437 x bekeken 13 reacties

Mest verwerken

agd.media
Mest is en blijft een probleem. Tot vlak voor de feestdagen houdt het de gemoederen van politici en boeren bezig.

Deze week nam de Tweede Kamer zeer tegen de zin van staatssecretaris Bleker een motie aan dat boeren die zelf kans zien mest af te zetten in hun omgeving, niet verplicht worden om een deel van die mest te verwerken.

Het nieuwe mestbeleid van Bleker legt die verplichting wel op, onder het motto: als het niet voor ieder overschotbedrijf geldt, komt het weer niet van de grond.

De redenering van de staatssecretaris is op zich te volgen. Mestverwerking is financieel onaantrekkelijk, en gaat alleen van de grond komen als er druk op de ketel zit en als het moet. Maar daarmee heeft het ook iets wanhopigs. Gevolg is bijvoorbeeld dat er straks mest uit de extensieve gebieden, met name in het Noorden, op transport gaat naar verwerkers in het veedichte Zuiden. Dat zou de wereld op zijn kop zijn.

Bovendien strookt het niet met het rechtvaardigheidsgevoel om iemand die zijn mest bij de buren kwijt kan te verplichten het duur te verwerken.

De uitdaging aan de staatssecretaris is om die twee toch met elkaar te verenigen: draagvlak én effectiviteit. Mestscheiding op het bedrijf biedt mogelijkheden. Afvoer en verwerking van de dikke fractie is al minder ingrijpend dan afvoer en verwerking van mest.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ik denk dat men beter een landelijke mestcooperatie of mest produktschap op kan richten. Bedrijven met een mestoverschot betalen bij wet verplicht een heffing in verhouding tot het overschot. Met dit geld kan een verzekerde mestverwerking op poten gezet worden in de regio's waar dit het meest efficient kan plaatsvinden. De af te voeren mest is dan verder vrij om de goedkoopste, ofwel kortste route naar de gebruiker te vinden.

 • no-profile-image

  H.BAKKER

  Wanneer we straks mest van het noorden naar het zuiden moeten stuuren moet de overheid ook zorgen dat de verplichte mest verwerking in het noorden kan plaats vinden

 • no-profile-image

  Geachte H. Bakker, volgens mij kun jij niet goed lezen. Er staat wanneer iemand zijn mest bij de buurman kwijt kan dat het dan ook rechtvaardig is om die daar heen te brengen. Hebt U misschien ook nog nooit gehoord over vrije handel van goederen en vervoer van personen binnen de E.U.
  Waarom moet de Akkerbouwer trouwens met het probleem van de intensieve veehouderij opgezadeld worden?

 • no-profile-image

  @Peerke, Hoezo wordt de akkerbouw opgezadeld met het probleem van de intensieve veehouderij? Ik heb niet anders gezien dan dat er volop van geprofiteerd is. Een beetje akkerbouwbedrijf op de lichte gronden heeft van de ontvangstvergoeding de laatste jaren een compleet jaarinkomen overgehouden. Hier komt de bemestende waarde nog bij.

 • no-profile-image

  Geachte T.G. ook gij kunt niet lezen. Er staat in het artikel en in mijn reactie dat de Akkerbouwer wordt opgezadeld met het probleem van de intensieve veehouderij.
  Ter verduidelijking: De Akkerbouwer wordt beperkt in het aanvoeren van zijn mest, hetgeen vierkant in strijd is met het vrij vervoeren van goederen en personen binnen de E.U.

 • no-profile-image

  Peerke, De mestwet is er wel gekomen omdat in de jaren 1970 tot 1990,sommige veehouders en akkerbouwers het vrije verkeer van goederen vertaalden in mestdumping op landbouwgrond op groteschaal.Om deze excessen te herstellen is er nu veel tijd nodig.Daarom slaat de mestbalans nu naar de andere kant door (te weinig mest per ha ),eerst moet nu zichtbaar worden dat de gewassen minder opbrengen door een tekort aan mest.Het evenwicht komt wel over enkele jaren !!!!!!.Even geduld a.u.b.

 • no-profile-image

  kompier: volgens mij is jouw gedachte ook ooit de gedachte van de nvv geweest. En er valt iets voor te zeggen, een soort mestafvalstoffenheffing. De reden dat lto hier niet in meegegaan is volgens mij 1. de centen vloeien naar de overheid, en niet geïnvesteerd in de oplossing van het probleem. 2. de overheid wil juist krimp in ambtenaren/deregulering/privatisering en vind dat de sector hetzelf op moet lossen en dan maar moet krimpen

 • no-profile-image

  Geachte denker, ook gij kunt niet lezen. In het artikel en mijn reacties wordt niet gesproken over mestdumping.
  Ik heb het uitsluitend over het feit dat een Nederlandse overheid
  het binnenlandse transport van goederen aan banden wil leggen.
  Dat kan gewoon niet. We leven in een vrije E.U.

 • no-profile-image

  Peerke, mest wordt door de overheid gezien als een risicoprodukt, hiervoor gelden (helaas) andere regels. Er is nu immers ook al geen vrij transport van mest binnen de E.U. mogelijk, zelfs al niet binnen NL als ik zie hoeveel regels hierbij komen kijken.

 • no-profile-image

  Wanneer we als boer de mest eerst scheiden in een dikke en dunne fractie hoeven we veel minder mest af te voeren , want in koemest die gescheiden is zit in de dikke fractie ongeveer 10 kg P2O5 en 10 kg N per ton ,normaal 1,7kg P2O5 en 4,5kg N , dat scheelt zeker 50% van de afvoerkosten.
  Het voorstel van Bleker is zo gek nog niet met die verplicte verwerking zo hij dat ziet ,in Belgie is deze opzet al zins enkele jaren werkelijkheid, en zo ik het zie werkt het wel. En je zal in elke opzet wel een probleem tegenkomen wat eigenlijk het paard achter de wagen spannen is. Wanneer een regeling voor 90% werkt is hij toch geslaagd! En zo de andere commentaren suggereren zal er geen mest van het Noorden naar het Zuiden gaan .

 • no-profile-image

  dekker, welke mestscheider zorgt voor 10 kg P2O5 in de dikke fractie? Heb wel interesse in mestscheiden maar volgens mij komt er geeneen boven de 4(en dan valt het nog mee), dus als jij er een weet, graag effe reageren. Trouwens ik heb geen interesse in mestscheiding die dit op papier kunnen realiseren, want die ken ik al wel.

 • no-profile-image

  Verstraten ik heb een foutje gemaakt ,want de input die ik heb gebruikt is 3,5kg fosfaat, maar heb wel na scheiding 10 kg fosfaat ,we hebben dan dijgestaat gescheiden, maar als jij op 4kg komt is het altijd nog meer dan 50% reductie, het blijft intressant.
  We hebben de indruk dat met een scheider die een hoog drogestof produceerd ook de hoogste rendamenten worden gehaald.b.v. Bauwer scheider, wij hebben een andere .

 • no-profile-image

  @Dekker, Voorlopig kunnen voorzover ik weet alleen Centrifuges en zeefbandpersen het verschil maken,de schroefperssystemen laten totaal geen hogere gehalten in de dikke fractie zien.En dat zijn voorlopig op boerderijniveau de enige betaalbare systemen.
  Tevens creeren we met de afvoer van alleen de dikke fractie een nog groter probleem,gebrek aan organische stof!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.