Redactieblog

296 x bekeken 1 reactie

Herkauwen en applaudisseren

Coöperaties zijn groter geworden door groei, wat om marktredenen vaak noodzakelijk is, maar ze zijn ook moeilijker bestuurbaar geworden. Directe ledeninvloed is passé, er is gekozen voor het getrapte model.

Dat wil zeggen, leden ingedeeld in regio’s, per regio een regiobestuur, wat vervolgens geheel of gedeeltelijk in de algemene vergadering zitting heeft. Gedeeltelijke afvaardiging geeft een kwalificatie in eerste- en tweederangs, slecht voor het functioneren. Er zijn ook allerhande tussencreaties, goed bedoeld, maar dat faciliteert meer de raad van commissarissen in plaats van dat het een inhoudelijke discussie voortbrengt.

De coöperaties worstelen zelf ook met deze materie. In de top bestuurt een statutair college van bestuur, zeg maar: directie, het bedrijf. De raad van commissarissen ( RVC) ziet hier op toe en samen bepalen ze het strategisch beleid. Wanneer directie en RVC wat aan elkaar gewaagd zijn, gaat dit wel goed. Vaak is de RVC ook intensief bij de coöperatie betrokken en vaak is de raad een goede sparringpartner voor het management.

Raad van bestuur en raad van commissarissen hebben eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar er is ook wel een grijs gebied en daar duelleren beide colleges om de invloed en/of macht. Hoort erbij; is een gezonde zaak.

De zwakte in het bestuursmodel van de hedendaagse grote coöperaties ligt hem bij de ledenraad. Dit college vertegenwoordigt de leden en het vormt de algemene vergadering, het hoogste orgaan binnen de coöperatie en hier passeren alle belangrijke zaken. De ledenraad is niet intensief bij de organisatie betrokken en als de materie complex is, kan de ledenraad dit maar net bevatten; ze is al een eind wanneer zij het aangebodene kan reproduceren. De ledenraad moet zich kritisch opstellen, zij behoort meer te zijn dan een applausmachine.

’Thuis’ in de regio kunnen veel ledenraadsleden maar moeilijk discussiëren met de leden. Soms gaat dit met net kunnen herkauwen van wat op de ledenraad is aangeboden, maar een inhoudelijke discussie wordt gemeden. Een ledenraad kan zoveel meer, als er werk van wordt gemaakt.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jan van Weperen raak je hier niet het grote dilemma van de uit zijn krachten gegroeide Co-op. De leden voelen zich buitenspel gezet door dit systeem. Of het anders kan is de vraag, maar zoeken naar een meer bevredigende oplossing voor de leden zou iedere co-op prijzen. Wat jij hier aan snijdt; "Machtstrijd tussen bestuur en Raad van Commisarissen" zou niet mogen voorkomen waarom moet één van de twee Macht hebben over de ander, waarom niet in goede harmonie het beste voor de leden / kapitaal verschaffers besluiten. Ik ben wel van mening dat ieder bestuur en directie moet gaan voor resultaat op termijn en niet voor korte snelle succesjes. Ik zie een co-op niet als een beurs genoteerd bedrijf maar meer als een familie bedrijf, waarbij voortbestaan belangrijker is dan vette bonus voor de leiding.

Of registreer je om te kunnen reageren.