Redactieblog

2467 x bekeken

Weiland schapenfokker niet in WOZ-waarde

Een weiland van een kleinschalige schapenfokker wordt niet in de WOZ-waarde betrokken.

Er is geen sprake van een bedrijfsmatige exploitatie van de grond zodat de cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing is. Er is echter wel sprake van opgewekt vertrouwen waardoor het weiland niet in de waardering van de WOZ mag worden meegenomen.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Haag de volgende:

Belanghebbende, X, houdt schapen op een achter zijn woning gelegen weiland in de gemeente Vlist. Het aantal schapen varieert van 6 tot 18. X houdt de schapen om het gras kort te houden en zich de kosten van maaien te besparen. De jaarlijkse bruto-opbrengst varieert tussen € 200 en € 500 en wordt behaald met de verkoop van lammeren en oudere schapen. In geschil is of het weiland bij het bepalen van de WOZ-waarde is vrijgesteld op grond van de cultuurgronduitzondering.

Hof ’s-Gravenhage oordeelt dat X op grond van de wettelijke bepaling niet in aanmerking komt voor de cultuurgrondvrijstelling aangezien geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie van de cultuurgrond. Op basis van het vertrouwensbeginsel kent het hof de vrijstelling echter toch toe. De gemeente heeft in het kader van een compromis over de WOZ-waarde 2007 zich immers uitdrukkelijk geconformeerd aan het standpunt van X dat wel sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van schapen. Aangezien de feitelijke situatie ongewijzigd is en de gemeente niet eerder dan in de onderhavige procedure op het standpunt is teruggekomen, slaagt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. Het hof vermindert de WOZ-waarde met de waarde van de vrijgestelde grond gewaardeerd tegen de waarde op basis van een (agrarische) woonbestemming.

Of registreer je om te kunnen reageren.