214 x bekeken

Lidstaten hekelen complexe en groene GLB-voorstellen Ciolos

De eerste reacties van de 27 EU-landbouwministers op het nieuwe GLB zijn niet al te positief, zo bleek vanmiddag. Met name de vergroenings-plannen krijgen weinig applaus. Worden die dan straks afgezwakt?

Het spel is begonnen. Tijdens een vergadering van de landbouwraad in Luxemburg presenteerde eurocommissaris Dacian Ciolos donderdagmiddag zijn voorstellen voor het nieuwe GLB. De korte maar felle reacties van de 27 bewindslieden geven een eerste indruk van welke onderdelen van de plannen kans maken te worden aangenomen. En welke mogelijk in de prullenbak zullen verdwijnen.
Eerst de punten waarover overeenstemming bestaat. Met Ciolos vinden de landbouwministers dat er ook na 2013 sprake moet zijn van een GLB dat is gebaseerd op de twee pijlers: inkomenssteun en plattelandsontwikkeling. Ook is er steun voor een zekere mate van herverdeling van het budget over de lidstaten en wordt de noodzaak van vergroening breed gedeeld. De invulling van al die plannen roept echter veel weerstand op, met hier en daar schier onoverbrugbare menginsverschillen.

Zo is er bij veel landen weinig begrip voor de wijze waarop Ciolos de nationale budgetten dichter bij elkaar wil brengen. Met name Nederland, België en Malta, niet toevallig de lidstaten met de hoogste bedrijfstoeslagen, vinden het voorstel van de eurocommissaris buiten proportie. Volgens de Maltezer minister George Pullicino treft hij daarmee vooral de boeren die de steun het hardst nodig hebben.

Oost-Europa

Lijnrecht tegenover deze criticasters staan de Oost-Europese lidstaten, die eisen dat Ciolos juist grotere stappen zet om de bedrijfstoeslagen meer op één lijn te brengen. Onder meer Roemenië, Bulgarije en Slowakije vinden het voorstel op dit punt onaanvaardbaar. Miroslav Naydenov (Bulgarije): ”Dit staat haaks op onze doelstellingen en voldoet niet aan de verwachtingen van onze boeren.”

Op de vergroeningsplannen van Brussel hebben nagenoeg alle lidstaten felle kritiek. Zij erkennen dat dat het GLB moet bijdragen aan natuur- en milieudoelen, maar hekelen de wijze waarop Ciolos dat wil bewerkstelligen. Zo is de 7 procent ’natuurbraak’ een doorn in het oog van onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien, zo stellen de meeste bewindslieden, zijn de vergroeningsplannen te bureaucratisch. Ciolos zegt wel dat hij het GLB eenvoudiger wil maken maar hij doet juist het tegenovergestelde, beweren zij.

Frankrijk en Duitsland, de machtigste EU-leden, houden hun kaarten vooralsnog tegen de borst. Beide benadrukten in algemene termen vooral de positieve ontwikkelingen, terwijl hun kritiek zich beperkte tot het gebrek aan vereenvoudiging. Jammer, want juist deze landen zullen straks een groot stempel op het nieuwe beleid drukken.

Mede daarom is het gevaarlijk zo vroeg in het onderhandelingsproces al een voorspelling te doen over de uitkomst. Niettemin toch een poging: de voorgestelde herverdeling blijft grotendeels in stand, maar de scherpe kantjes van het vergroeningsbeleid gaan eraf. Of die verwachting uitkomt, blijft nog zeker anderhalf jaar onzeker.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.