewoon mogen blijven bestaan!

 • no-profile-image

  ben jarig

  hoezo er zijn ook boeren met mega stallen die niet mischandelen hoor.!.

 • no-profile-image

  onno

  Geweten, Veel meer dieren.. Als alle luizen, bedwantsen en vlooien meerekent die in stallen voorkomen... Ook wat geleerd, studeren is geen eenzijdig proces.

 • no-profile-image

  onno

  Ja fritsje, landbouwuniverstiteit, waar omhoog gevallen professoren de landbouw willens en wetens om zeep helpen. Oh dan maar naar Afrika, waar omwille van het eigen gevoel, een compleet kansloos waterputje wordt geslagen.. Oh wat zijn ze goed..

 • no-profile-image

  boerin

  Hmmm, blijven herhalen van reacties, spelen op de persoon, waar doet me dat toch aan denken? Kleuterschool, basisschool?
  Jeroen, verlaag je niet tot dat nivo, zonde van je tijd.

 • no-profile-image

  Sybren

  In eens verwordt dit forum tot een laag nivo, alleen door dat onwetende addergebroed, zoals Fritsje en het zgn "geweten van NL" die van de hele landbouw en industrie totaal geen snars weten.

 • no-profile-image

  Alma Wiek

  tegen wie kletsen jullie nou eigelijk? tegen elkaar?

 • no-profile-image

  Han

  Alma, De heren kletsen niet tegen elkaar maar geven hun gedachten weer m.b.t. het niveau van de discussie. Er zit nl.een aardige gast tussen, die onder de verschillende namen en mailadressen steeds dezelfde niets zeggende boodschap inbrengt.

 • no-profile-image

  koetje

  Volgende keer met je zeer reine geweten niet weer gaan shoppen bij de Mediamarkt hé.Wie weet koop je wel een mooie laptop waar een onderbetaalde Chinees zich voor heeft verhangen.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Het dierenleed zit hun zo hoog, dat er niet eens onder echt naam wordt gereageerd, zoveel waarde hecht deze persoon aan de "waarheid". Ken zulke mensen ook van de geschiedenisboeken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''Het geweten van Nederland lijdt aan welvaartsziekten'', schrijft dhr W. Geverink uit Canada, dat denk ik ook. Bovendien sukkelen te veel mensen met te veel vrije tijd die zij niet nuttig kunnen besteden, dus kritiseren. Mega-bedrijven die fatsoenlijk met het vee omgaan mogen wij niet veroordelen, ik weet dat het mogelijk is. Maar als dieren in stress moeten leven heb ik ook mijn bedenkingen. Met @Jeroen vind ik ook dat de kritische reactie-genoten het lef moeten hebben hun naam en adres bekend te maken.

 • no-profile-image

  Han

  @Piet, Jeoren. Denk niet dat de demonstranten hun naam en mail adres achter laten. Ik heb de mail adressen gehecked en niet bekend bij de server.
  Als GroenLinks zijn zin krijgt en dat lukt ze denk. Dan kan de Nederlandse veehouderij zijn borst nat maken. De dames en heren hebben een wet in voorbereiding waarin uitloop voor alle landbouwhuisdieren wordt geeeist. Ze zijn zo netjes om een overgangs termijn in te lassen. Dit soort mensen zijn de flauwe rikken die onder gekke namen zonder geldige mailadressen reageren. Dus niet op reageen ik delate hun adressen nog voor ik ze gezien heb.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Hoi Han, wat een kinderachtige gefrustreerde mafketels hè, die linkse demonstranten!!!.. Ach ja ze moeten ergens tegenaan trappen. Goed wat ze willen is duidelijk, maar zij zullen het niet voorelkaar krijgen. Overigens moet toch tussen twee uitersten een Gouden-Middenweg te vinden zijn ???... Tsja het hoort ook een beetje bij NL; van het éne uiterste in het andere uiterste, groeten.

 • no-profile-image

  Red Overall

  Dag allemaal, @Piet ik ben het helemaal met je eens dat het om de gouden middenweg gaat. Om een weg die voor en de boer en de burger (ja, daar ben ik weer) acceptabel is. Dat afzetten begrijp ik wel en heeft ook wel z'n nut, maar dat kan niet het eindstation zijn. Waarom niet een PvE (programma van eisen) opstellen waar alle eisen van alle belanghebbenden t.a.v. inkomen boer, volksgezondheid, dierwelzijn, natuur etc etc samenkomen en een oplossing ontwerpen die daaraan voldoet. En als er geen oplossing bestaat dan weet je in elk geval waar je het over hebt en kun je expliciet het maximum aantal dieren per stal en het aantal overlevende boeren tegen elkaar afwegen.

 • no-profile-image

  marlies

  @hetgewetenvannederland... Ik weet niet wie of wat je bent, maar wel dat je erg discriminerend bezig tegen boeren en hun dieren in Nederland en dat ik je gefrustreerde verhaaltje op bijna ieder bericht lees.Er worden in Nederland geen dieren mishandeld door boeren, de boer verzorgt zijn dieren met liefde en vol overgave, de dieren krijgen op tijd hun eten, (ondanks extreem hoge voerprijzen) in de stallen is een uitstekend klimaat(ondanks hoge energieprijzen), ze hebben ruimte en schone ligbedden en geen zorgen voor de dag van morgen.
  Als ik het zo bekijk hebben de(boerderij) dieren in Nederland een beter bestaan als menig boer of oudere in verpleeg of verzorgingshuizen

 • no-profile-image

  Red Overall

  Ok geweten, je bent het niet eens met de situatie van dieren die worden gehouden voor hun vlees en melk. Maar als jij hun belangen zo belangrijk vindt waarom verkwansel je dan je mogelijkheden om hun situatie te verbeteren door gepolariseer? Lever een constructieve bijdrage waar we allemaal wat aan hebben. Geruzie is zonde van jouw en mijn tijd.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Doe ff normaal, Geweten van Nederland en maak een afspraak bij de Psychotherapeut, voor het te laat is!!!...

 • no-profile-image

  Avanta

  Zal me altijd blijven verzetten tegen alle dierenleed, nooit geen onschuldige leed meer, want lijden doen ze in de bioindustrie.
  Mensen worden dom gehouden en ziek gemaakt en daar werkt het ministerie van landbouw aan mee, die zijn niet transparant als het over dieren gaat en nog veel meer dingen, zoals de ziektes, gelukkig zitten er ook nog denkers in Nederland, die hier niet intrappen.

 • no-profile-image

  Han

  @Avanta. Kun jij aantonen dat 100 dieren in één hok (wettelijke maatvoering) beter en gezonder is voor de dieren dan 1000 dieren in één hok (wettelijke maatvoering) . We weten dat de dieren in opa's tijd (per bedijf enkele tientallen maximaal niet gezonder waren en of ze gelukkkiger waren weet ook geen mens. Eén ding weet ik wel als wij alle moderne stallen sluiten en de dieren in de wei gaan doen, is de hele vleesindustrie einde en dat betekent duizenden werkelozen en vlees import van dieren die netzo of slechter worden gehouden dan nu in Nederland het geval is. Je hebt dus het probleem uit zicht gebracht, maar niet opgelost. Hoe dom en naïef kan een mens zijn?

 • no-profile-image

  Woopie

  Er zijn zoveel alternatieven.
  Maar als deze boeren daar geen Oren en Ogen naar hebben dan houdt het op.
  Als ze hun bedrijven nu eens ombouwen en er b.v. akkerteelt gaan doen, beter voor de gezondheid en veel werkgelegenheid.
  En het belangrijkste: geen dierenleed meer.
  Als ze maar willen dan kunnen ze wel!
  Groen Links , kan daar niks aan doen.

Laad alle reacties (49)

Of registreer je om te kunnen reageren.