Redactieblog

303 x bekeken 1 reactie

Brink: leden mogen kritisch zijn op LTO

Vice-voorzitter Henk Brink is sinds het vertrek van Tammo Beishuizen interim-voorzitter van LTO Noord. Hiervoor heeft hij zijn taak als voorzitter van LTO Noord afdeling Drenthe tijdelijk overgedragen aan Arend Steenbergen. Brink neemt de portefeuille ruimtelijke ordening ook van Beishuizen over.

U neemt de taken van Tammo Beishuizen waar na diens vertrek. Wat gaat u anders doen?
”Je moet nooit naar je voorganger kijken. Iedere bestuurder werkt op zijn eigen manier. Henk Brink is Henk Brink. Je mag bestuurders afrekenen op hun daden. Ik ga mij in ieder geval inzetten om de land- en tuinbouw maximaal te faciliteren. Daarbij zal het af en toe schipperen zijn tussen de belangen.”

Hoe gaat u de belangen van de land- en tuinbouw behartigen?
”De overheid trekt zich terug en de boer zal zijn inkomen meer moeten verdienen op de vrije markt. Tegelijkertijd zijn er veel wensen op het gebied van natuur. Wanneer er aan een boer meer wordt gevraagd dan hij in de normale bedrijfsvoering zou doen, moet hier wel een reële vergoeding tegenover staan.”

U bent nu interim-voorzitter. Heeft u ambities om voorzitter van LTO Noord te blijven?
”We werken nu aan een profielschets voor de nieuwe voorzitter en daarna zal een vertrouwenscommissie worden ingesteld. Dan zal ook duidelijk worden wat mijn rol in dit proces is. Over het algemeen kan ik wel zeggen dat ik het bestuurswerk met veel plezier doe.”

Het aantal boeren neemt af. Heeft dit ook gevolgen voor het aantal leden van LTO Noord?
”Het ledenaantal is het afgelopen jaren met enkele procenten gedaald. Dat komt door stoppers en overlijden, maar er vertrekken ook mensen vanwege meningsverschillen. Als we kijken naar de economische omvang van onze leden in NGE’s zijn we vorig jaar gegroeid.”

Wat vindt u van die terugloop van het aantal leden?
”Iedereen die het economisch belang van zijn bedrijf voor de Nederlandse economie serieus neemt, moet lid zijn van een sterke organisatie als LTO Noord. Daarbij mag je ook kritisch zijn. We zijn actief op heel veel punten, dus er kunnen altijd punten zijn waarover je het helemaal niet eens bent met het standpunt van LTO Noord. Als je lid bent, kun je dan in discussie gaan. We willen in gesprek met iedereen die ons serieus neemt. Van kritiek word je sterker. Niet alleen als organisatie, maar ook als ondernemer.”

U noemt LTO Noord een sterke organisatie. Wat zijn de sterke punten?
”LTO Noord is gezaghebbend op alle dossiers. Met LTO Nederland hebben we in Den Haag een goede positie verworven en vormen daar een volwaardig gesprekspartner.”

LTO Nederland heeft een nieuwe structuur. Gaat er in de praktijk ook veel veranderen?
”Het grote verschil is dat we de belangenbehartiging hebben onderverdeeld in vijf thema’s. Op deze thema’s gaat LTO Nederland meer sturing geven. Die sturing lag voorheen bij de regio’s. Daarnaast gaan we actiever samenwerken met de agribusiness. De belangenbehartiging in de regio’s en in de vakgroepen gaat gewoon door.”

Waarom gaat LTO zich richten op de agribusiness?
”We zitten in dezelfde keten. Door betere samenwerking kunnen we de positie van de primaire producenten versterken. We gaan ons daarbij eerst richten op coöperaties, omdat we met hen de meeste overeenkomsten hebben. Er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.”

Maar de coöperaties zijn van de boeren en jullie zijn voor de boeren. Is het niet beter om je dan op andere bedrijven te richten?
”Met coöperaties hebben we veel overeenkomsten, maar aan het eind van de streep hebben coöperaties toch nét andere verantwoordelijkheden dan wij. Het gaat daar ook om omzet en winst van het voerbedrijf of van de verwerker van primaire producten. We moeten als LTO en bedrijven ook zeker niet op elkaars stoel gaan zitten. Maar we kunnen elkaar wel versterken om ervoor te zorgen dat de verdeling van de marges in de keten eerlijker gebeurt.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Henk Brink .De boer zal zijn inkomen meer moeten verdienen op de vrije markt. Bedoelt u dat de boer niks te verwachten heeft van de coöperaties.. Zoals Z.L.T.O. De grootste multinational. die de boer systematisch arm houd.

Of registreer je om te kunnen reageren.