Redactieblog

362 x bekeken 1 reactie

Kwaliteitsborging

Vandaag moet ik examen doen om gecertificeerd assessor te kunnen worden. Lange tijd heette dat examinator en als je leraar was, was je automatisch ook bevoegd om examens af te nemen.

Tegenwoordig praat je ook niet meer over examens, maar over Proeve van Bekwaamheid. En dan beoordeel je de kandidaat op zijn of haar haar kwaliteiten, die te maken hebben met de toekomstige beroepssituatie. En die beroepssituatie moet realistisch zijn en voor van niveau 4 van MBO Groen van het AOC aan het eind van klas 2 kan dat zijn : take care dairy en grasslandandfoddercrops.

Engelse termen, waarvan de titels de inhoud aangeven. De leerlingen dienen zich voor de proeveste kwalificeren. Dat houdt in voldoende kennis te hebben van de benodigde theorie en voldoende training van praktijk (op het stage bedrijf).

Als er voldoende bewijsstukken zijn dat de leerling kan opgaan voor de proeve van bekwaamheid dan is zijn of haar prestatiedossier voldoende. Dan de proeve van bekwaamheid, de nodige plichtplegingen in het invullen van formulieren door assessoren en de kandidaat moet in het geval van take care dairyandfoddercrops twee weken onafgebroken op het stage bedrijf zijn.
Alle kerntaken met de daarbij behorende werkprocessen moet de kandidaat naar behoren (kunnen) uitvoeren. In de proeves van bekwaamheid zijn nauwgezet alle onderdelen van de praktijksituaties beschreven.

Als assessor kom je dan als tweetal, één schoolassessor en een assessor uit het bedrijfsleven of van een andere school, twee keer twee uren de kandidaat bezoeken en beoordelen. Elk bezoek rond je af met het criterium gericht interview: doorvragen op kennis en vaardigheden. Als de kandidaat de beoordeelde competenties die aan de werkprocessen ten grondslag liggen goed beheerst en de eindgesprekken zijn voldoende, dan is hij/zij geslaagd.

Om als assessor te mogen optreden moet ik een soortgelijk traject volgen waarvan over een paar weken de uitslag komt.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Is het behalen van een proeve van bekwaamfeid nog wel relevant, want we horen toch alleen maar de holle vaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.