Redactieblog

370 x bekeken

’Omvang Overijssels bedrijf verdubbelt’

De gemiddelde omvang van melkveebedrijven in Overijssel gaat tot en met 2020 verdubbelen naar ongeveer 120 koeien per bedrijf. Dat verwachten onderzoekers van het landbouweconomisch instituut LEI van de Wageningen UR in een studie naar de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Overijssel.

”Bedrijven met enkele honderden melkkoeien worden geen uitzondering en mogelijk worden de koeien jaarrond op stal gehouden”, schrijven de onderzoekers.

De belangrijkste oorzaak van de veranderingen zijn de afschaffing van het melkquotum en een veranderde inzet van bedrijfstoeslagrechten.

Door de groei van de melkveehouderij neemt de omvang van de akkerbouw in de provincie af. Ook de positie van de varkenshouderij komt in het geding omdat deze sector op het gebied van mestafzet moet concurreren met de groeiende melkveehouderij.

De onderzoekers verwachten dat het aantal landbouwbedrijven in Overijssel in de periode tot 2020 met 3 procent daalt. Het aantal melkvee-, pluimvee- en varkensbedrijven daalt nog sneller dan de 3 procent. Overijssel telt nu bijna 9.000 land- en tuinbouwbedrijven. De bedrijven benutten 200.000 hectare. Overijssel telt 3.300 melkveebedrijven de Overijsselse bedrijven zijn grondgebonden melkveebedrijven.

Onderzoekers van het LEI verwachten dat de afname van het aantal bedrijven in Overijssel sneller zal gaan dan in de rest van Nederland, omdat de bedrijven in Overijssel gemiddeld relatief klein zijn. Dit komt ook omdat in Overijssel gemiddeld meer oudere boeren actief zijn, die hun bedrijf stoppen.

Het LEI verwacht dat de verbrede landbouw steeds meer gezichtsbepalend wordt in de provincie. ”Voor de verbrede landbouw zijn er mogelijkheden voor groei in Overijssel. Maar in economisch opzicht blijft de betekenis van de verbreding ver achter bij die van de productielandbouw”, concludeert LEI.

Of registreer je om te kunnen reageren.