Redactieblog

264 x bekeken

Bleker: consument moet het doen en de boer moet het kúnnen doen

Het ministerie van landbouw gaat een regiegroep inrichten voor de verduurzaming van de agrarische sector. Die toezegging deed staatssecretaris Henk Bleker van landbouw tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bleker zegt zelf voorzitter te worden van deze regiegroep.

Wat gaat de regiegroep precies doen?
”Ik zie een rol voor de overheid in de verduurzaming die door de Commissie Van Doorn in het Verbond van Den Bosch is afgesproken. Als overheid moeten we daar onze verantwoordelijkheid in nemen. De overheid heeft een stimulerende rol. Daarnaast moeten we kunnen inspringen als dat nodig is. Als de sector zegt dat ze iets geborgd willen hebben, moeten wij dat doen. Ook moet de overheid zorgen voor toezicht.”

U zegt dat de overheid een stimulerende rol speelt. Gaat u het tijdpad bepalen?
”We moeten erop toezien dat wat in gang is gezet, ook voortgang krijgt. Het tempo is aan de keten. Zij moeten bepalen wat haalbaar en betaalbaar is.”

Gaat de regiegroep ook de stip aan de horizon zetten, waar zoveel vraag naar is?
”Nederland moet een koploper worden als het gaat om duurzaamheid.Daar moeten we de sector voor klaarstomen. De markt in Nederland, maar ook in andere landen in Noord-west Europa, vraagt daar in toenemende mate naar. Het is dus ook in exportbelang dat er duurzamer wordt geproduceerd.”

Hoe gaat de regiegroep eruit zien?
”Er komen sleutelfiguren voor elke sector. Dat zou voor de varkenshouderij bijvoorbeeld Daan van Doorn kunnen zijn. Voor de zuivelindustrie bijvoorbeeld iemand van FrieslandCampina.”

Wat gaat de overheid in het proces zelf doen?
”Wij doen boter bij de vis als dat nodig is. Als de keten vraagt om hogere normen te stellen, dan doen we dat. Net zoals bij het mestbeleid, waar we nu ook mestverwerking verplicht wordt gesteld. Maar uiteindelijk moet de consument het doen en de boer met het kúnnen doen. De boer moet een beloning krijgen voor de extra inspanningen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.